Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Školy jdou v ochraně životního prostředí příkladem. S Recyklohraním hrají Celoroční hru a stanovují si Celoroční cíl s ekologickou tematikou

| zdroj: Recyklohraní0

aktuality
zdroj: Recyklohraní

Celkem 1 700 škol se v minulém školním roce zapojilo do Celoroční hry s Recyklohraním. V průběhu roku žáci a studenti ve školách plnili úkoly s environmentální tematikou a pedagogové využívali výukové materiály, videa a účastnili se vzdělávacích akcí.

Ve školách se rovněž se zapojovali do sběru vysloužilého elektra, baterií, mobilů a tonerů. 214 nejaktivnějších škol si navíc stanovilo Celoroční cíl – celý rok se věnovali konkrétním projektům a aktivitám a učili se, jak měnit své chování a přístupy nebo inspirovat ostatní, aby byli ohleduplnější k naší planetě a něco smysluplného pro ni udělali.

Za svou aktivitu získávaly školy body na školní konta. Co do zisku bodů si v konečném pořadí Celoroční hry nejlépe vedla ZŠ Velké Březno (okr. Ústí n. Labem), druhá byla Základní škola a Mateřská škola Určice (okr. Semily), třetí ZŠ Dyjákovice (okr. Prostějov), čtvrtá Základní škola Ronov nad Doubravou (okres Chrudim) a pátá Základní škola a Mateřská škola Hlavnice (okres Opava). Školy, které se umístily do 400. místa obdržely za svůj aktivní přístup diplom a poukázky do nákupního řetězce.

Čtyři základní témata, metodická podpora a zábava

Recyklohraní se ve své metodické podpoře škol věnuje čtyřem základním tématům: třídění a recyklaci, šetrné spotřebě vody, předcházení vzniku odpadů a klimatické změně. „Snažíme se pedagogům poskytovat ucelené sady vzdělávacích materiálů a pro žáky a studenty připravujeme úkoly a aktivity, které jsou praktické a hravé. Jde nám o to, aby je jejich plnění obohatilo nejen o nové informace, ale aby je to s námi také bavilo,“ dodává Hana Ansorgová, ředitelka programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Celoroční hra a Celoroční cíl pokračují i v letošním školním roce

I v aktuálním školním roce se školy mohou zapojit do Celoroční hry. V druhé polovině září Recyklohraní vyhlásí také druhý ročník projektu Celoroční cíl školy s ekologickou tematikou. V loňském prvním ročníku Celoroční cíl plnilo 214 mateřských, základních a středních škol. Někde například hledali cesty, jak snížit spotřebu vody ve škole nebo jak méně plýtvat s potravinami ve školní jídelně. Žáci a studenti také vytvářeli školní komposty, čistili řeky a tůňky, sázeli stromy, účastnili se sběrových kampaní a realizovali řadu dalších aktivit.

Recyklohraní připraví sborník nejzdařilejších výstupů plnění Celoročního cíle

„Za mnohými školními či třídními cíli byla znát velká dávka aktivní a systematické práce a také kreativity, jak při samotné realizaci, tak při propagaci, kterou se žáci, studenti a pedagogové snažili zasáhnout i své okolí,“ říká Hana Ansorgová a doplňuje: „Také proto jsme se rozhodli, že z dokumentací od škol připravíme elektronický sborník s příklady dobré praxe a inspirace pro ostatní.“

K plnění Celoročního cíle se školy zapojené do programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět mohou přihlásit do konce října na webu organizátora. Z nabídky si vyberou aktivity, které budou při plnění svého cíle realizovat. Recyklohraní jim k tomu poskytne metodickou podporu prostřednictvím webu, call centra a ve formě metodických příruček, výukových scénářů, videí, webinářů a seminářů. Za aktivní plnění celoročního cíle dostanou školy extra porci bodů do celoroční hry školního roku 2023/2024.

Projekt má podporu Státního fondu životního prostředí

Celoroční hra a Celoroční cíl s Recyklohraním jsou dílčími aktivitami projektu Myslíme jinak! Neplýtváme a omezujeme tvorbu odpadů, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Probíhá od října 2021 do prosince 2024. Projekt by měl pomoci etablovat vzdělávání v tématech udržitelná spotřeba, předcházení vzniku odpadů a oběhové hospodářství na školách tak, aby v něm mohlo být plynule pokračováno i po roce 2024.

Recyklohraní oslovuje přes 3 880 škol

Aktuálně je v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět registrováno přes 3 880 škol. Pedagogům mateřských, základních a středních škol poskytuje metodickou podporu, výukové scénáře, videa, infografiky a další výukové materiály, připravuje osvětové úkoly pro žáky a studenty, organizuje vzdělávací akce a sběrové kampaně. Na počátku své existence v roce 2008 byly jeho hlavními tématy třídění a recyklace elektra a baterií. Postupně však Recyklohraní svůj záběr rozšiřovalo o předcházení vzniku odpadů, odpovědnou spotřebu, cirkulární ekonomiku a šetrnou spotřebu vody. A právě v těchto tématech i díky podpoře SFŽP prohlubuje svou nabídku. Dlouhodobými partnery a podporovateli programu jsou společnosti Ecobat a Elektrowin, kolektivní systémy pro sběr a recyklaci baterií a elektrospotřebičů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ