Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Skoro pětistovka brownfieldů čeká v regionu na revitalizaci

| zdroj: Moravskoslezský kraj0

Skoro pětistovka brownfieldů čeká v regionu na revitalizaci

„Jedním ze specifik našeho kraje jsou právě pozůstatky průmyslových aktivit, se kterými se musíme ještě pořád vyrovnávat. Regenerace a využití těchto území, areálů nebo objektů vnímá Moravskoslezský kraj jako velmi důležité. Revitalizací brownfieldů se totiž snižuje další zabírání zelených ploch. Využívání brownfieldů pak přispívá k rozvoji podnikání a zvyšuje atraktivitu lokality,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Regenerace brownfieldů jsou často finančně velmi nákladné, a tak se obce i soukromí vlastníci snaží získat prostředky z Evropské unie, od státu nebo od krajů. Například Ministerstvo pro místní rozvoj ČR do poloviny června přijímalo žádosti o dotaci na regeneraci brownfiledů, které budou následně sloužit veřejnosti.

„Právě o tuto podporu od státu je zájem žadatelů z našeho regionu enormní. O dotaci se hlásí obce i soukromníci, kteří se aktivně snaží prostředky získat. Často ale získaná podpora náklady projektů nepokryje, a tak velká část žadatelů ani neuspěje. Pomoci se snaží také Moravskoslezský kraj, obce si mohou zažádat o příspěvek na projektovou dokumentaci nebo o pomoc v rámci podpory znevýhodněných oblastí regionu,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že se na pomoc při revitalizaci a regeneraci brownfieldů v Moravskoslezském kraji specializuje společnost MSID. Disponuje podrobnou databází brownfieldů, která čítá téměř 500 objektů a ploch, a která obsahuje o jednotlivých brownfieldech komplexní informace.

MSID také aktivně komunikuje s vlastníky a společně se snaží nalézt možnosti vhodného využití brownfieldů i financování projektů. „Jednáme nejen s žadateli, ale i s poskytovateli financí, a snažíme se docílit rovnováhy mezi oběma stranami. Pravidelně se zapojujeme i do připomínkování a nastavování podmínek již existujících dotačních titulů. Za Moravskoslezský kraj také připravujeme komplexní podklady pro vznik a nastavení nových dotačních programů souvisejících právě s brownfieldy,“ řekl statutární ředitel MSID Tomáš Kolárik a dodal, že společnost MSID vypracovala letos v dubnu analýzu, která shrnuje největší úskalí této oblasti a navrhuje pro ně řešení. Analýza vychází z celkových výsledků i zpětných vazeb žadatelů o dotaci a má zvýšit úspěšnost žádostí. Součástí této analýzy jsou například konkrétní návrhy na změny dotačních podmínek, které bývají často nejasné a žadatelům ztěžují situaci.

„Využívání brownfieldů chceme posílit také studiemi proveditelnosti a zastavovacími studiemi, které jsme začali vytvářet. Snažíme se všechny možnosti co nejlépe propagovat, například formou videí z dronu, který nám také pomáhá lépe danou lokalitu mapovat. Tuto problematiku chceme obcím i soukromým subjektům přiblížit také formou konferencí, seminářů, workshopů se studenty nebo odbornými exkurzemi,“ sdělil ředitel MSID Tomáš Kolárik.

Foto: Moravskoslezský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS