Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Reakce na vaše podněty: Domácí čističky odpadních vod

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Jan Topol/ TopolWater0

Reakce na vaše podněty: Domácí čističky odpadních vod

Předně si musíme odpovědět na otázku, kam vypouštět vyčištěnou vodu. Pokud máme v blízkosti čistírny odpadních vod potok, řeku nebo rybník, likvidace vyčištěných odpadních vod se řeší tak, že ji do nich vypustíme. U vypouštěné vody však musíme hlídat limity pro přípustný obsah fosforu.

Na domácí čističky odpadních vod (DČOV) lze čerpat dotační pomoc, což znamená velký přínos zejména pro malé obce. Po zveřejnění článku Kupujete DČOV? Pozor na provozní řád jsme dostali zajímavou reakci jednoho ze starostů menší obce:

Nyní, když se konečně udělá pro malé obce něco, co má smysl, tak se začíná řešit právě onen fosfor. Doteď to nikoho nezajímalo a troufnu si říct, že na obcích bez kanalizace šlo 70 – 80 % do země a každý to vypouštěl, kam to šlo. Dnes připojíme 60 - 70 domů jen v naší obci do DČOV a co se řeší? ± 15% - 20 % účinnosti odstraňování fosforu.“

Požádali jsme proto o vyjádření odborníka na domácí čističky odpadních vod, Jana Topola ze společnosti TopolWater.

Ten k tomu poznamenává: „Pravda je, že striktně legislativou není odstranění fosforu požadováno u obecních ČOV až do 2000 obyvatel, ale na mnoha místech je to již nyní i u těchto menších ČOV požadováno ze strany Povodí, vodoprávních úřadů atd. nad rámec legislativy, tzv. BATů.“

Odstranění fosforu je naprosto bezproblémově zvládnuto právě jeho chemickým srážením a je to bezpečný a jistý technologický proces. Je to jen otázka toho aby obec, nebo provozovatel nešetřil na chemikálii a skutečně dávkoval. O nic jiného nejde,“ říká Jan Topol.

Fosfor způsobuje růst sinic a řas a pak kyslíkový kolaps v řekách a rybnících

Fosfor je obsažen i v půdě. Ale tam nečiní problémy. Proto také u DČOV s povolením na zasakování není odstraňování fosforu požadováno dle podmínek SFŽP, protože v zemi fosfor skutečně nevadí. Nicméně pokud hovoříme o vypouštění nečištěné odpadní vody do povrchových vod, tedy potoků a řek, tak zde je to opravdu problém.

Fosfor způsobuje eutrofizaci (obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor) povrchových vod. Nadměrná eutrofizace způsobená lidskou činností způsobuje nejprve přemnožení planktonu a také sinic a posléze, po masovém odumření, se projeví nedostatek kyslíku ve vodě, zejména u dna, kde ho odebírá tlení hmoty. Proto je tak důležité fosfor odstraňovat.

Odpadní vody na polích končit nesmí, je odstranění fosforu tak drahé?

Všechny odtoky z ČOV se již nyní vzorkují a měří. Odpadní vody legálně na polích končit nemohou, pokud se tak děje, je třeba neprodleně informovat ČIŽP a řešit to. „Od ledna 2019 musí lidé dokladovat vyvážení odpadních vod pod hrozbou pokuty,“ upozorňuje Jan Topol.

Stát musí nastavit laťku, jinak lidi sami dobrovolně srážet fosfor nebudou,“ říká Jan Topol a doplňuje: „Investičně nestojí zařízení na srážení fosforu více jak 5 % z ceny DČOV, potažmo nějakých 1 - 2 % z celkové investice na jeden dům. Provozně to vychází na cca 50 - 80 Kč za rok, tedy cena dvou piv v restauraci. To je to opravdu tolik? Abychom nemohli fosfor před vypouštěním do potoků a řek vysrážet bezpečně chemicky?“

Foto: ilustrační/ PixabayKomentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert