Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Rizika spojená s mikroplasty ve vodách jsou ve srovnání s dalšími riziky nízká

| autor: Hana Tomášková0

voda_kelimek_plast.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Podle vědců si mikroplasty zasluhují zvýšenou pozornost zejména proto, že na sebe mohou vázat škodlivé látky. Jak je to s kontrolou kvality vody a jak se hodnotí případná zdravotní rizika?

Co jsou mikroplasty?

Mikroplasty (MP) jsou definovány jako plastové částečky menší než 5 mm, částice menší než 1 µm se označují jako nanoplasty.

Termín mikroplasty však představuje různorodou skupinu materiálů, které se skládají z různých látek s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, tvary a velikostmi. To zvyšuje složitost jejich hodnocení, včetně hodnocení zdravotních rizik.

Existuje technologie odstraňování mikroplastů z vody?

„Mikroplasty lze z vody odstranit např. filtrací. V praxi je reálné použití mikro nebo ultrafiltrace - v případě málo znečištěných vod,“ říká Karel Plotěný, jednatel společností Asio Tech, s.r.o. a Asio New, s.r.o.

„Instalovat další stupeň čištění na stávajících čistírnách odpadních vod by technicky bylo možné. Otázkou je navýšení nákladů a jejich účelnost v kontextu snížení rizik a dalších rizik, které se v souvislosti s vodou a jejím nakládáním vyskytují - viz další látky ve vodách jako přípravky na chemickou ochranu rostlin, AOX, rezistentní bakterie apod. Obecně jsou podle mě rizika spojená s mikroplasty ve vodách ve srovnání s dalšími riziky nízká,“ dodává Karel Plotěný.

Jak uvádí Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, během čištění odpadních vod se až 90 % mikroplastů odstraní. K nahromadění mikroplastů však dochází v odpadních kalech.

Vliv mikroplastů na živé organismy

Vliv mikroplastů na živé organismy a lidské zdraví není ještě podrobně objasněn. Jejich zkoumáním se zabývá mimo jiné také Ústav pro hydrodynamiku AV ČR. Ke studiím mikroplastů uvádí, že mnoho z nich prokázalo negativní vliv na vodní organismy, avšak zkoumané koncentrace mikroplastů mnohonásobně převyšovaly ty, které jsou detekovány v životním prostředí.

Na přelomu let 2017/2018 provedl Ústav pro hydrodynamiku AV ČR pokusné šetření na třech úpravnách pitné vody v ČR a analyzoval ve třech různých dnech surovou i upravenou vodu pomocí zdokonalené metodiky, která byla schopna analyzovat částice plastů v pitné vodě již od velikosti 0,2 µm a rozlišit je jak tvarově, tak materiálově.

I když tato studie zjistila v pitné vodě výskyt plastových částic, Státní zdravotní ústav nepovažuje tento jev za významný zdravotní problém a poukazuje na fakt, že dosud neexistují žádné vážné indicie, že by tato expozice představovala pro člověka zdravotní riziko.

Podle vědců si mikroplasty zasluhují další pozornost zejména proto, že na sebe mohou vázat škodlivé látky. Jedná se zejména o kovy nebo polyaromatické uhlovodíky (PAU). Státní zdravotní ústav však upozorňuje, že pokud by mikroplasty vázaly škodlivé látky ve významném množství, pak by se tyto látky nalézaly při rutinní kontrole kvality vody, protože způsob jejich stanovení ve vodě je schopné zachytit i frakci sorbovanou na částice. To se ale neděje.

Každým rokem je na přítomnost kovů a PAU analyzováno cca. 6 tisíc vzorků pitné vody v celé ČR, ale překročení limitní hodnoty není nalézáno buď vůbec nebo v jednotkách případů (a naprostá většina výsledků je pod mezí detekce metody).

Zdroje: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, SZÚ, Karel Plotěný

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS