Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ptáme se vodárenských společností: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

| autor: Hana Tomášková0

Ptáme se vodárenských společností: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

S otázkami jsme se obrátili na významné vodohospodářské subjekty, odpovídají zástupci MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. a 1.SčV, a.s.

Markéta Bártová, tisková mluvčí MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:

Kolik území, které obsluhujete, bývá postiženo nedostatkem pitné vody?

Vlastník či provozovatel veřejných vodovodů by měl dlouhodobě vyhodnocovat zdroje pitné vody a rozvoj napojených obcí. Vlastnicky silné společnosti, jejichž vodovody společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje, tato vyhodnocení mají a v souladu s PRVK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací) dochází k propojování bilančně deficitních zdrojů pitné vody s bilančně přebytkovými zdroji. Obecně lze říci, že nedostatkem vody bývá postiženo území, které je zásobeno z bilančně slabých zdrojů vody.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje své vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde se situace ohledně nedostatku vody různí.

Na Olomoucku se problémy vyskytují v obcích Křivá a Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb, na Prostějovsku žádné problémy s nedostatečností zdrojů pitné vody neregistrujeme a na Zlínsku bývají problémy s nedostatkem vody v obcích Řetechov (místní část města Luhačovice), kde se v letošním roce má provést připojení na skupinový vodovod Luhačovice

Vysoké Pole - byly zde připojeny 2 nové vrty, nicméně při zvýšených odběrech v letním období je jejich vydatnost na hraně a Újezd u Valašských Klobouk, kde v nejnutnějších případech vypomáhá se zásobováním propojení z vodojemu Loučka.

Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

Pokud jsou obce vlastníkem vodovodu, pak by měly vyhodnocovat zdroje pitné vody s rozvojem napojených obcí. Na základě vyhodnocení by případně měly přistoupit k hledání nových zdrojů nebo provést napojení na bilančně přebytkové vodovody - větší skupinové vodovody. Pokud obec není vlastníkem vodovodu, pak řešení je věcí vlastníka a provozovatele vodovodu.

Pokud jsou obce zásobovány jen ze studní, pak je nutno v případě nedostatku vody pitnou vodu dovážet cisternami a do budoucna uvažovat o připojení na některý větší skupinový vodovod, který by jim zajistil trvalou a kvalitní dodávku pitné vody.

Existují preventivní opatření, která by měla dodržovat ohrožená území?

V první řadě je důležité zamezit plýtvání vodou, tzn. omezit odběry vody pro jiné účely než pro pití a použití v domácnosti, jako je například zákaz zalévání, mytí vozidel, napouštění bazénů apod.

Za preventivní opatření je rovněž možné považovat připojení stávajícího vodovodu na větší skupinový vodovod nebo vybudování nového vodovodu s napojením na větší skupinový vodovod. Samozřejmě je zde i možnost zřízení nového zdroje, ale to je vždy dost nejisté, jak z hlediska vydatnosti, tak i kvality nalezené vody.

Petr Vašek, specialista - technolog pitných vod1. SčV, a.s.:

Kolik území, které obsluhujete, bývá postiženo nedostatkem pitné vody? 

Z provozovaných obcí bývají, v posledních letech, pravidelné potíže s nedostatkem vody vlivem sucha pouze u dvou malých osad na Sedlčansku - Pořešice a Mezihoří, kam se v letošním roce již musela pitná voda dovážet cisternami. Dále registrujeme potíže s nedostatečnou a kolísavou vydatností vodních zdrojů u několika dalších obcí na Příbramsku a Sedlčansku, které si vodovod provozují samy - např. Drahlín, Obecnice, Kňovice. V jiných lokalitách námi obsluhovaného území zatím i přes snížení vydatnosti vodních zdrojů, pitná voda dovážena cisternami být nemusela. 

Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

Pokud se s nedostatkem vody obce potýkají pravidelně, měly by samozřejmě připravovat konkrétní technická opatření pro posílení systému zásobování pitnou vodou, tj. vyhledávání a budování posilujících vodních zdrojů nebo systémové propojování vodárenských soustav. Na místě je samozřejmě také preventivní omezení spotřeby pitné vody z vodovodu k některým činnostem - např. zalévání, mytí aut a napouštění bazénů, a to ideálně prostřednictvím veřejné vyhlášky nebo přímo rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

Existují preventivní opatření, která by měla dodržovat ohrožená území?  

Určitá preventivní opatření k zadržování vody v krajině jsou samozřejmě žádoucí obecně všude, a to nejen v oblastech aktuálně ohrožených nedostatkem pitné vody ale také například jako prevence před povodněmi apod. Co se pitné vody týká, je samozřejmě v deficitních oblastech žádoucí vodou neplýtvat a nepoužívat ji ke zbytným činnostem, viz výše. 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy