Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Motivace občanů pro lepší nakládání s odpady

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Milan Havel, Arnika0

fulnek_Pavel Hrdlička, Wikipedie
zdroj: Pavel Hrdlička, Wikipedie

V obci musí být pověřená osoba, která se věnuje odpadovému hospodářství a musí mu rozumět. Lze také spolupracovat s odbornou poradenskou firmou. Pak je možné nastavovat efektivní motivační systémy. Nutná je osvěta a komunikace s občany.

Podle Milana Havla, experta na odpadové hospodářství z Arniky se doporučují následující kroky, obvyklá je kombinace více i všech opatření:

Informování obyvatel o odpadovém hospodářství obce, včetně informací o ekonomice odpadového hospodářství

Veřejnost má zpravila o reálných nákladech na odpadové hospodářství žádné nebo jen minimální povědomí. Chybí znalosti i schopnost dávat si jednotlivé toky odpadového hospodářství do souvislostí. V této oblasti je třeba systematická edukační práce s občany. Lze doporučit i stálý odkaz na webu obce věnovaný jen odpadům.

Regulace objemu nádob na směsný odpada frekvence svozu směsného komunálního odpadu (SKO)

Velké popelnice nemotivují lidi k třídění. K největší produkci směsného komunálního odpadu vedou volně přístupné nádoby a velký objem popelnic u domů.

Snížení množství směsného komunálního odpadu tedy souvisí s objemem nádob, které používáte. Je nutné se dostat pod 2,5 až 3 l/ob/den. Tam, kde zavedli door to door systém, stačí objem nádoby 10 l/ob/týden. Lze regulovat i tak, že pokud občanům nestačí objem nádoby, mohou nadbytečný odpad dodat do sběrného dvora.

Mnoho obcí zavedlo 14denní, 3týdenní či měsíční svoz směsného komunálního odpadu. O regulaci počtu svozů se dozvíte více v článku Chcete snížit množství směsného odpadu? Komunikujte s občany a snižte frekvenci svozů

Zlepšení podmínek pro třídění odpadu

Klíčová je hustá síť pro tříděný sběr, případně door to door systém – pytlový sběr, nádoby u domu. Čím blíže domácnostem jsou třídící místa, tím je zpravidla třídění masivnější a i kvalitnější. Motivace – 40 kg papíru, 30 kg plastů, 20 kg skla.

Odklonění bioodpadů ze směsného odpadu

Odebrat biologicky rozložitelný materiál ze směsného odpadu je ve většině obcí nejúčinnější metoda, jak snížit množství SKO. Osvědčilo se domácí i komunitní kompostování. Nicméně nelze zapomínat na pravidelnou kontrolu nádob na směsný komunální odpad, zda se tu nevyskytuje bioodpad. Zkrátka opatření nekončí tím, že je občanům předán kompostér.

Taktéž u hnědých popelnic je třeba průběžně kontrolovat, zda se zde nevyskytuje nežádoucí obsah.

Podpora prevence a znovuvyužití odpadu

Je třeba, aby obce zajistily kvalitní osvětu v oblasti opětovného využívání věcí. Ve městech se zřizují re-use centra, kde se dají nepotřebné věci odložit. Obce mohou podporovat bleší trhy, bazary, opravny apod. Lze také spolupracovat s místními komunitami či facebookovými skupinami.

Zavedení motivačních plateb

Vhodné je zavedení motivačních plateb odvozených od množství vyprodukovaného směsného odpadu nebo slevy u poplatku na hlavu.

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Místní poplatek na hlavu, max. výše 1200 Kč/ob

- Výši není třeba zdůvodňovat,

- Pokud obec stanoví tento typ odpadu, musí se postarat o veškerý komunální odpad,

- Některé obce mají náklady i výrazně vyšší

- Motivace probíhá formou slev

Poplatek za odkládání komunálního odpadu
Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci je nový typ poplatku, umožňující zavést platbu podle hmotnosti či objemu vyprodukovaných odpadů či objemu přistavených nádob.

- Platba musí být vztažena k určitému období. Proto se platí až po jeho uplynutí. Lze ale platit vícekrát

- Motivační systém mimo obecně závaznou vyhlášku

- Dle MV lze schválit motivaci jako usnesení obce či rady (mimo vyhlášku).

Příklady dobré praxe:

Fulnek

  • Město nad 5000 obyvatel se spíše venkovským charakterem s několika částmi
  • Produkce SKO pod 100 kg/ob/rok
  • Město má smluvní vztah s každou domácností, nabízí různé velikosti nádob (70,110 a 1100 litrů) a různou frekvenci svozu (1× za týden, 1× za 14 dní, 1× za 4 týdny).
  • Třídění všech běžných odpadů, sběrný dvůr, bioodpady se třídí i na sídlištích (1100litrové kontejnery)
  • Město se snaží být transparentní, smlouva se svozovou firmou na webu
  • Město má POH, bývalá starostka se podílela i na tvorbě POH kraje
  • Město považuje za důležitý osobní kontakt s lidmi při uzavírání smluv

Odpadová data:

havel1
Zdroj: Milan Havel/ Arnika


Máte dotazy k tématu? Můžete se obrátit na odborníky prostřednictvím naší Poradny:

Poradna3.png


Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert