Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Slovenská Košeca dokázala snížit produkci SKO ze 790 na 332 tun

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Radomír Brtáň, starosta obce Košeca1

košeca_úvod2.jpg
zdroj: Radomír Brtáň

Košeca má zhruba 2760 obyvatel, z nichž 88 % žije v rodinných domech. Do roku 2007 se veškerý odpad skládkoval, nic se netřídilo. Změny odpadového hospodářství vedly postupně od zavedení separace odpadů, zřízení sběrného dvora, snížení frekvence svozů atd. k zavedení digitální evidence odpadů.

Počátky

Košeca má zhruba 2760 obyvatel. 88 % obyvatel žije v rodinných domech, 12 % v bytovkách. Přelomovým obdobím v oblasti odpadového hospodářství se pro obec stal rok 2007.

Situace v té době byla tristní. 100 % odpadů se skládkovalo. Celková produkce odpadu dosáhla 790 t. 45 % odpadů se ukládalo do velkoobjemových kontejnerů. Netřídilo se a chyběla finanční motivace ke změně chování občanů.

Změny

Rok 2008

 • začátek třídění odpadu (PA, PL, SK, KOV)
 • zřízení sběrného dvora
 • změna frekvence svozu směsného KO z intervalu 1 x 7 na 1 x 14 dní

Výsledek: o 68 % méně odpadů ve velkoobjemových kontejnerech

Rok 2009

 • motivační paušální poplatek (netřídíš = 26 €/osoba/rok x třídíš = 13 €/osoba/rok)
 • zrušení celoročních velkoobjemových kontejnerů (jen 2 x ročně)

Výsledek: Náklady se snížily z původních 2 069 000 Sk na 1 400 000 Sk (46 500,- €)

Rok 2010

 • zavedení 20% slevy z poplatku pro 1 osobu za domácí kompostování

Výsledek oproti r. 2007:

 • o 25 % méně odpadů
 • o 8 % méně směsného KO

Rok 2011 (oproti r. 2007)

 • o 90 % méně odpadů ve velkoobjemových kontejnerech
 • 32,5 % míra zhodnocení KO

Rok 2016

 • Rozšířená odpovědnost výrobců

Rok 2019 a digitální evidence odpadů

Podstatnou změnu v odpadovém hospodářství přinesl rok 2019, kdy od dubna 2019 byla zavedena elektronická evidence. Ta znamená adresný sběr odpadu.

Domácnosti, které využívají pytlový sběr odpadu, obdržely QR kódy, kontejnery byly osazeny elektronickými čipy. Během svozu odpadu jsou čipy i QR kódy skenovány. Obec má přehled o každé domácnosti, ví, kolik odpadu vyprodukuje a také, jak dobře jej separuje.

To znamená motivaci pro občany - čím více domácnost třídí, tím nižší má poplatky za svoz odpadu. Do systému se může zapojit každá domácnost.

Snížení paušálního poplatku za rok 2020:

Košeca1.png

Zavedení motivačních poplatků vedlo u občanů k nárůstu zájmu o zvýšení míry separace odpadu. Už při shromažďování prvních dat k určení těchto poplatků začalo množství tříděného odpadu narůstat a množství směsného odpadu se v roce 2019 snížilo o 18 %. Tyto trendy se ještě více zvýraznily zavedením motivačních poplatků v lednu 2020. Nejen, že se změnily názory lidí na třídění, jejich celkové vnímání dopadu environmentální zátěže se změnilo. A tato změna vnímání bude mít určitě trvalý dopad.

Porovnání výsledků:

Košeca2.png

Evropské ocenění za vedení odpadů

Za digitální evidenci odpadů získala obec Košeca evropskou cenu „THE INNOVATION IN POLITICS AWARDS 2020“. Tu uděluje institut The Innovation in Politics Institute GmbH se sídlem ve Vídni s cílem upozornit na inovativní přínos a pozitivní změny, které směřují životy Evropanů k lepšímu.

Projekt obce Košeca s názvem „NO DATA WASTE IN KOŠECA“ se týkal právě elektronické evidence odpadů.

košeca_cena.jpg
zdroj: Radomír Brtáň

Komentáře

 1. Môžem potvrdiť, že je to veľký prínos pre zlepšenie životného prostredia u nás zme z triedením odpadu znížili vývoz KO na 2 smeťaky za mesiac oproti 4 pred tým.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT