Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklady dobré praxe: Jihlavský systém preference MHD zvýšil cestovní rychlost

| autor: Hana Tomášková0

Svým dopravním systémem tak Jihlava může inspirovat i mnohem větší města. Nejvýznamnějším počinem bylo zavedení systému preference v roce 2014, a to na všech křižovatkách se semafory, kterými zároveň projíždí MHD. Do systému však patří i vyhrazené jízdní pruhy pro MHD. První dva takzvané BUS pruhy se objevily na Havlíčkově ulici na konci srpna roku 2015. Poté došlo k optimalizaci jízdních řádů u páteřních trolejbusových linek.

Celkově se podařilo v Jihlavě v letech 2015 - 2019 zřídit 9 úseků BUS pruhů v souhrnné délce 2 080 m. Systém preference MHD v Jihlavě doplňují i prvky tzv. „legislativní preference MHD“, kdy je prostřednictvím dopravního značení upřednostňována MHD.

Jihlava se dostala do popředí zájmu dalších českých měst, která se chtějí seznámit s výsledky, přínosy i úskalími opatření preference MHD  v praxi.

Požádali jsme proto Karla Trojana, vedoucího oddělení komunálních služeb odboru dopravy Magistrátu města Jihlava, aby nám přiblížil, jak systém v praxi funguje a jaké jsou další plány města Jihlava v rozvoji dopravy.

Jak systém preference MHD funguje v praxi?

Systém preference MHD na světelně řízených křižovatkách(„SSZ“) funguje tak, že každé vozidlo MHD komunikuje s řadičem dané křižovatky a předává mu informace o tom, jaké má zpoždění a podle toho potom má/nemá preferenci.

Systém je v provozu pět let. S jakými ohlasy jste se setkali u občanů?

Systém preference na světelných signalizačních zařízeních funguje od roku 2014. Veřejnost si toho v podstatě nevšimla. Od roku 2015 máme bus pruhy. Negativní ohlasy od řidičů osobních automobilů jsme zaznamenali, ale nebylo jich mnoho.

Jaké jsou výhody systému preference MHD? Co přináší občanům a jak řeší dopravní situaci ve městě?

Největší výhodou je zkrácení cestovní doby. V roce 2016 jsme upravovali jízdní řády a trolejbusy jezdí od té doby rychleji. Dalšími faktory jsou eliminace zpoždění a psychologický efekt, kdy dochází ke zvýšení renomé MHD. Bus pruhy mají i pozitivní efekt i pro integrovaný záchranný systém.

Máte nějaká další opatření, která zefektivňují dopravu ve městě?

OD roku 2004 máme v centru města zavedeny parkovací oblasti, tzv. „modré zóny“, pouze tomu tak v Jihlavě neříkáme. Byli jsme jedno z prvních měst, které je zavedlo. Děláme i řadu dalších opatření jako například zklidňování dopravy, stavíme cyklostezky, dopravní terminály a mnoho dalších.

Jak Jihlava řeší znečištění ovzduší dopravou?

Řešíme to tak, že se snažíme zlepšovat MHD. Jednak preferenčními opatření, jednak linkovým vedením. V posledních třech letech jsme například zavedli 4 přímé expresní linky MHD ze sídlišť přímo do průmyslových zón. Každoročně zaznamenáváme nárůst počtu cestujících. V ostatních českých městech je trend opačný.

Plánuje Jihlava v příštím roce koupit elektromobil, ať již pro potřeby města nebo v rámci komunální techniky?

Neplánuje. Ale v oblasti MHD máme víc než 50 % výkonů v trolejbusové trakci a do tří let tento podíl zvýšíme na 65 – 70 %. Trolejbus je totiž nejefektivnější elektromobil na světě, protože nepotřebuje baterie…

Foto: zdroj Magistrát města Jihlava

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ