Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

| zdroj: SZÚ0

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Opatření pro pracovníky nakládající s infikovanými odpady

Dosud neexistuje žádný důkaz, že by došlo k nakažení či přenosu viru COVID-19 skrze přímý, nechráněný kontakt během nakládání s infekčním, především zdravotnickým, odpadem.

Teoreticky existuje možnost expozice viru způsobujícího COVID-19 u pracovníků nakládajících s infikovanými odpady v případě, že nebudou dodrženy základní hygienické a bezpečnostní postupy.

Pracovníci, kteří nakládají s nebezpečnými (infekčními) odpady, by měli používat standardní postupy pro základní hygienická opatření a používat doporučené osobní ochranné pomůcky.

Osobní ochranné pomůcky (OOP)

Pracovníci, kteří nakládají s odpady, musí být vybaveni vhodnými OOP, včetně proškolení o jejich používání. Pro pracovníky jsou doporučeny následující OOP:

 • ochranné brýle chránící oči před kontaminací např. tekutými odpady, aerosolem apod.,
 • obličejová rouška nebo ochranná obličejová maska s biologickým filtrem (respirátorem), který zachycuje viry a chrání nos a ústa, volba OOP je podle míry rizika
 • vhodný pracovní oděv, který chrání tělo před kontaktem s odpady,
 • vhodné pevné nepropustné rukavice, které chrání ruce před kontaktem s odpady a poraněním,
 • vhodná obuv, která chrání nohy před poraněním a kontaktem s odpady.

Po odložení pracovního kontaminovaného oděvu a OOP je nutné u oděvu a OOP určených k opakovanému použití provést jejich očištění a dezinfekce.

Pracovníci by si měli po sejmutí OOP umýt ruce mýdlem a vodou a použít plně virucidní dezinfekční prostředek. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Zejména je nutné věnovat pozornost sejmutí masky s biologickým filtrem tak, aby nedošlo k následné kontaminaci. Při opakovaném použití biologického filtru musí být provedena jeho dezinfekce. Tento postup je nutné provádět denně po každé směně.

Hygienická opatření

 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
 • Při manipulaci s odpady nedotýkat se obličeje, úst, očí, nosu nebo otevřených ran.
 • Při manipulaci s odpady nejíst, nepít a nekouřit. Vždy před jídlem nebo pitím umýt ruce mýdlem a vodou a použít k dezinfekci rukou plně virucidní dezinfekční prostředek, např. Spitaderm nebo Sterillium Virugard.
 • Před jídlem odstranit znečištěný pracovní oděv a konzumovat potraviny na místech k tomu určených, která jsou vždy mimo možnou kontaminaci odpady.
 • Po manipulaci s odpady, před použitím WC a po něm, umýt ruce mýdlem a vodou.
 • Pokud se odpad dostane do kontaktu s očima, jemně vypláchnout oči čistou pitnou vodou.
 • Používat pevné rukavice pro zabránění poranění a kontaktu s odpady.
 • Na pracovišti nosit pevné boty.
 • Před opuštěním pracoviště je nezbytné používat tzv. hygienickou smyčku. Jedná se o dvě samostatné šatny, kde v jedné odloží pracovníci své pracovní oděvy a přes sprchy prochází do druhé šatny, kde mají své civilní oděvy. Vždy je třeba používat vhodnou desinfekci. Tímto způsobem je minimalizována pravděpodobnost přenosu jakékoli infekce z “pracovního” do “civilního” života.

Podrobnější informace o desinfekci a OOP najdete zde.

Tato doporučení vycházejí z platných právních předpisů, doporučených postupů WHO, Public Health England, platných metodických doporučení a pod.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert