Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ptáme se vodárenských společností: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

| autor: Hana Tomášková0

Ptáme se vodárenských společností: Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

S otázkami jsme se obrátili na významné vodohospodářské subjekty, odpovídají zástupci MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. a 1.SčV, a.s.

Markéta Bártová, tisková mluvčí MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.:

Kolik území, které obsluhujete, bývá postiženo nedostatkem pitné vody?

Vlastník či provozovatel veřejných vodovodů by měl dlouhodobě vyhodnocovat zdroje pitné vody a rozvoj napojených obcí. Vlastnicky silné společnosti, jejichž vodovody společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje, tato vyhodnocení mají a v souladu s PRVK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací) dochází k propojování bilančně deficitních zdrojů pitné vody s bilančně přebytkovými zdroji. Obecně lze říci, že nedostatkem vody bývá postiženo území, které je zásobeno z bilančně slabých zdrojů vody.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje své vodohospodářské služby na Olomoucku, Prostějovsku a Zlínsku, kde se situace ohledně nedostatku vody různí.

Na Olomoucku se problémy vyskytují v obcích Křivá a Dlouhá Loučka - Valšovský Žleb, na Prostějovsku žádné problémy s nedostatečností zdrojů pitné vody neregistrujeme a na Zlínsku bývají problémy s nedostatkem vody v obcích Řetechov (místní část města Luhačovice), kde se v letošním roce má provést připojení na skupinový vodovod Luhačovice

Vysoké Pole - byly zde připojeny 2 nové vrty, nicméně při zvýšených odběrech v letním období je jejich vydatnost na hraně a Újezd u Valašských Klobouk, kde v nejnutnějších případech vypomáhá se zásobováním propojení z vodojemu Loučka.

Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

Pokud jsou obce vlastníkem vodovodu, pak by měly vyhodnocovat zdroje pitné vody s rozvojem napojených obcí. Na základě vyhodnocení by případně měly přistoupit k hledání nových zdrojů nebo provést napojení na bilančně přebytkové vodovody - větší skupinové vodovody. Pokud obec není vlastníkem vodovodu, pak řešení je věcí vlastníka a provozovatele vodovodu.

Pokud jsou obce zásobovány jen ze studní, pak je nutno v případě nedostatku vody pitnou vodu dovážet cisternami a do budoucna uvažovat o připojení na některý větší skupinový vodovod, který by jim zajistil trvalou a kvalitní dodávku pitné vody.

Existují preventivní opatření, která by měla dodržovat ohrožená území?

V první řadě je důležité zamezit plýtvání vodou, tzn. omezit odběry vody pro jiné účely než pro pití a použití v domácnosti, jako je například zákaz zalévání, mytí vozidel, napouštění bazénů apod.

Za preventivní opatření je rovněž možné považovat připojení stávajícího vodovodu na větší skupinový vodovod nebo vybudování nového vodovodu s napojením na větší skupinový vodovod. Samozřejmě je zde i možnost zřízení nového zdroje, ale to je vždy dost nejisté, jak z hlediska vydatnosti, tak i kvality nalezené vody.

Petr Vašek, specialista - technolog pitných vod1. SčV, a.s.:

Kolik území, které obsluhujete, bývá postiženo nedostatkem pitné vody? 

Z provozovaných obcí bývají, v posledních letech, pravidelné potíže s nedostatkem vody vlivem sucha pouze u dvou malých osad na Sedlčansku - Pořešice a Mezihoří, kam se v letošním roce již musela pitná voda dovážet cisternami. Dále registrujeme potíže s nedostatečnou a kolísavou vydatností vodních zdrojů u několika dalších obcí na Příbramsku a Sedlčansku, které si vodovod provozují samy - např. Drahlín, Obecnice, Kňovice. V jiných lokalitách námi obsluhovaného území zatím i přes snížení vydatnosti vodních zdrojů, pitná voda dovážena cisternami být nemusela. 

Co mají dotčené obce dělat při nedostatku vody?

Pokud se s nedostatkem vody obce potýkají pravidelně, měly by samozřejmě připravovat konkrétní technická opatření pro posílení systému zásobování pitnou vodou, tj. vyhledávání a budování posilujících vodních zdrojů nebo systémové propojování vodárenských soustav. Na místě je samozřejmě také preventivní omezení spotřeby pitné vody z vodovodu k některým činnostem - např. zalévání, mytí aut a napouštění bazénů, a to ideálně prostřednictvím veřejné vyhlášky nebo přímo rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.

Existují preventivní opatření, která by měla dodržovat ohrožená území?  

Určitá preventivní opatření k zadržování vody v krajině jsou samozřejmě žádoucí obecně všude, a to nejen v oblastech aktuálně ohrožených nedostatkem pitné vody ale také například jako prevence před povodněmi apod. Co se pitné vody týká, je samozřejmě v deficitních oblastech žádoucí vodou neplýtvat a nepoužívat ji ke zbytným činnostem, viz výše. 

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert