Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Při budování přibližovací cesty a plotu ohrozila firma životní prostředí v lesích

| autor: ČIZP0

Při budování přibližovací cesty a plotu ohrozila firma životní prostředí v lesích

Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České Budějovice České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 200 tisíc korun.

„Firma při svém hospodaření v lesích, na pronajatých lesních pozemcích v k. ú. Jetětice, určených k plnění funkcí lesa, vyznačila, zadala, nechala provést, na místě řídila a následně i převzala provedenou těžbu dříví. Stalo se tak v listopadu a prosinci 2014 v souvislosti s vybudováním přibližovací cesty multifunkčního charakteru a oborního plotu. Tím došlo v lesních porostech do 80 let věku k odlesnění linie v nesouvislé celkové délce cca 1990 m a šířce odlesněných pruhů v rozmezí od 6 m do 11m, se vznikem nesouvislých odlesněných ploch o celkové výměře cca 1,55 ha,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Společnost ORLÍK NAD VLTAVOU tak vytvořila podmínky pro buřeně na vzniklých odlesněných plochách, pro hmyzí škůdce (kůrovce) na otevřených, osluněných porostních stěnách a abiotické činitele – bořivé větry, mokrý sníh na porostních stěnách porostních skupin ve věku do 80 let otevřených od jihu a západu u odlesněné linie. Zde tím může dojít ke vzniku nových holin, nebo k prořeďování lesních porostů, snížení jejich zakmenění, snížení jejich mechanické stability a vodní erozi na odlesněné ploše.

Výše uvedená společnost se proti uložené pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To ale její odvolání zamítlo a sankci, která nabyla 6. srpna 2019 právní moci, potvrdilo.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS