Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Při budování přibližovací cesty a plotu ohrozila firma životní prostředí v lesích

| autor: ČIZP0

Při budování přibližovací cesty a plotu ohrozila firma životní prostředí v lesích

Za to jí inspektoři z Oblastního inspektorátu České Budějovice České inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložili pokutu 200 tisíc korun.

„Firma při svém hospodaření v lesích, na pronajatých lesních pozemcích v k. ú. Jetětice, určených k plnění funkcí lesa, vyznačila, zadala, nechala provést, na místě řídila a následně i převzala provedenou těžbu dříví. Stalo se tak v listopadu a prosinci 2014 v souvislosti s vybudováním přibližovací cesty multifunkčního charakteru a oborního plotu. Tím došlo v lesních porostech do 80 let věku k odlesnění linie v nesouvislé celkové délce cca 1990 m a šířce odlesněných pruhů v rozmezí od 6 m do 11m, se vznikem nesouvislých odlesněných ploch o celkové výměře cca 1,55 ha,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Společnost ORLÍK NAD VLTAVOU tak vytvořila podmínky pro buřeně na vzniklých odlesněných plochách, pro hmyzí škůdce (kůrovce) na otevřených, osluněných porostních stěnách a abiotické činitele – bořivé větry, mokrý sníh na porostních stěnách porostních skupin ve věku do 80 let otevřených od jihu a západu u odlesněné linie. Zde tím může dojít ke vzniku nových holin, nebo k prořeďování lesních porostů, snížení jejich zakmenění, snížení jejich mechanické stability a vodní erozi na odlesněné ploše.

Výše uvedená společnost se proti uložené pokutě odvolala k Ministerstvu životního prostředí. To ale její odvolání zamítlo a sankci, která nabyla 6. srpna 2019 právní moci, potvrdilo.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ