Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Proběhne jarní kolo koordinovaných vývozů žump a septiků

| zdroj: SmVaK Ostrava0

SmVaK Ostrava - kanalizační vozy.JPG
zdroj: SmVaK Ostrava

Po úspěšném jarním i podzimním kole v loňském roce startuje na konci dubna v Moravskoslezském kraji další kolo koordinovaných vývozů žump a septiků z domácností, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

SmVaK Ostrava rozdělily oblast své působnosti do dvanácti tras, na které budou ve vybraných dnech přiděleny kanalizační vozy zajišťující vývozy žump a septiků. V případě, že to bude technicky možné, se lidé mohou domluvit (například v rodině, sousedící domy v ulici…) a díky sdíleným vývozům ušetřit peníze. Startuje se 27. dubna na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku a Karvinsku, poslední trasa přijde na řadu 6. května v části Opavska a na Českotěšínsku.

Odpadní vody z domácností, které nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, je nezbytné likvidovat odpovědně k životnímu prostředí a také s dodržením všech pravidel, která udává přísná legislativa. Veřejné instituce navíc deklarují zvýšenou přísnost při kontrole jejího dodržování. SmVaK Ostrava pro jaro opět připravily flexibilní systém, jak efektivně, pohodlně a za odpovídající cenu pomoci lidem, jejichž nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu.

„Systém jsme navíc připravili tak, že v případě, kdy se lidé – například sousedé - v některé z obcí domluví, že mají o vývoz žump nebo septiků zájem, ušetří za dopravu, jejíž náklady budou navzájem sdíleny. Chceme mít dlouhodobě připravený systém, jak lidem pohodlně a za odpovídající cenu pomoci v případě, že jejich nemovitosti nejsou napojeny na kanalizaci. Samozřejmě, vývozy žump a septiků jsou součástí naší každodenní práce i v jiných částech roku,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Mezi lidmi stále panují nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům povinnost zajistit zneškodňování produkovaných odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou legislativou.

„Za standardní povolené zneškodňování odpadních vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla. V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod.
Především v menších obcích a rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod. To znamená, že jímka musí být vodotěsná.Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje Tlolka.

Řada lidí se stále v souladu s legislativou nechová a riskuje vysoký finanční postih. Nejhorším, ale bohužel stále poměrně rozšířeným, způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo České inspekce životního prostředí.

Častým argumentem při sporných situacích bývá to, že si majitelé objednali vývoz žumpy u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí. Řešení je jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti (vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka.

Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ uzavírá Jan Tlolka.

Harmonogram svozu odpadních vod – jaro 2021

ČOV Frýdek-Místek

27.4. Krásná – Morávka – Raškovice/Pražmo – Vyšní Lhoty – Nižní Lhoty – Dobratice - Nošovice – Dobrá – Frýdek-Místek

ČOV Třinec

29.4. Řeka – Smilovice – Komorní Lhotka – Střítež – Ropice – Vendryně – Hrádek – Košařiska – Návsí – Písečná – Bukovec – Hrčava

ČOV Karviná

27.4. Petrovice u Karviné – Dětmarovice – Stonava – Karviná - Bohumín – Dolní Lutyně – Antošovice

ČOV Orlová

29.4. Orlová – Doubrava – Petřvald – Rychvald

ČOV Havířov

4.5. Havířov – Šenov – Horní Bludovice – Kaňovice – Žermanice – Soběšovice - Albrechtice u ČT

ČOV Český Těšín

6.5. Český Těšín – Chotěbuz – Třanovice

ČOV Nový Jičín

27. 4. Nový Jičín – Šenov – Kunín – Bernartice – Libhošť – Starý Jičín – Mořkov – Hostašovice

29.4. Bílovec – Velké Albrechtice – Bravantice – Slatina – Bítov – Kyjovice

ČOV Opava

4.5. Brumovice – Holasovice – Velké Heraltice – Neplachovice – Chvalíkovice - Opava

6.5. Jakartovice – Hlavnice – Litultovice – Lhotka u Litultovice – Dolní Životice - Jezdkovice – Stěbořice – Slavkov – Otice

27.4. Třebom- Sudice – Rohov – Strahovice – Chuchelná – Kobeřice – Služovice – Oldřišov – Chlebičov – Velké Hoštice – Štěpánkovice

29.4. Píšť – Závada – Bohuslavice – Bolatice – Dolní Benešov – Kravaře - Štítina

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS