Reklama

TÉMA

Na městských pozemcích v katastru města Lysá nad Labem se nachází mokřad zvaný Žabák. Na tomto území plánuje Středočeský kraj vybudovat komplex Svět záchranářů sloužící například k výcviku záchranných složek. Jakkoli je projekt zajímavý, jeho umístění je zvoleno velmi nevhodně.


Snaha o výhodný nákup energií ve veřejné správě je dnes u většiny měst, obcí či ve státní správě samozřejmostí. Dobře zvládnutou a správně načasovanou zakázkou na elektřinu či plyn se dají ušetřit miliony. 


Hned v úvodu je třeba připomenout, že třídění odpadu je sice velmi záslužná věc, ale životnímu prostředí nejvíce pomůže, pokud odpad nevytváříme vůbec. To je stav, kterého nelze stoprocentně dosáhnout, proto je třeba snažit se mu alespoň přiblížit.


Informačně-osvětový dokument Česko chrání klima představuje pestrou škálu klimatických opatření realizovaných městy, podniky, neziskovými organizacemi, ale i jednotlivci a skupinami dobrovolníků.


Velmi častý problém je ve významu údajů, které dokládá Průkaz energetické náročnosti budovy, PENB. Tento doklad, obsahující čísla získaná výpočtem, řeší energetickou náročnost užívání budovy, což se mylně zaměňuje za řešení technické.


V rámci bezpečnostních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 bylo uzavřeno mnoho provozoven. V souvislosti s jejich znovuotevřením je třeba upozornit majitele a uživatele budov na nutnost řádné péče o vnitřní vodovod.


Pozměňovací návrhy k nové odpadové legislativě prošly v těchto dvou týdnech hlasováním Výboru pro životní prostředí. Ještě je čeká projednání v Hospodářském výboru. Jaké změny zatím přinesly?


Předseda Svazu měst a obcí ČR, František Lukl, zaslal ministru životního prostředí oficiální stanovisko Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) k záměru zavedení záloh na PET lahve namísto stávajícího systému třídění.


Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). 


Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty.


PARTNEŘI