Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe v obcích při nakládání s komunálním odpadem V.: Hronov

| autor: redakce Průmyslová ekologie0

V poplatku za odpady jsou dvě složky

V Hronově funguje známkový systém svozu směsného komunálního odpadu. Občan přijde na městský úřad, sdělí úřednici, jak často chce, aby mu byl odpad vyvážen, a jakou má velikost nádoby, a dle těchto údajů si vybere, jakou známku potřebuje.

Tu za příslušný peníz dostane. To ale není jediná úhrada městu za nakládání s jeho odpadem. Každá osoba žijící v Hronově, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad, zaplatí paušál 170 Kč ročně. Ten slouží k částečné úhradě na provoz sběrného dvora, svoz tříděného odpadu a jiných odpadů.

Čím více občan třídí, tím méně produkuje směsného komunálního odpadu a tím může mít menší nádobu, která se nemusí vyvážet tak často, a tím ve finále zaplatí méně peněz. 

V tom vidí hronovští největší motivaci občanů ke třídění a snižování směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na jednoho obyvatele.

Občan Hronova má navíc možnost koupit si známku na jednorázový svoz. Paušál ale musí platit i on. Jednorázového svozu využívají hlavně chataři a chalupáři, kteří jezdí do Hronova za rekreací.

Hronov Kostel Všech svatých.png

Třídění se řeší klasicky

Tříděný odpad nosí občané do hnízd, kde je možné uložit papír, plasty, tetrapaky a sklo. Hnízda jsou rozmístěna tak, aby byla v co nejbližší docházkové vzdálenosti pro většinu obyvatel města. Hnízd je celkem 35, což je pro 6 000 obyvatel Hronova dostačující. 

Svoz zajišťuje firma Marius Pedersen, která sváží kontejnery z hnízd dle potřeby. V letních měsících je to i dvakrát týdně. Standardní četnost svozu je ale jednou týdně. Marius Pedersen pak hronovský směsný komunální odpad odváží na skládku v Dobrušce.

Město v letošním roce nakoupilo nové nádoby na bioodpad a ten bude rovněž svážet firma Marius Pedersen. 

Dosud se bioodpad řešil mobilním svozem. Přistavily se velkoobjemové kontejnery, do kterých v sezoně mohli občané ukládat svůj bioodpad. 

Občané ho mohou také odevzdat do sběrného místa, odkud se sváží na kompostárnu, nebo ho mohou vozit na kompostárnu sami. Fakt, že budou v hnízdech umístěny nové nádoby, je služba občanům.

Motivace funguje

Systém, který v Hronově funguje, motivuje přirozeně občany ke třídění. Výsledkem je, že množství vytříděných plastů a papíru meziročně již nějaký čas stoupá. Sklo se drží na konstantním objemu. Tím pádem klesá i produkce směsného komunálního odpadu.

V Hronově také působí dvě výkupny druhotných surovin. I tam je možné komodity s kladnou ekonomickou hodnotou dávat. 

Občan si může tedy vybrat, zda využije obecního systému nebo výkupny. Ty pak jsou povinné hlásit množství vykoupených druhotných surovin, aby celková produkce odpadů v Hronově byla přesná.

V rámci projektu, který zabezpečil finance na nákup nových nádob na biologický odpad, město buduje i jedno podzemní úložiště odpadu. 

Tam budou čtyři nádoby na tříděný odpad o objemu každé 5 m3. Občané zde budou moci ukládat papír, plasty, sklo. V rámci projektu zároveň město upravuje stávající hnízda a obnovuje kontejnery.

V Hronově není klasický sběrný dvůr. Je zde pouze sběrné místo v areálu technických služeb, jehož pracovníci místo obsluhují. Obyvatelé Hronova sem mohou nosit nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady, železo, kovy, bioodpady a rovněž své vysloužilé elektrospotřebiče a elektroniku.

Příjmy a výdaje

Odpadové hospodářství vždy něco stojí. Hronov není výjimkou. Paušální platba ve výši 170 Kč není mnoho a variabilní složka motivuje občany třídit. Přesto se příjem do rozpočtu může opřít právě o poplatky od občanů. 

Další nezanedbatelnou příjmovou položkou je odměna od společnosti EKO-KOM a dalších kolektivních systémů, se kterými má město smlouvu. Město rovněž obchoduje se železem, v loňském roce za něj utržilo 15 670 Kč a letos 27 683 Kč.

Výdajovou složkou jsou platby za svoz a skládkovné. Nákladem je i nakládání s bioologickým odpadem a provoz sběrného místa a svoz obecních košů.

Přestože je systém efektivní, město z obecního rozpočtu na odpadové hospodářství doplácí ročně asi 1 milion korun.

Budoucnost je v separaci

V Hronově si velmi zřetelně uvědomují, že rok, kdy nebude možné skládkovat, se blíží. Připravují se, ale zásadní problém v zákazu skládkování nevidí. Jejich systém umožnil poznat, že budoucnost je ve třídění. 

„Třídit je naší budoucností“

Pakliže dá město prostor a podmínky ke kvalitnímu třídění, tedy takovému, které sníží produkci směsného komunálního odpadu na minimum, nemusí se budoucnosti bát. Vedení města ví, že to jde, byť ideálu se přibližuje postupnými kroky.

Cesta k cíli vede rozšiřováním sítě a zkvalitňováním stávajících sběrných hnízd. Rozšířením portfolia separovaných komodit a edukací občanů.

V kostce

Celková produkce odpadů (v tunách)

2012

1 376

2013

1 566

2014

2 241

2015

2 191

2016

2 723

Produkce směsného komunálního odpadu (v tunách)

2012

805

2013

854

2014

854

2015

589

2016

862

Produkce tříděného odpadu dle komodit (v tunách)

Období

Papír

Sklo

Plast

Kov

Celkem

2012

77

80

92

394

644

2013

77

69

98

317

562

2014

73

62

109

931

1 175

2015

86

75

116

913

1 191

2016

185

73

113

694

1 065

Období

Kompozitní obaly

Pneumatiky

Objemný odpad

Bioodpad

Nebezpečný odpad

2012

3

11

221

60

26

2013

4

10

174

251

27

2014

4

9

190

603

30

2015

2

10

232

763

27

2016

2

11

239

857

32

Celkové náklady na odpadové hospodářství

Náklady na sběr a svoz KO

Náklady na investice do OH

2012

4 185 773 Kč

x

2013

3 659 781 Kč

117 000 Kč

2014

4 181 259 Kč

x

2015

3 439 234 Kč

x

2016

5 115 356 Kč

31 460 Kč

Částky od občanů za svoz směsných komunálních odpadů

2012

1 980 104 Kč

2013

2 149 123 Kč

2014

1 349 175 Kč

2015

1 403 384 Kč

2016

1 415 991 Kč

Odměna od společnosti EKO-KOM

Období

Částka

2012

904 652 Kč

2013

961 456 Kč

2014

949 315 Kč

2015

1 070 246 Kč

2016

964 442 Kč

Poplatek na skládce za uložení tuny směsného komunálního odpadu

Poplatek za samotné uložení tuny směsného komunálního odpadu je 1 009 Kč bez DPH a 1 160,35 Kč s DPH. Ceny za sběr, svoz a odstranění směsného komunálního odpadu závisí na objemu svozových nádob a četnosti jejich svozu. Ceny jsou uvedeny v následující tabulce:

Sběr, svoz, přeprava a odstranění komunálního odpadu v nádobách 110 l a 120 l:

Četnost svozu

Cena služby v Kč / rok (bez DPH)

52 svozů / rok

1 954 Kč

42 svozů / rok

1 669 Kč

26 svozů / rok

1 075 Kč

13 svozů / rok

570 Kč

Jednorázový svoz

61 Kč

PE pytel

67 Kč

Sběr, svoz, přeprava a odstranění komunálního odpadu v kontejnerech 1 100 l:

Četnost svozu

Cena služby v Kč / rok (bez DPH)

52 svozů / rok

11 477 Kč

26 svozů / rok

6 149 Kč

13 svozů / rok

3 963 Kč

Přehled prodeje svozových známek rok 2017

13× ročně

26× ročně

42× ročně

52× ročně

Měsíc

110, 120 l

240 l

110, 120l

240 l

110, 120 l

110, 120 l

240 l

1

268

3

125

0

6

27

2

2

163

0

146

0

7

37

0

3

161

0

158

0

8

37

0

4

27

0

26

0

1

11

2

5

4

0

8

0

1

3

0

6

3

1

3

0

0

0

0

7

5

0

5

0

0

2

0

8

1

0

4

0

0

1

0

9

3

0

1

0

0

0

0

Celkem

635

4

476

0

23

118

4

Článek byl s laskavým svolením převzat z deníku Průmyslová ekologie. Studie zpracovala redakce Průmyslové ekologie. Sběr informací o jednotlivých obcích byl financován Ministerstvem životního prostředí ČR. 

Foto: Průmyslová ekologieMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert