Reklama

TÉMA

Třídění odpadu má za primární cíl snížit negativní dopad produkce obalového průmyslu na životní prostředí. Účelem třídění odpadu je vytřídit z komunálního odpadu ty složky, které je možné dále využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k využití. 


Škoda automobil uvádí na trh nové Citigo iV. Jedná se o cenově nejdostupnější elektromobil a s využitím státní podpory má šanci stát se jednou z nejzajímavější možností pro municipality.


Většina lidských sídel se vyvíjela v blízkosti potoků a řek. Lidé potřebovali vodu a také potřebovali někam odvádět znečištění, využívali vodních toků pro dopravu a také pro obranu. Intravilánové úseky vodních toků byly vždy zatíženy střetem protichůdných zájmů.


V článku Jak řešit černou skládku jsme pro vás shrnuli možnosti, jak vám zákon umožňuje vyřešit situaci, kdy objevíte černou skládku. Tentokrát se zaměříme na mapování černých skládek.


Tlak na snižování emisí sílí. Města i obce sledují nové trendy, mezi které patří i elektrifikace vozového parku a komunální techniky.


V Kopřivnici mají parkoviště, které kromě parkovací plochy nabízí možnost vsakování srážkových vod do boxů umístěných pod parkovištěm. Voda pak postupně vsakuje do půdy.


V rámci údržby veřejné zeleně používali v Plzni k hubení plevelů ve zpevněných plochách pouze chemické přípravky. Od letošního jara však mají k dispozici ekologický parní stroj.


1

PARTNEŘI