Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Skoro pětistovka brownfieldů čeká v regionu na revitalizaci

| zdroj: Moravskoslezský kraj0

Skoro pětistovka brownfieldů čeká v regionu na revitalizaci

„Jedním ze specifik našeho kraje jsou právě pozůstatky průmyslových aktivit, se kterými se musíme ještě pořád vyrovnávat. Regenerace a využití těchto území, areálů nebo objektů vnímá Moravskoslezský kraj jako velmi důležité. Revitalizací brownfieldů se totiž snižuje další zabírání zelených ploch. Využívání brownfieldů pak přispívá k rozvoji podnikání a zvyšuje atraktivitu lokality,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Regenerace brownfieldů jsou často finančně velmi nákladné, a tak se obce i soukromí vlastníci snaží získat prostředky z Evropské unie, od státu nebo od krajů. Například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do poloviny června přijímalo žádosti o dotaci na regeneraci brownfiledů, které budou následně sloužit veřejnosti.

„Právě o tuto podporu od státu je zájem žadatelů z našeho regionu enormní. O dotaci se hlásí obce i soukromníci, kteří se aktivně snaží prostředky získat. Často ale získaná podpora náklady projektů nepokryje, a tak velká část žadatelů ani neuspěje. Pomoci se snaží také Moravskoslezský kraj, obce si mohou zažádat o příspěvek na projektovou dokumentaci nebo o pomoc v rámci podpory znevýhodněných oblastí regionu,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že se na pomoc při revitalizaci a regeneraci brownfieldů v Moravskoslezském kraji specializuje společnost MSID. Disponuje podrobnou databází brownfieldů, která čítá téměř 500 objektů a ploch, a která obsahuje o jednotlivých brownfieldech komplexní informace.

MSID také aktivně komunikuje s vlastníky a společně se snaží nalézt možnosti vhodného využití brownfieldů i financování projektů. „Jednáme nejen s žadateli, ale i s poskytovateli financí, a snažíme se docílit rovnováhy mezi oběma stranami. Pravidelně se zapojujeme i do připomínkování a nastavování podmínek již existujících dotačních titulů. Za Moravskoslezský kraj také připravujeme komplexní podklady pro vznik a nastavení nových dotačních programů souvisejících právě s brownfieldy,“ řekl statutární ředitel MSID Tomáš Kolárik a dodal, že společnost MSID vypracovala letos v dubnu analýzu, která shrnuje největší úskalí této oblasti a navrhuje pro ně řešení. Analýza vychází z celkových výsledků i zpětných vazeb žadatelů o dotaci a má zvýšit úspěšnost žádostí. Součástí této analýzy jsou například konkrétní návrhy na změny dotačních podmínek, které bývají často nejasné a žadatelům ztěžují situaci.

„Využívání brownfieldů chceme posílit také studiemi proveditelnosti a zastavovacími studiemi, které jsme začali vytvářet. Snažíme se všechny možnosti co nejlépe propagovat, například formou videí z dronu, který nám také pomáhá lépe danou lokalitu mapovat. Tuto problematiku chceme obcím i soukromým subjektům přiblížit také formou konferencí, seminářů, workshopů se studenty nebo odbornými exkurzemi,“ sdělil ředitel MSID Tomáš Kolárik.

Foto: Moravskoslezský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert