Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem XIX.: Zeleneč

| autor: redakce Průmyslová ekologie0

Vedení obce, konkrétně dlouholetý starosta Michael Husinec, není příznivcem dotací. Odpadové hospodářství dělá bez podpory veřejných peněz. Dotační tituly jsou dle jeho slov svazující a v určitých případech nesplnitelné.

Dotaci na sběrný dvůr obec dostane v případě, že zvýší podíl tříděného odpadu o razantní procento. To se dobře třídících obcí nemůže týkat, protože již třídí velmi dobře a z matematického hlediska nejsou schopny podmínku splnit.

V obci neexistuje poplatek na občana. S každou domácností, je tedy jedno, kolik lidí bydlí v domě či bytě, uzavře obec smlouvu na svoz komunálního odpadu. Občané si mohou vybrat četnost svozu - jednou týdně, jednou za čtrnáct dní - a velikost nádoby. Od 60, 80, 120, 240, po 1 100litrové, které se používají u bytových domů.

Na kombinaci těchto dvou kritérií existuje ceník. Občan si vybere a podepíše dodatek ke smlouvě pro každý rok. Z této úhrady je pak pokryto také nakládání s objemným a tříděným odpadem.

Zeleneč odpady.png

Komunální odpad sváží firma AVE. Vedení obce si vymohlo, aby do obce jezdily KUKA vozy prázdné a po svozu pouze komunálního odpadu, tedy odpadu občanů zapojených do systému podpisem smlouvy jak Zelenče, tak i jeho části - obce Mstětice, byl vůz zvážen. Odpady od firem z části Mstětice musí AVE svážet až pak.

Můžu být lehce šizen, ale nemůžu být šizen moc

Vážním lístkem je tak doloženo, kolik přesně odpadu bylo daný den svezeno. Váhu Zeleneč nemá vlastní, a tak využívá váhy ve firmě ACHP. Tím vedení obce odstranilo nebezpečí plateb za jiný než svůj odpad. Směsný komunální odpad končí na skládce v Benátkách nad Jizerou.

Tříděný odpad se řeší vlastními silami

Zákon obci ukládá, že musí mít sběrná místa. Zeleneč má pouze dvě. Sběrný dvůr, který má v nájmu, a pak své sběrné místo. Na obou těchto plochách se třídí stejné komodity. Tříděný odpad řeší místní technické služby vlastním, tedy obecním vozovým parkem. Ten čítá tři nákladní vozy Avia a jedno IVECO.

Občané si mohou zdarma vyzvednout na obecním úřadě celou barevnou škálu plastových pytlů na tříděný odpad na sklo, papír, PET, nápojové kartony. V době svozu směsného komunálního odpadu se sváží i tříděný odpad - směsný plast, PET, sklo, papír, karton, drobný kov a plechovky, polystyren a tetrapak. Smlouva jim káže dát pytle před dům v době svozu. Tak se i děje.

Valníkové Avie mají na korbě klece, do kterých se už při nakládání vytříděný odpad sype, a prázdné pytle se vrací občanovi k dalšímu použití. Při poškození nebo ztrátě si nové pytle občané vyzvednou zdarma na obecním úřadě. Plný vůz odveze odpad na sběrný dvůr, kde ho obsluha sběrného dvoru ještě dotřídí, a pak vytříděné komodity putují do lisu, kde se odpad stlačí do balíku. Velmi čistě vytříděný odpad je připraven k odběru.

Obchod s tříděným odpadem je zásadním příjmem

Slisované balíky, teď již se dá říci surovin, jsou připraveny k expedici. Výjimkou je velkoobjemový odpad, který řeší místní dopravce. Velkoobjemový odpad je tedy pro obce nákladem. Vše ostatní je však příjmem. PET, které jsou vytříděny dle barev na bílou, modrou, zelenou, hnědou, folii a víčka, mají jiné ceny.

Například folie jsou za 30 ha/kg. PET hnědá za 50 ha/kg, modrá za 4 Kč/kg, bílá 7 Kč/kg. Sklo se vozí v současné době do AVE a za tunu skla dostane obec 350 Kč. Dalším odběratelem, který potřebuje čistě vytříděnou surovinu, je brandýský CIUR. Cena papíru je dobrá a je nezanedbatelným příjmem.

CIUR odebírá vždy, když je materiál na celý kamion, což je cca 50 balíků. Cena za celý náklad je vždy kolem 80 tis. Kč. Železo je rovněž k prodeji. V současné době jsou to necelé 3 Kč/kg. Nápojové kartony končí v Pražských službách. Ty jsou schopné v současné době za tunu tetrapaku platit kolem 750 Kč.

Nakládání s bioodpadem je unikátní

Občané mají dvě možnosti, jak naložit s bioodpadem. Mohou jej buď odvézt na sběrné místo, kde jej po evidenci roztřídí a bezplatně odloží, anebo si zakoupí pytel a nálepku, která stojí 30 Kč, a v této ceně je i pytel za 6 Kč, nebo mohou před dům odložit dřevní hmotu za 60 Kč/m3.

Odpad se pravidelně sváží každé pondělí. Pracovníci svážející tříděný odpad odváží i pytle s bioodpadem. Ořez stromů a keřů se třídí zvlášť od trávy a listí. Objemy se přesně zaznamenávají, protože svoz dřevní hmoty se musí platit. Buď převodem na účet obce, nebo v hotovosti na obecním úřadě. Vše, co se sveze – tráva, listí, ovoce, větve – končí v silážních žlabech nedaleko obce.

Zeleneč bioodpad.png

Suť obec odebírá za malý poplatek na sběrném místě, odkud se odváží do areálu silážních žlabů, tedy do míst, kde končí bioodpad. Hojně využívanou službou je přistavění kontejneru na objednání, kdy občané zaplatí za hmotnost odpadu.

Pokud je odpadu více, musí si jeho odvoz a likvidaci zajistit občan sám. Tato suť se jednou za čas mobilní recyklační technologií přemění na recyklát, který obec využívá k vlastním potřebám. Třeba k výstavbě obecních cyklotras.

Elektroodpad se řeší klasicky

Zeleneč má smlouvu s kolektivními systémy Asekol, Elektrowin a Ekolamp a svůj elektroodpad soustředí na sběrném dvoře. Výtěžnost je dobrá a i tato komodita generuje nějaký zisk do rozpočtu na odpadové hospodářství.

Drobné kousky mohou občané separovat doma a přidat je ke svému tříděnému odpadu. Velké spotřebiče, chlazení, televize buď občané sami odvezou do sběrného dvora či místa, nebo je svezou od nemovitosti pracovníci TS. Obsluha dvora pak tyto kusy dotřídí.

Černé skládky se čas od času vyskytnou, nezakládají je ovšem místní občané, protože ti mají možnost umístit každý typ odpadu. Když se nějaká černá skládka objeví, ihned se ji obec snaží likvidovat, takže v Zelenči prakticky nelze nalézt černou skládku.

Ekonomika je v černých číslech

Mezi příjmy do rozpočtu na odpadové hospodářství patří prodej kupónů na popelnice, prodej ostatních odpadů a odměna od společnosti EKO-KOM. Výdaje jsou standardně za svoz nebezpečných odpadů, svoz směsného komunálního odpadu, nájem sběrného dvora, elektřinu, pohonné hmoty, mzdy, servis aut - tedy provoz technických služeb.

Ročně se příjem za prodej vytříděných komodit pohybuje kolem půl milionu korun. Odměna od společnosti EKO-KOM je rovněž kolem půl milionu, takže jen za tyto dvě položky má Zeleneč v rozpočtu celý milion korun. K příjmům také patří 1 750 tis. Kč, který je vybrán od občanů za kupóny.

Mezi výdaje patří platba svozové firmě, což je cca. 1 mil. Kč včetně DPH za 504 t, za objemný odpad v loňském roce obec zaplatila 251 tis. Kč včetně DPH za 99 tun. Celkově obec zaplatila 1 251 000 Kč, ale od občanů se vybere 1 750 000 Kč.

Zbývá tedy 500 tis. Kč, ovšem je třeba odečíst náklady za svoz tříděného odpadu (Avie a sedm pracovníků), který stojí ročně ve mzdách 450 tis. Kč. Něco také stojí dva pracovníci na sběrném místě.

Z ekonomických údajů jasně vyplývá, že odpadové hospodářství nemusí být ztrátové. Když se dělá opravdu dokonale, nedá se na něm prodělat. Je třeba chtít, mít na to dostatek místa a lidi.

V kostce

Celková produkce odpadů (v tunách)

2012

1 367

2013

1 375

2014

2 117

2015

1 560

2016

1 499

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2012

527

2013

519

2014

499

2015

494

2016

504

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír a lepenka

Sklo

Plast

Kov

Bioodpady

2012

148

59

27

29

334

2013

148

67

21

32

262

2014

122

53

28

20

511

2015

143

74

37

24

494

2016

107

74

44

31

494

Celkové náklady na odpadové hospodářství

2012

1 901 038 Kč

2013

2 670 346 Kč

2014

3 609 695 Kč

2015

5 555 853 Kč

2016

3 801 093 Kč

Celkové příjmy na odpadové hospodářství

2012

2 105 983 Kč

2013

2 105 438 Kč

2014

2 448 457 Kč

2015

2 200 820 Kč

2016

2 332 393 Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM

2012

486 775 Kč

2013

505 420 Kč

2014

434 471 Kč

2015

481 622 Kč

2016

430 930 Kč

Článek byl s laskavým svolením převzat z deníku Průmyslová ekologie. Studie zpracovala redakce Průmyslové ekologie. Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Foto: archiv redakceMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ