Reklama

TÉMA

Chudobínská borovice v březnu získala prestižní titul Evropský strom roku 2020. Z důvodu zajištění ochrany stromu nechalo Povodí Moravy, s. p. zpracovat důkladné znalecké zhodnocení jeho zdravotního stavu. Strom je zdravý a možná mnohem starší, než se předpokládalo. 


Rema Systém nabídla pomoc se zajištěním dodávek elektroodpadu do chráněných dílen, které se zabývají zpracováním a recyklací elektroodpadů.


Služba CEM SMART je určena pro každého, kdo chce mít přehled o spotřebě vody ve svém objektu. Předmětem Služby je připojení fakturačního vodoměru do systému dálkového odečítání a umožnění přístupu zákazníka k informacím o spotřebě vody ve svém objektu. Zákazník tak získá neomezený on-line přehled o spotřebě vody a též o tom, zda patní měřidlo měří správně.


Plastové obaly od olejových marinád, jednorázové kelímky, plynové kartuše nebo obaly opalovacích krémů patří k těm odpadům, které vznikají primárně během letního grilování, pikniků nebo při kempování. 


Pasivní dům s mokřadní střechou stojí na Letné na pozemku o velikosti 470 čtverečních metrů od roku 2016. Vize majitelů byla vybudovat dům, který bude ohleduplný k životnímu prostředí.


13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka.


Investice do systémů hospodaření se srážkovou nebo odpadní vodou v budovách zatím v Česku nejsou standardem. Řada developerů se jich totiž obává. Přitom mohou snížit spotřebu pitné vody i o více než čtvrtinu a zároveň mají reálnou návratnost kolem deseti let. 


Mnoho obcí vůbec nemá přehled, za co vlastně svozovým společnostem platí. V Průhonicích zavedli změnu v odpadovém hospodářství a růst produkce komunálního odpadu se zastavil.


Dlouhodobě velmi horká léta zvyšují mezi lidmi zájem o klimatizace. Ty jsou však poměrně značnými „žrouty“ energie, proto je potřeba osvojit si zásady úsporného provozu. Jakou vybrat klimatizační jednotku? A jak ji ekologicky zlikvidovat, až doslouží?


Lidstvo stojí před nutností zvýšit objem živin v orné půdě, omezit poškozování půd a poskytnout dostatečné množství zdravého jídla pro rychle rostoucí populaci.


PARTNEŘI