Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ptáme se SFŽP na téma poskytování dotace na obecní ČOV

| autor: Hana Tomášková0

Ptáme se SFŽP na téma poskytování dotace na obecní ČOV

Výhodou domovních čistíren je navíc i vysoká účinnost bez nutnosti následného dočištění. O dotace je ze strany obcí veliký zájem. Požádali jsme proto Lenku Früblingovou ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) o odpovědi na následující otázky:

Je systém poskytování dotace na obecní ČOV odvislý od ekvivalentu počtu obyvatel správný?

Počet ekvivalentních obyvatel nově připojených na zlepšené čištění odpadních vod je jen jedním z vícero kritérií, na základě kterých se projekt posuzuje. Pokud je omezená alokace disponibilních finančních prostředků, musí se zákonitě prioritizovat ty projekty, které přinesou větší ekologický přínos. Pokud je finančních prostředků dostatek a projekt jako takový je udržitelný a do budoucna provozuschopný, v souladu se všemi koncepcemi na krajské úrovni, v souladu s plány oblastí povodí, není menší ekvivalent počtu obyvatel a s tím související nižší ekologický přínos překážkou k poskytnutí podpory.  

Pokud obec nedosáhne na požadovanou centrální obecní ČOV, můžou být DČOV řešením?

Vybudování soustavy domovních čistíren (DČOV) je ideálním cestou v případech, kdy není možné kvůli terénu, vysokým nákladům nebo technickým důvodům vybudovat klasickou čistírnu odpadních vod a zároveň zejména hydrogeologické podmínky v lokalitě umožňují systém DČOV realizovat. O příspěvek v takovém případě žádají obce a čistírny pak instalují přímo v domácnostech. Je to velice efektivní a ekonomické řešení. Kromě čisté vody a nižších nákladů pro občany přináší soustava další velký benefit v tom, že vyčištěná voda může být odváděna zpět do vod podzemních, případně do vod povrchových.

Kolik žádostí o dotace na vybudování soustavy domovních čistíren k dnešnímu dni evidujete a v jaké výši?

V dosavadních dvou výzvách bylo schváleno 53 projektů s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 240 mil. Kč. Jejich realizací vznikne na 2 000 domovních čistíren odpadních vod.

Aktuálně je vyhlášená v pořadí již třetí výzva, u které příjem žádostí probíhá od 2. března 2020 do 30. června 2021. V té zatím evidujeme 4 přijaté žádosti s požadavkem na dotaci ve výši 18,5 mil. Kč.

Plánuje MŽP vyhlášení dalších dotačních výzev na obecní ČOV a v jakém časovém horizontu?

Finance na výstavbu a modernizace ČOV jsou v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 již vyčerpané, další výzvy budou vyhlašované z nového programového období OPŽP 2021-2027, předpokládáme, že již v příštím roce.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert