Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SFŽP: Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2021

| zdroj: SFŽP ČR0

dotace6.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (ZoR a ŽoP) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

SFŽP ČR vyhlašuje následující termíny pro podání zpráv o realizaci spolu se žádostmi o platby:

  • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 18. 11. 2021,
  • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 2. 12. 2021.

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP. Aby nedocházelo k pozastavení administrace z důvodu případných nedostatků, a tímto k neproplacení v letošním roce, je na webu opzp.cz zveřejněna příručka, která poradí příjemcům, jak správně vyplnit ZoR a ŽoP.

Nejčastější chyby prodlužující administraci jsou:

  • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
  • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
  • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+,
  • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
  • chybějící nebo chybně vyplněné bankovní účty příjemce a fakturujících dodavatelů v MS 2014+.

Příjemce podpory předkládá ZoR a ŽoP elektronicky prostřednictvím IS KP14+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním ZoR a ŽoP třeba upravit pomocí Žádosti o změnu. Předpokládaný termín podání ŽoP uvedený ve Finančním plánu musí být v rozmezí 30 kalendářních dní od data skutečného podání ŽoP.

Příjemce do ŽoP zahrnuje fakturaci způsobilých výdajů. V případě, že příjemce do ŽoP zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory faktury uhradit (tj. z dotace OPŽP, případné půjčky SFŽP a vč. podílu vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy FM projektu. Uhrazenou fakturaci nezpůsobilých výdajů příjemce dokládá až k závěrečné ZoR.

Upozorňujeme příjemce podpory, že neprofinancování naplánovaných prostředků na rok 2021 může výrazně zbrzdit administraci plateb projektu v roce 2022.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo