Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

SFŽP prodlužuje termíny pro doručení podkladů k žádostem

| autor: redakce| zdroj: SFŽP0

SFŽP prodlužuje termíny pro doručení podkladů k žádostem
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay
SFŽP prodloužil lhůty pro doručení podkladů k žádostem z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka. Příjemci podpory z OPŽP, NPŽP a Norských fondů mohou v případě nutnosti požádat o prodloužení lhůty individuálně.
OPŽP, NPŽP, Norské fondy
S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci a přijatá bezpečnostní opatření prodlužuje Státní fond životního prostředí ČR všem žadatelům o podporu z programů Nová zelená úsporám a Dešťovka termíny pro doručení podkladů k žádostem do 30. 6. 2020. Tato změna se týká podkladů doručovaných při podání žádosti, dokládání realizace či na základě výzvy k doplnění.

Příjemci podpory z Operačního programu Životní prostředí, Národního programu Životní prostředí a Norských fondů mohou v případě nutnosti individuálně požádat o prodloužení lhůty (např. prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření smlouvy či vydání změnového Rozhodnutí). Žádost je nutné podat elektronicky na svého projektového manažera.

Výzva Trolltunga

Zpřísnění bezpečnostních opatření, která jsou zaváděna v souvislosti s výskytem COVID-19, narušují průběh bilaterálních iniciativ Fondů EHP a Norska. Tato situace je operativně řešena s Kanceláří finančních mechanismů a Národním kontaktním místem. Prosíme všechny příjemce podpory z výzvy Trolltunga, aby se řídili následujícími pokyny:

  • Žádáme všechny příjemce podpory z Bilaterálního fondu, kterých se omezení týká, aby nás kontaktovali na e-mailovou adresu: norwaygrants@sfzp.cz.
  • Posunutí termínů realizace: Všem příjemcům podpory bude umožněno upravit termíny realizace jejich bilaterálních iniciativ a odložit například mezinárodní konference, semináře, zahraniční cesty apod. Příjemce podpory z Bilaterálního fondu požádá o změnu termínů zprostředkovatele programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu – Státní fond životního prostředí ČR. Změna původních termínů bude provedena pomocí dodatku ke smlouvě mezi příjemcem podpory a SFŽP ČR.
  • Uznatelnost dodatečných nákladů a ztrát, které vznikají v souvislosti s COVID-19: Kancelář finančních mechanismů stanovuje, že: Způsobilé výdaje na aktivity, které v tuto chvíli nemohou proběhnout kvůli celosvětové pandemii COVID-19, mohou při dodržení obecných zásad způsobilosti výdajů pro Fondy EHP a Norska zůstat způsobilé. Podmínkou zachování způsobilosti je, že vzniklé náklady nemohly být vyloučeny nebo získány zpět jakoukoliv formou pojištění. Příjemce podpory je povinen provést ihned veškeré kroky, které je možné učinit k omezení škod způsobených nepředvídatelnými okolnostmi. Například zrušit co nejdříve rezervaci hotelu, využít jakékoliv formy pojištění apod. Všechny tyto výdaje a kroky musí být řádně zdokumentovány a doloženy. Součástí dokumentace bude například také korespondence ohledně zrušení akce/zahraniční cesty. Pod tento postup nespadají náklady, které vznikly v důsledku nedbalosti příjemce podpory nebo událostmi, které bylo možné racionálně předpovídat.
Všichni žadatelé, kterých se dotknou stávající omezení, by nás měli kontaktovat na: norwaygrants@sfzp.cz , T: + 420 267 994 585.
Výzva Trolltunga zůstává otevřena a stále můžete podávat své žádosti! 
Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ