Reklama

TÉMA

Energetický management (EM) je jedinou možností, jak cílevědomě snižovat konečnou spotřebu energie. Jaké další výhody má jeho zavedení?


Snižování energetické náročnosti ve veřejné správě je téma velmi aktuální. Hledá se nejoptimálnější poměr mezi dodávkou a spotřebou. Využívají se primárně dotace a na další nástroje, které jsou k dispozici, se často zapomíná.


Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.


Konference Kyberbezpečnost v síťových odvětvích v pražském hotelu Botanique řeší mimo jiné otázky aktuální situace v oblasti kyberbezpečnosti v ČR, novou energetickou legislativu či dopady zákona o kybernetické bezpečnosti.


Není novinkou, že Češi patří k nejvíce zodpovědným v oblasti třídění odpadu. Podle statistik třídí odpad téměř tři čtvrtiny populace, především pak sklo, papír a plasty.


Nový softwarový nástroj českých výzkumníků pomůže obcím při výběru vhodných a k přírodě ohleduplných adaptačních opatření.


Evropská agentura pro životní prostředí zveřejnila publikaci Signály 2019 ,,Krajina a půda v Evropě”, která hodnotí mimo jiné vliv rozpínání měst a jejich infrastruktury na krajinu v Evropě.


Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií v České republice. 


V Moravskoslezském, Zlínském a v částech Jihomoravského kraje dochází k poškozování až odumírání tisíců dřevin. Může za to jmelí bílé, rostlina, kterou si lidé spojují zejména s Vánocemi. 


Jak jsme vás již informovali v minulém článku Co do kanalizace nepatří, použité jedlé oleje a tuky představují pro kanalizačí potrubí i čistírny odpadních vod zásadní problém. 


PARTNEŘI