Reklama

TÉMA

V článku Obavy starostů kvůli zálohování PET lahví sílí jsme zveřejnili souhrn informací z otevřeného dopisu, který 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti TS Malá Haná zaslalo ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi.


Otevřený dopis ministru životního prostředí Richardovi Brabcovi zaslalo 49 členských obcí Dobrovolného svazku obcí a společnosti Technické služby Malá Haná. Starostové zde vyjadřují obavy ze zálohování PET lahví.


CENIA, česká informační agentura životního prostředí, vydala publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky. Dozvíte se z ní například, jak vzniká sucho a co jej ovlivňuje, nebo jak vznikají a projevují se imise.


Práce energetického manažera zahrnuje mnoho oblastí, od správy budov přes monitoring energií, plánování strategií, obchodování na burze až k práci s lidmi, kde vyjednávání hraje velmi významnou roli. 


V České republice je celkem 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Sedmdesát pět procent trhu však neplní své povinnosti ze zákona na její obnovu. Jak tyto a další problémy řešit?


Obnovu vodní nádrže Malý Tovaryš, jedné ze soustavy historických nádrží v povodí Plavného potoka v Rychlebských horách, dokončily v rámci programu #vracímevodulesu Lesy České republiky.


Energetický management (EM) je jedinou možností, jak cílevědomě snižovat konečnou spotřebu energie. Jaké další výhody má jeho zavedení?


Snižování energetické náročnosti ve veřejné správě je téma velmi aktuální. Hledá se nejoptimálnější poměr mezi dodávkou a spotřebou. Využívají se primárně dotace a na další nástroje, které jsou k dispozici, se často zapomíná.


Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.


Konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích v pražském hotelu Botanique řeší mimo jiné otázky aktuální situace v oblasti kyberbezpečnosti v ČR, novou energetickou legislativu či dopady zákona o kybernetické bezpečnosti.


PARTNEŘI