Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Radka Vladyková: Neměli bychom zapomínat, že pracujeme pro lidi

| autor: Hana Tomášková0

Smart Česko - Cílem je udržitelná země

Smart City se týká řady oblastí života města či obce. Proto metodika Smart City neřeší pouze některé oblasti, ale řeší celou problematiku průřezově, reaguje na řadu vládních strategií, ve kterých jsou představitelé krajů, měst a obcí vyzýváni ke spolupráci.

Mezi mnohými starosty a starostkami slovo „smart“ vyvolává dojem, že je to moderní a předražené. Představují si lavičky, lampy a další, za co nesklízí pochvalu od svých obyvatel,“ říká Radka Vladyková a zároveň upozorňuje na to, jak SMO ČR vnímá Smart Česko. Klíčové je vytvořit dobré podmínky pro život lidí v naší zemi, a to nejen novými technologickými nástroji, s cílem zajistit udržitelný rozvoj ve prospěch nás všech, prosperující zemi, odolnou společnost.

Role SMO ČR

Svaz měst a obcí ČR zastupuje 2800 obcí a téměř 80 % obyvatel ČR. Strategie pro Udržitelné Česko funguje v souladu s principy udržitelného rozvoje a s ohledem na 17 cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs). „Strategie není ve SMART cílech, ale v nástrojích,“ konstatuje Radka Vladyková a doplňuje: „Je třeba vnímat nejen příležitosti, ale i rizika.“

V současné době je hotová analýza ze 33 měst a obcí České republiky a dále analýza 20 obcí a měst z EU a Izraele, jsou k dispozici příklady dobré praxe a dotazníkové šetření v obcích k akceptaci nových technologiích.

Dále je připraven koncept strategické části, která řeší dlouhodobé cíle. Lidé jsou na prvním místě, starosta musí zohlednit potřeby svých lidí a na uspokojení jejich potřeb nebo odstranění problémů potom přijímat nové technologie. Je nutný internet k zajištění komunikace a propojení dalších oblastí.

Nezapomínat, že pracujeme pro lidi

Radka Vladyková zdůrazňuje hlavní význam práce, a to je uvědomit si, že se jedná o práci o pro občany: Vždy se napřed ptáme, co lidé chtějí a potřebují, čeho chceme dosáhnout. Teprve pak zjišťujeme, jak se to provede a nalézáme řešení.“

Je třeba zajistit lidem místo, kde se dobře žije, mají příležitost ke sportu a podpoře pohybu, k setkávání komunit. Je nutné vyřešit podporu lokální ekonomiky, zejména správu pracovních příležitostí v místě.

Radnice, lidé, spolky, firmy, to jsou jednotlivé dílčí projekty, které vytvářejí obraz celého města,“ uvádí Radka Vladyková, „od velkých věcí až po drobnosti jako je např. psí hřiště.“

Aby se rozvoj města nikdy nezastavil, je třeba aby byly v souladu záměry, zdroje, projektová příprava, povolení a realizace.

Rozvoj je nutný, aby se zabránilo vylidňování venkova a nevznikaly nám města duchů a vyloučené lokality,“ upozorňuje Radka Vladyková, „Vedení města se nesmí bát inovací a být lídrem, vyzkoušet inovace.“

Správa stojí na 3 pilířích:

správa a obnova majetku, o který se musí pečovat

měkké projekty –např. kulturní, sportovní život

investiční projekty

Důležité je také zapojení mladých lidí do správy a údržby majetku,“ poukazuje Vladyková na další důležitý aspekt rozvoje měst a obcí, což je edukace mládeže a vzájemná spolupráce napříč všemi generacemi.

Zdroj: konference Města budoucnosti 2019

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ