Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Jihlavě loni opět přibylo množství vyprodukovaného odpadu

| zdroj: Jihlava0

skládka_henčov.jpg
zdroj: Služby města Jihlava

Na jihlavské skládce v Henčově loni skončilo celkem 7,4 tisíc tun směsného komunálního odpadu. Produkce odpadů má totiž stále vzrůstající tendenci. Loni bylo nevytříděného odpadu o 126 tun víc než v roce 2019.

Zvýšené náklady na skládkování spolu s větším množstvím odpadu se tak s největší pravděpodobností budou muset promítnout do poplatku za systém nakládání s odpady.

Tak jako každý rok se v rámci vyhodnocení odpadového hospodářství města Jihlavy opět ukazuje, že produkce odpadů má vzrůstající tendenci. Směsného komunálního odpadu přibylo v roce 2020 o 126 tun ve srovnání s rokem 2019. Jihlavané tak vyprodukovali celkem 7 399 tun odpadu, který skončil na skládce v Henčově. Množství plastu vzrostlo o 92 tun na celkových 905 tun plastů. Bohužel jen malou část z tohoto množství lze recyklovat (např. PET lahve). Zbytek plastů končí ve spalovně a zpracují se částečně energeticky.

V souvislosti s novým zákonem o odpadech a stále rostoucímu množství produkovaných odpadů je jednoznačné, že náklady na odpadové hospodářství Jihlavy budou růst. Např. jen sazba za ukládání odpadů na skládku v Henčově se zvýší do roku 2030 ze současných 800,- Kč/t až na 1 850,-Kč/t. Jak a o kolik by se měl kvůli tomu zvýšit poplatek za obecní systém nakládání s odpady pro obyvatele Jihlavy, zatím není jasné. Budou o tom teprve jednat a rozhodovat jihlavští zastupitelé. Dá se však očekávat, že se přikloní ke zdražení poplatku, protože udržet v provozu současnou frekvenci svozů, zvyšující se množství kontejnerových stání, provoz sběrných dvoru i mobilní svozy nebo kompostárnu, je za stávajících finančních podmínek nemožné.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT