Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Propojování vodárenských soustav jako efektivní řešení nedostatku vody

| autor: Hana Tomášková0

Propojování vodárenských soustav jako efektivní řešení nedostatku vody

Atomizace – problém současného vodárenství

Problémem však je, že přivaděče mají vícero vlastníků. Na tuto komplikaci v podstatě narážíme napříč celým vodárenstvím. Tzv. atomizace je specifická a komplikuje správu a údržbu vodohospodářské infrastruktury.

Atomizace spočívá v příliš velkém množství vlastníků a provozovatelů vodárenské infrastruktury. V České republice je celkem 6932 vlastníků/ 2941 provozovatelů vodohospodářské infrastruktury. Při těchto počtech je velmi obtížné efektivně provozovat celý systém. Navíc zhruba 75 % trhu neplní své povinnosti ze zákona na obnovu.

I vlastník malého úseku přivaděče, který se odmítá podílet na financování obnovy, způsobuje problémy celé soustavě.

Dotace

Vodohospodáři dlouho poukazovali na nezbytnost státních subvencí do přivaděčů. Jejich úsilí bylo korunováno úspěchem. Ministerstvo zemědělství otevřelo dotační program na rekonstrukci prvních technologií a vodárenského majetku.

Na počátku června vláda schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana na zabezpečení dodatečných peněz pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2020 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe). Bude podpořena mimo jiné výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací i propojování vodárenských soustav.

Propojování vodárenských soustav

České republice se sucho projevuje lokálně a v suchém období se nedostatek vody projeví v konkrétních oblastech. Propojování přivaděčů mezi největšími zdroji pro výrobu pitné vodyumožňuje v kritických situacích distribuovat pitnou vodu z míst, kde jí je dostatek, do postižených oblastí a zajistit tak optimální bilanci spotřeby vody podle aktuálních podmínek.

Napojení by mělo fungovat i pro menší spotřebitele, kteří byli dosud závislí na lokálních zdrojích vody a kterým tak hrozilo omezení dodávek pitné vody v případě dlouhodobého sucha.

Systém řízení vody zajistí, že nedojde k situaci, kdy by region s dostatkem vody vyčerpal své zásoby na oblastech, kde je vody málo.

Rekonstrukce páteřních vodovodů

Vlastníci klíčových vodovodních přivaděčů v ČR se sdružili do Asociace vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Cílem je koordinace přípravy a financování obnovy a rozvoje významných zdrojů pitné vody a páteřních přivaděčů.

Obnova vodárenské infrastruktury je nákladná. Mnohdy navíc přivaděče budou fungovat jako záložní, tedy pouze pro kritické situace či pro některá období v roce, jejich údržbu a obnovu však bude nutné zajišťovat stále. Financování obnovy tak nemusí být prioritou všech vlastníků. I z tohoto důvodu jsou poskytovány dotace i na rekonstrukce páteřních vodovodů.

Recyklace vody

Využívání recyklované vody v České republice naráží na dva problémy. Prvním je legislativa. Případné zájemce tak od realizace odrazuje příliš složitá byrokracie. Druhým je ekonomická náročnost. Protože Česká republika není zemí, kde je kritický nedostatek vody, jsou tyto faktory zatím limitující.

V úvahu bychom měli vzít fakt, že ČR má k dispozici jen tu vodu, která naprší a ačkoli v současné době dosahuje voda z čistíren téměř parametrů pitné vody, stále platí legislativa z doby vodního blahobytu.

Foto: ilustrační/ zdroj Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert