Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Spolupráce se svozovou firmou při zavádění nových prvků pro efektivnější fungování odpadového hospodářství

| autor: Hana Tomášková0

popelari4.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Obec musí jasně definovat požadavky, rozsah a podmínky poskytování služeb již při zadávání výběrového řízení na dodavatele na svoz a likvidaci odpadu. Odpadové hospodářství se rychle rozvíjí, legislativa zvyšuje nároky na obce a možnost zavádět nové efektivní prvky do odpadového hospodářství by měla být součástí spolupráce s dodavatelem.

Individuální přístup ke každé zakázce

„Ke každé zakázce, nejen pro zákazníky z řad měst a obcí, přistupuje naše společnost individuálně. Smlouva o zajišťování služeb i konkrétní podoba jejího plnění je vždy výsledkem veřejně vypsaných podmínek zakázky a podrobné diskuse přímo se zadavatelem,“ uvádí k zavádění nových prvků do odpadového hospodářství měst a obcí Kristina Jakubcová, mluvčí FCC Česká republika.

Každé město či obec má specifické potřeby a požadavky v oblasti svozu a likvidace odpadů. Mezi důležité aspekty, které je třeba zohledňovat, patří například počet obyvatel, poměr rodinných a bytových domů, přírodní podmínky, technické zázemí a možnosti jeho budování či rozšiřování, financování, zajišťování kontrolních mechanismů atd.

Spolupráce se svazkem obcí

Svazek obcí Kolínského a Nymburského okresu Ny-Ko

Svazek obcí Ny-Ko byl založen v lednu roku 1994. Založila ho města a obce Kolínského a Nymburského okresu s cílem věnovat se odpadovému hospodářství.

„K dnešnímu dni má svazek 36 členů," říká předseda správní rady a starosta obce Ždánice Josef Krupička a doplňuje: „Máme smlouvu s firmou Nykos a.s. a tato společnost nám sváží veškerý odpad.“ Nykos je dceřinou společností nadnárodního komplexu Marius Pedersen.

Význam svazku se po změně odpadové legislativy zvýšil

Svazek dříve zajišťoval přirozený rozvoj odpadového hospodářství. Zákony České republiky v oblasti odpadů se v této době výrazně neměnily, a proto byla činnost svazku udržována na standardní rovině komunikace mezi obcemi a městy.

Dnes je však situace zcela jiná a Česká republika stojí před významnými rozhodnutími v oblasti odpadů. Jedná se o zásadní změny, role svazku tedy roste, je třeba zajišťovat informovanost všech obyvatel, a to jak členských obcí a měst, tak i dalších, kteří mají chuť věnovat se tomuto významnému tématu.

„Svazek zejména pomáhá obcím s odpadovou legislativou, dále ze svých příjmů přispívá na vybavení například sběrných nádob, také obcím přispívá například na ztrátu při separaci plastů," vyjmenovává jednotlivé oblasti Josef Krupička a dodává: „Význam svazku se rozhodně zvýšil, protože při společném systému nakládání s odpady se dají hledat úsporná řešení."

Svazek obcí pro komunální služby na Třebíčsku má vlastní svozovou firmu, starostové mají kontrolu nad provozními náklady

Dobrovolný svazek obcí „ Skládka TKO“ Třebíč, dnes s názvem Svazek obcí pro komunální služby, byl založen v říjnu 1992. Bylo to na popud města Třebíče a okolních obcí. Cílem bylo řešit problémy spojené se svozem a likvidací odpadu.

Od roku 1997 je v provozu svozová firma Esko_T s.r.o., kde Svazek obcí pro komunální služby vlastní 100% podíl. Vlastní svozová firma vznikla v reakci na prudké zvýšení cen za odvoz a likvidaci odpadu od soukromých firem, které neměly konkurenci a chovaly se tak, jak jim trh dovolil.

Jestliže svazek obcí disponuje vlastní svozovou společností, vidí Pavel Gregor, jednatel společnosti Esko-T, s.r.o. jako největší výhody to, že jak vedení svazku obcí, tak i VH společnosti ESKO-T tvoří starostové, a ti si hlídají provozní náklady.

Více se o odpadovém hospodaření na Třebíčsku dozvíte v článku Odpadové hospodářství vyřešil na Třebíčsku dobrovolný svazek obcí.

Spolupráce s technickými službami na zavedení nového systému třídění v Turnově

Smlouvu o svozu odpadu má město Turnov zajištěnou s Technickými službami Turnov, s.r.o. Problém se zaváděním nového systému, který má zajistit efektivnější třídění odpadů, nebyl.

Cílem nového systému je vytřídit co největší množství využitelných odpadů a vyprodukovat tak co nejméně směsného komunálního odpadu. Město nebude poskytovat žádné nádoby na směsný komunální odpad.

Každá domácnost, která projevila zájem (rodinné domy nebo menší bytové domy), dostala nádoby na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad) o objemu 240 litrů. Nádoby pravidelně sváží TS Turnov ve frekvenci 1 x za 28 dní (plasty a papír), bioodpad v létě každý týden.

Systém sběru tříděných odpadů na sběrných místech zůstal zachován a bude průběžně optimalizován. Na některých sběrných místech dojde k doplnění kontejnerů na nápojový karton a kovy. Dále dojde k úpravě frekvence svozu směsného odpadu z 1x týdně na 1x za 14 dní.

Turnov_mapa.png
Turnov

Tento článek je poslední ze série projektu Když se s odpady nakládá dobře.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema