Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

| zdroj: SZÚ0

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s infikovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy.

Pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými (infekčními) odpady, by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky.

Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně proškolení o jejich používání. Pro pracovníky jsou doporučeny následující OOP:

 • ochranné brýle chránící oči před kontaminací např. tekutými odpady, aerosolem apod.,
 • obličejová rouška nebo ochranná obličejová maska s biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry a chrání nos a ústa, volba OOP je podle míry rizika
 • vhodný pracovní oděv, který chrání tělo před kontaktem s odpady,
 • vhodné pevné nepropustné rukavice, které chrání ruce před kontaktem s odpady a poraněním,
 • vhodná obuv, která chrání nohy před poraněním a kontaktem s odpady.

Po odložení pracovního kontaminovaného oděvu a OOP je nutné u oděvu a OOP určených k opakovanému použití provést jejich očištění a dezinfekce.

Pracovníci by si měli po sejmutí OOP umýt ruce mýdlem a vodou a použít plně virucidní dezinfekční prostředek. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Zejména je nutné věnovat pozornost sejmutí masky s biologickým filtrem tak, aby nedošlo k následné kontaminaci. Při opakovaném použití biologického filtru musí být provedena jeho dezinfekce. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Hygienická opatření

 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpady nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran.
 • Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit. Vždy před jídlem nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo Sterillium Virugard.
 • Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo možnou kontaminaci odpady.
 • Po manipulaci s odpady, před použitím WC a po něm, umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Pokud se odpad dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout oči čistou pitnou vodou.
 • Používat pevné rukavice pro zabránění poranění a kontaktu s odpady.
 • Na pracovišti nosit pevné boty.
 • Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv. hygienickou smyčku. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Vždy je třeba používat vhodnou desinfekci. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Podrobnější informace o desinfekci a OOP najdete zde.

Tato doporučení vycházejí z platných právních předpisů, doporučených postupů WHO, Public Health England, platných metodických doporučení a pod.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards