Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Příklad odpovědného veřejného zadávání s minimalizací dopadů na životní prostředí

| zdroj: SOVZ0

sovz.png
zdroj: SOVZ

Jihomoravský kraj při zadávání veřejné zakázky na výměnu oken a rekonstrukci světlíků ve svém sídle využil několik aspektů odpovědného veřejného zadávání. Cílem veřejné zakázky bylo zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy, snížení energetické náročnosti objektu a nákladů na jeho vytápění a zlepšení vnitřní tepelné pohody.

Principy cirkulární ekonomiky

V souladu se schválenou Strategii odpovědného přístupu k veřejným zakázkám zadavatel dále požadoval minimalizaci dopadů na životní prostředí a na okolí stavby, férové dodavatelské vztahy a transparentní informovanost zadavatele v průběhu plnění.

Při definování požadavků zadavatel přemýšlel i nad principy cirkulární ekonomiky, a to především formou využití stávajících oken a výplní, prodlužování životnosti a preferencí materiálového využití odpadu. Kraj tedy požadoval od dodavatele opravy a repase původních dochovaných dřevěných oken a ocelových výplní, provádění pravidelného servisu a údržby nových dřevěných oken dodaných v rámci zhotovení stavby, dále v maximální možné míře materiálové využití odpadu a omezení spotřeby primárních surovin.

Stanovené cíle zadávacího řízení

Zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil cíle zadávacího řízení v souladu s jeho schválenou Strategií odpovědného přístupu k veřejným zakázkám tak, aby:

a) byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí;

b) došlo v maximální možné míře k materiálovému využití odpadu v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) vzešlého z demontáže stávajících oken a světlíků a dalšího odpadu vzniklého při realizaci stavby;

c) došlo k omezení spotřeby primárních surovin, tedy aby byly při realizaci stavby v maximální možné míře využity druhotné suroviny, či alespoň suroviny pocházející z udržitelných zdrojů;

d) byl s ohledem na to, že realizace stavby bude probíhat za plného provozu KrÚ JMK, minimalizován dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy;

e) byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci vybraného dodavatele, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby (i s ohledem na to, že část prací bude realizována o víkendech a ve dnech pracovního klidu), bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby i bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků zadavatele, kteří se budou pohybovat v místech provádění prací;

f) byla zajištěna maximální informovanost zadavatele o způsobech a průběhu realizace stavby včetně naplňování priorit popsaných výše. a. b. c. d. e. f.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na 55 700 000 Kč bez DPH

Způsob hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil dvě kritéria, a to

  • Kvalita realizace veřejné zakázky s maximálním celkovým počtem bodů 35.
  • Celková nabídková cena s maximálním celkovým počtem bodů 65.

V rámci druhého kritéria zadavatel hodnotil podkritéria:

  • Využití odpadu z demontáže: maximální celkový počet bodů 15
  • Minimalizace dopadů stavebních prací na okolí: maximální celkový počet bodů 10
  • Využití druhotných surovin při realizaci stavby: maximální celkový počet bodů 10

Nabídka vybraného dodavatele

Vybraný dodavatel nabídl konkrétní závazky k využití odpadu z demontáže, značná část odpadů by měla být znovu využita (100 % kovového materiálu a plastových dílů – PVC profilů, 95 % skla a 90 % stavební suti), ale neuvedl, jak konkrétně (k čemu) bude odpad využit, kdo a jak jej bude zpracovávat. Dále nabídl využití druhotné suroviny – skleněného střepu, který bude tvořit 30 % z celého objemu produkce tabulového skla pro výrobu izolačních oken a využití dřevěného odpadu pro výrobu dřevotřískových desek, ze kterých jsou vyrobeny přepravní a ochranné boxy nových oken, tyto boxy budou tvořit 25 % všech přepravních boxů.

K omezení dopadů provádění prací na okolí dodavatel uvedl konkrétní postupy – pohlcování hluku (akustickými mobilními stěnami), prachu (čističkami vzduchu s HEPAfiltrem), zápachu a exhalací (oddělující stěny s odsávací VZT jednotkou s filtrem) a vibracemi (akustickými podložkami), dále provádění prací mimo pracovní dobu zadavatele a to, že bude vymezen optimální čas pro návoz materiálu a pracovníků dodavatele – mimo dopravní špičku a mimo čas zahájení a ukončení pracovní doby zadavatele.

Zhodnocení

„Po prvotním vyhodnocení plnění stanovených cílů v zadávacím řízení a v souladu se schválenou Strategií odpovědného přístupu k veřejným zakázkám konstatujeme, že nám zvolený přístup přinesl nabídky se zajímavými přidanými hodnotami směřujícími ke kvalitnímu plnění veřejné zakázky z hlediska omezení dopadů provádění stavební prací na provoz a okolí sídla zadavatele i z hlediska využití odpadu z demontáže stávajících oken a využití druhotných surovin při realizaci zakázky. I přes neúspěch PTK bylo podstatné, že jsme neslevili ze svých ambicí a cílů a hledali jinou cestu k jejich naplnění," uvedla Ing. Blanka Kotolová, odbor kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraj.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema