Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Jihlavský systém preference MHD zvýšil cestovní rychlost

| autor: Hana Tomášková0

Příklady dobré praxe: Jihlavský systém preference MHD zvýšil cestovní rychlost

Svým dopravním systémem tak Jihlava může inspirovat i mnohem větší města. Nejvýznamnějším počinem bylo zavedení systému preference v roce 2014, a to na všech křižovatkách se semafory, kterými zároveň projíždí MHD. Do systému však patří i vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. První dva takzvané BUS pruhy se objevily na Havlíčkově ulici na konci srpna roku 2015. Poté došlo k optimalizaci jízdních řádů u páteřních trolejbusových linek.

Celkově se podařilo v Jihlavě v letech 2015 - 2019 zřídit 9 úseků BUS pruhů v souhrnné délce 2 080 m. Systém preference MHD v Jihlavě doplňují i prvky tzv. „legislativní preference MHD“, kdy je prostřednictvím dopravního značení upřednostňována MHD.

Jihlava se dostala do popředí zájmu dalších českých měst, která se chtějí seznámit s výsledky, přínosy i úskalími opatření preference MHD  v praxi.

Požádali jsme proto Karla Trojana, vedoucího oddělení komunálních služeb odboru dopravy Magistrátu města Jihlava, aby nám přiblížil, jak systém v praxi funguje a jaké jsou další plány města Jihlava v rozvoji dopravy.

Jak systém preference MHD funguje v praxi?

Systém preference MHD na světelně řízených křižovatkách(„SSZ“) funguje tak, že každé vozidlo MHD komunikuje s řadičem dané křižovatky a předává mu informace o tom, jaké má zpoždění a podle toho potom má/nemá preferenci.

Systém je v provozu pět let. S jakými ohlasy jste se setkali u občanů?

Systém preference na světelných signalizačních zařízeních funguje od roku 2014. Veřejnost si toho v podstatě nevšimla. Od roku 2015 máme bus pruhy. Negativní ohlasy od řidičů osobních automobilů jsme zaznamenali, ale nebylo jich mnoho.

Jaké jsou výhody systému preference MHD? Co přináší občanům a jak řeší dopravní situaci ve městě?

Největší výhodou je zkrácení cestovní doby. V roce 2016 jsme upravovali jízdní řády a trolejbusy jezdí od té doby rychleji. Dalšími faktory jsou eliminace zpoždění a psychologický efekt, kdy dochází ke zvýšení renomé MHD. Bus pruhy mají i pozitivní efekt i pro integrovaný záchranný systém.

Máte nějaká další opatření, která zefektivňují dopravu ve městě?

OD roku 2004 máme v centru města zavedeny parkovací oblasti, tzv. „modré zóny“, pouze tomu tak v Jihlavě neříkáme. Byli jsme jedno z prvních měst, které je zavedlo. Děláme i řadu dalších opatření jako například zklidňování dopravy, stavíme cyklostezky, dopravní terminály a mnoho dalších.

Jak Jihlava řeší znečištění ovzduší dopravou?

Řešíme to tak, že se snažíme zlepšovat MHD. Jednak preferenčními opatření, jednak linkovým vedením. V posledních třech letech jsme například zavedli 4 přímé expresní linky MHD ze sídlišť přímo do průmyslových zón. Každoročně zaznamenáváme nárůst počtu cestujících. V ostatních českých městech je trend opačný.

Plánuje Jihlava v příštím roce koupit elektromobil, ať již pro potřeby města nebo v rámci komunální techniky?

Neplánuje. Ale v oblasti MHD máme víc než 50 % výkonů v trolejbusové trakci a do tří let tento podíl zvýšíme na 65 – 70 %. Trolejbus je totiž nejefektivnější elektromobil na světě, protože nepotřebuje baterie…

Foto: zdroj Magistrát města Jihlava

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS