Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Úpravna vody Podhradí má zmodernizované klíčové potrubí za 15 milionů

| zdroj: SmVaK Ostrava0

aktuality
zdroj: SmVaK Ostrava

V největším úpravárenském provozu SmVaK Ostrava v Podhradí u Vítkova byl v těchto dnech dokončen významný projekt pro zajištění stabilní výroby pitné vody na špičkové kvalitativní úrovni pro více než půl milionu obyvatel Moravskoslezského a části Olomouckého kraje. Stávající potrubí z reakčních nádrží do nádrží pomalého míchání (flokulace), které za sebou mělo již více než 60 let spolehlivého fungování, bylo nahrazeno potrubím novým.

„Důvodem investice byl technický stav zařízení poznamenaný především korozí. V důsledku oslabených stěn potrubí již nebyly možné jeho lokální opravy a museli jsme přistoupit ke kompletní výměně. Význam akce zvyšuje také to, že se jedná o hlavní přítokové potrubí upravované vody pro pravou i levou technologickou linku úpravny vody. Je tedy naprosto zásadní zajistit jeho perfektní fungování. Stavbu máme úspěšně za sebou a poděkování si zaslouží kromě našich zaměstnanců, kteří v jejím průběhu museli flexibilně reagovat řadou provozních opatření, také kolegové ze dodavatelské společnosti Kunst za jejich nasazení, rychlost a spolehlivost, s níž dokázali náročný projekt realizovat,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

Kromě samotného potrubí byly vyměněny také uzavírací klapky s elektrickými pohony, stejně jako armatury. „Systém funguje tak, že ze symetrických reakčních nádrží odtéká surová voda potrubím s průměrem 1 000 milimetrů přes uzavírací klapku s elektropohonem do flokulačních* nádrží, před které jsou namontovány také uzavírací klapky. Na odtokovém potrubí z reakčních nádrží jsou také namontovány odbočky pro zajištění odběrů laboratorních vzorků upravované vody a odbočky s požární rychlospojkou pro vypouštění potrubí,“ vysvětluje Komínek.
Kompletní obměnou prošla také elektroinstalace v podobě rozvaděčů, přívodních kabelů nebo automatického napojení na systém centrálního dispečinku.

Celá stavba vyšla na 15,5 milionu korun.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon