Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Světový den životního prostředí a dotace na podporu obnovy krajiny a ekosystémů

| zdroj: MŽP ČR0

mailchimp_zari5.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nemůžeme vrátit zpátky čas, ale můžeme sázet stromy, vrátit co nejvíce zeleně a vody do našich měst, změnit naše stravování nebo vyčistit naše řeky, vyzývá Organizace spojených národů na letošní Světový den životního prostředí.

Ten připadl na sobotu 5. června a doprovází jej kampaň #GenerationRestoration zaměřená na obnovu krajiny a ekosystémů a také na jejich ochranu. Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě obnovu krajiny podporuje a v letošním roce podstatně navyšuje finanční prostředky na dotace.

Dotace na výsadbu stromů od července

„Díky naší běžící kampani i dotacím mají lidé o sázení stromů opravdu obrovský zájem. V ukončené výzvě jsme rozdělili 300 milionů korun, díky kterým poroste přes 70 tisíc nových stromů. Proto jsme slíbili další pokračování programu, aby sázení mohlo v nové sezóně dále pokračovat. Když půjde všechno dobře, nový program se rozeběhne od začátku července,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Ministerstvo životního prostředí zvyšuje investice do obnovy krajiny i do výsadby zeleně mimo lesy. Aktuálně je otevřená výzva v programu Podpory obnovy přirozených funkcí krajiny za rekordních 30 milionů korun. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou tůně a mokřady, které podporují přirozený vodní režim v krajině.

Péče o krajinu

MŽP také přispívá na obnovu volné krajiny, a to z Programu péče o krajinu. V letošní výzvě nabídlo zájemcům o dotace 60 milionů korun na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených 20 milionů korun šlo na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost.

Snižování emisí, adaptační opatření a další ochrana životního prostředí

Nad to vláda nedávno zahrnula do Národního plánu obnovy (NPO) 7,4 mld. korun navíc na klimatická a zelená opatření. MŽP využije tyto dodatečné prostředky na snižování emisí i adaptační opatření, která zároveň přispějí i k podpoře biodiverzity. Mezi nimi je i péče o zvláště chráněná území a území soustavy Natura 2000 a péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů s alokací 545 milionů korun. A dalších 455 milionů korun půjde na adaptace vodních, nelesních a lesních ekosystémů na změnu klimatu. V současné době také probíhá nastavení nového Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, odkud tradičně plynou na obnovu krajiny a přírody vysoké částky.

Světový den životního prostředí ustanovilo Valné shromáždění OSN v roce 1972 na 5. červen jako připomínku toho, jak velký vliv a důležitost má ochrana životního prostředí na naše životy. Součástí letošních oslav je i slavnostní zahájení dekády OSN pro obnovu ekosystémů, které na 5. 6. připravuje Program OSN pro životní prostředí (UNEP). Zahájení proběhne na webu UNEP.

Oslavit Světový den životního prostředí může každý, a to kdykoliv

Připojit se k oslavám Světového dne životního prostředí ale může úplně každý a každá akce se počítá. Ať už je to uspořádání úklidu černých skládek spolu s inciativou Ukliďme Česko, omezení používání jednorázových plastů či potravinového odpadu, vysazení stromu anebo tím, že se v týdnu vydá do práce pěšky.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards