Reklama

26. 3. 2019  |  Odpady  |  Autor: AZS 98

Recykluji! Neskládkuji!

Dne 14. března 2019 se konala již 4. stálá osvětová konference Recykluji! Neskládkuji!!! firmy AZS´98.

Letošní 4. ročník se velmi vydařil. Na konferenci byla vysoká účast z řad starostů, živnostníků i firem využívajících recyklační centra stavebních demoličních odpadů.

Akci moderoval pan Richard Langer, který se nemalou měrou přičinil o skvělou atmosféru konference. Díky jemu v sále SECESE Plzeňského Prazdroje vládla veselá a přívětivá atmosféra.

Čtvrtý ročník konference zahájila ředitelka AZS´98 paní Petra Kaldová. Další referáty a přednášky přednesli: Ing. Jaromír Manhart - ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí, Ing. Pavlína Kulhánková - ředitelka průmyslové ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu, Ing. Tereza Pavlů Ph.D. - za UCEEB, Ing. Bohuslav Mašek - za Zkušebnu kameniva Blatná, Ing. Ondřej Molnár a Jan Otýs ml. - za firmu AZS´98

Hosty konference byli mimo jiné: Doc. Ing. Miroslav Škopán - předseda Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR (zkr. ARSM), Ing. Bohuslav Mašek - Zkušebna kameniva Blatná, paní Iveta Churavá - Farmářský obchod U Lidušky, a další. 

Zlatým bodem konference bylo předání symbolického šeku pro Dětskou onkologii FN Plzeň, který převzal z rukou Leontýnky Kaldové (autorky jubilejního kalendáře AZS´98) ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek Ph.D. Ke dni 14. 03. 2019 bylo vybráno na sbírkový účet 154.701,34 Kč. Sbírkový účet je otevřen do 31. března 2019.

Záštitu, podporu a aktivní předávání cen poskytla radní pro životní prostředí a zemědělství - Mgr. Radka Trylčová. Ocenění převzali zástupci firem a živnostníků: Beton Union Plzeň, Chládek a Tintěra, SUEZ využití zdrojů, Berger Bohemia a.s., CIAS Building, Silnice Klatovy, Václav Skřivan, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, Silnice Chmelíř, Město Plánice zastoupené panem starostou Pavlíčkem a další. Absolutním vítězem soutěže se stala firma SUEZ využití zdrojů a.s.

Fotogalerie:

Foto: AZS 98

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI