Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ukrajinští uprchlíci v Jihlavě už musí letos platit za odpady

| zdroj: Jihlava0

aktuality
zdroj: Jihlava

Uprchlíci, kterým byla udělena dočasná ochrana cizinců, už musí v Jihlavě platit za všechny služby stejně jako běžní obyvatelé České republiky. Od letošního roku už se na ně vztahuje také poplatková povinnost k místnímu poplatku za odpady.

Všechny dočasné podpůrné programy skončily už v loňském roce a od letoška vzniká na základě zákona o místních poplatcích ukrajinským uprchlíkům také povinnost platit místní poplatek za odpady.

Podle tohoto zákona je povinna platit tento poplatek každá fyzická osoba přihlášená v obci, za což zákon považuje také ohlášení místa pobytu cizince, který pobývá na území ČR po dobu delší než 3 měsíce, kterému byl udělen azyl, mezinárodní ochrana nebo dočasná ochrana cizinců. Poplatkovou povinnost nelze přenést na jiný subjekt, není tedy možné stanovit povinnost ubytovateli hradit poplatek za ubytované osoby. Podrobné informace o poplatku jsou k dispozici na webových stránkách města: Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: Jihlava.

Standardní postup v případě uprchlíků z Ukrajiny je takový, že se dostaví do některého z Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině, v Jihlavě je na ul. Tolstého 1914/15, kde mohou požádat o dočasnou ochranu, a kde se současně zaregistrují. Ekonomický odbor jihlavského magistrátu jako správce poplatku průběžně aktualizuje databázi poplatníků k místnímu poplatku za odpady a na základě údajů z těchto aktualizací zpracovává jednotlivé poplatkové povinnosti. „Cizinci tedy nemusí správci poplatku hlásit přihlášení pobytu do Jihlavy. Všem novým poplatníkům následně zasíláme informační dopis na zaevidovanou adresu s platebními údaji k poplatku,“ vysvětlil vedoucí ekonomického odboru jihlavského magistrátu Jan Jaroš.

Od 25. 2. 2022 bylo v Jihlavě přihlášeno k pobytu celkem 3 905 cizinců ukrajinské národnosti. Po počátečním vysokém nárůstu počtu nově přihlášených ukrajinských uprchlíků se tento počet ustálil na přibližně 300 až 400 nově přihlášených za měsíc. Stejný počet se dá předpokládat i v příštích měsících. U ukrajinských uprchlíků dochází k velké fluktuaci, co se týká místa pobytu, často jsou v Jihlavě přihlášeni pouze krátkou dobu od okamžiku vstupu na území ČR (např. několik týdnů), poté změní místo pobytu do jiné obce či města. „Informaci o ukončení pobytu v Jihlavě také dostáváme automaticky, cizinci tedy nemusí hlásit správci poplatku ani ukončení pobytu v Jihlavě,“ upřesnil vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš.

Vzdělávací akce a školení, jak správně nakládat s odpadem a jak ho správně třídit, pořádá pro Ukrajince pravidelně ve svých prostorách organizace F-point.

Jihlavský magistrát tímto žádá poskytovatele ubytování nebo zaměstnavatele cizinců o předání informací o povinnosti platit poplatek za odpady.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy