Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe nakládání s odpady: Elektroodpad

| autor: Hana Tomášková0

elektroodpad_budka
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Zákon o výrobcích s ukončenou životností ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, aby zajistili ekologickou likvidaci svých výrobků poté, co tyto doslouží. Plnění této povinnosti mohou přenést na tzv. kolektivní systém, který se postará o zpětný odběr a recyklaci. Provozovat kolektivní systém lze pouze na základě oprávnění vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR.

Jak funguje kolektivní systém

Zúčastnění v kolektivním systému přispívají na jeho náklady podle svého podílu na trhu. To znamená, že za každé elektrozařízení, které uvedou na český trh, odevzdávají příspěvek na recyklaci. Ten pak slouží k zajištění budoucí recyklace tohoto výrobku.

Zákonem je definováno, na co mohou být příspěvky využity – na budování sběrné sítě a její vybavení, přepravu elektrozařízení ze sběrných míst ke zpracovateli, ekologickou recyklaci či na osvětu.

Za výsledky zpětného odběru a dosažení míry využití se kolektivní systémy zodpovídají jak účastníkům systému, tak Ministerstvu životního prostředí ČR, kterému o své činnosti předkládají roční zprávy. Především ale zodpovídají za naplnění všech povinností stanovených výrobcům, se kterými uzavřely smlouvu a za které tyto povinnosti plní.

Kolektivní systémy a obce

Jak spolupracujete s obcemi a jaké možnosti v oblasti elektroodpadu jim nabízíte?

Ing. Zuzana Adamcová, Ekolamp:

Obce a města jsou naším důležitým partnerem, tvoří jeden ze základních pilířů sběrné sítě Ekolampu. Spolupráce s kolektivním systémem se ale vyplatí i jim. Zpětný odběr je totiž financován přímo výrobci, a tak obce nemusí za svoz a zpracování elektroodpadu platit. Sběrná místa rovněž zdarma vybavujeme sběrnými nádobami. Navíc obce v rámci motivačního programu získávají finanční odměnu za pomoc s osvětou, stejně jako za malá a velká elektrozařízení, která nasbírají.

Ekolamp obcím nabízí zpětný odběr světelných zdrojů a malých i velkých elektrozařízení. Nyní rozšiřujeme služby o skupinu malých zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, což jsou například mobilní telefony, klávesnice a myši či kalkulačky.

Obce spolupracující s Ekolampem dlouhodobě oceňují flexibilitu, rychlost a spolehlivost. Na sběrných dvorech se jim nehromadí elektroodpad, protože je odvážen vždy v předem dohodnutém termínu, a to i v relativně malých množstvích.

Ing. Kateřina Vránková, Ecobat:

ECOBAT už 20 let spolehlivě poskytuje městům a obcím komplexní služby spojené se sběrem spotřebitelských baterií. Snažíme se o vytvoření sběrné sítě nad rámec legislativních požadavků. Velký smysl a dobrou zpětnou vazbu mají společné nádoby na sběr drobného elektra a baterií. Neděláme výjimky a s přijetím nového zákona navrhujeme řešení pro všechny skupiny baterií.

Sběr podporujeme edukací na školách, osvětou, informačními materiály i motivačními kampaněmi. S obcemi se podílíme na distribuci krabiček ECOCHEESE pro domácí skladování použitých baterií a ve školách již 15 let úspěšně popularizujeme téma třídění, recyklace a nově i předcházení vzniku odpadů v rámci projektu RECYKLOHRANÍ.

Ing. Vítězslav Páral, Rema Systém:

S obcemi, městysy, městy a jejich městskými částmi spolupracujeme od roku 2005, kdy byla REMA založena. Spolupráce probíhá zejména v projektech Zelená obec, Sběrný dvůr nebo Sběrné místo. Obce s námi mohou spolupracovat i bez uzavření smlouvy, aby si mohly naše služby vyzkoušet a přesvědčit se o jejich kvalitě, komplexnosti a rychlosti. Aktuálně s námi spolupracuje přes 870 obcí a jejich počet se průběžně dál navyšuje.

Na co si starostové mají dát pozor, aby sběr byl co nejefektivnější?

Ing. Zuzana Adamcová, Ekolamp:

Starostové a zástupci obcí nám i jim samotným mohou s efektivitou sběru pomoci. Na začátku spolupráce je například třeba zvážit vhodný výběr sběrných nádob tak, aby odpovídaly typu sběrného místa, velikosti obce i dalším místním podmínkám.

Dále je třeba objednávat svoz elektrozařízení dle požadavků na minimální objednávaná množství, například u kontejnerů jde o naplnění 90 % jejich kapacity.

Objednávky odvozu probíhají vyplněním formuláře prostřednictvím našeho informačního systému. Pokud si zástupce obce není jistý, je nejlepší kontaktovat náš dispečink telefonicky či e-mailem, kolegové mu s vyplněním rádi poradí. I tímto jednoduchým krokem lze k efektivitě svozů přispět, protože se tak může zamezit například zbytečným výjezdům svozové společnosti.

Ing. Kateřina Vránková, Ecobat:

V tento moment řešíme v oblasti sběru baterií víc než efektivitu nesoulad plynoucí ze zákona o výrobcích s ukončenou životností a nového zákona o odpadech. Historie se prostě do jisté míry opakuje. Před 20 lety jsme s přijetím zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech bezmála několik let upozorňovali na legislativní povinnosti výrobců s integrovanými bateriemi, kteří se svým povinnostem vyhýbali. Nyní zase upozorňujeme na nesoulad terminologie mezi dvěma výše uvedenými zákony, která je však pro činnost a zmíněnou efektivitu kolektivního sytému nezbytná. Pro porozumění vzniklé situace je nezbytné objasnění terminologie skupin baterií a způsob individuálního řešení, které pro skupinu průmyslových či automobilových baterií platilo, a této možnosti velká část výrobců při splnění legislativních povinností stále využívá.

V důsledku výše uvedených skutečností se na sběrných dvorech začínají objevovat větší baterie, často lithiové, pro které není zajištěno financování jejich sběru a recyklace, a které navíc představují pro provozovatele sběrných dvorů nemalé riziko. ECOBAT vyzval Ministerstvo životního prostředí, Svaz měst a obcí a další zainteresované subjekty k urychlené diskusi a řešení narůstajícího problému. Prozatím doporučujeme provozovatelům sběrných dvorů větší lithiové baterie (od 5 kg) nepřijímat a odkázat zájemce přímo na ECOBAT, kde posoudíme možnosti technického i finančního řešení.

Věříme, že společně najdeme systémové řešení.

Ing. Vítězslav Páral, Rema Systém:

Cílem kolektivního systému má být naplňování zákonných povinností svých klientů – výrobců a dovozců, kteří elektrozařízení uvádějí na český trh. Mezi tyto povinnosti patří i efektivní sběr, zpracování a využití elektroodpadu.
Aby mohlo i nadále probíhat co nejefektivnější zpracování a využití elektroodpadu, a tím mohlo být dosahováno co nejefektivnější ochrany životního prostředí, pak by měli mít starostové na paměti, že nejefektivnějšího sběru elektroodpadu může být dosahováno jen, pokud je elektroodpad na místech zpětného odběru soustřeďován jako celek. Tedy jako kompletní odpadní elektrozařízení včetně jeho technologických součástí.

Aby byl sběr elektroodpadu co nejefektivnější, pak je dále také třeba, aby byl sbírán odděleně od ostatních druhů odpadů. Pro tyto účely nabízí REMA bezplatné zapůjčení nejrůznějších druhů sběrných nádob.

Projekty:

Ing. Zuzana Adamcová, Ekolamp:

Obce a města nám velmi pomáhají s osvětou občanů. Pro tento účel mohou využít připravené materiály, které jsou zdarma ke stažení na webových stránkách Ekolampu v sekci Ekokoutek. Tyto vzdělávací materiály se snažíme zpracovávat zábavnou formou, aby děti i dospělé zaujaly. Kromě jejich zveřejňování na webech či v obecních zpravodajích je také možné využít je při výuce v základních a mateřských školách.

Ing. Kateřina Vránková, Ecobat:

Cílem projektu RECYKLOHRANÍ je rozvíjet znalosti žáků, studentů i samotných učitelů v oblasti předcházení vzniku, třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt je určen všem MŠ, ZŠ i SŠ v České republice a účast v něm je zcela bezplatná. Recyklohraní připravuje i lektorské programy, edukativní výukové sady EKOABECEDA, exkurze pro školy, webináře a mnoho dalších aktivit. Více informací určitě naleznete na www.recyklohrani.cz

Ing. Vítězslav Páral, Rema Systém:

V roce 2008 vznikl projekt Zelená obec, který byl primárně určen obcím, jež nemají zřízený sběrný dvůr. Do projektu se však může zapojit jakákoliv obec na území České republiky.

Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet odkládání vysloužilých elektrozařízení mimo určená sběrná místa či do popelnic na směsný odpad. Odpadní elektro tak mohou občané jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti.

Účast v projektu je bezplatná a zástupce obce o svoz elektrozařízení jednoduše zažádá prostřednictvím online objednávky.


Máte dotazy týkající se zpětného odběru elektrozařízení, světelného odpadu nebo baterií? Můžete se obrátit na odborníky prostřednictvím naší Poradny:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.