Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Pražané budou moci znovu žádat o kotlíkové dotace

| zdroj: Hlavní město Praha0

Pražané budou moci znovu žádat o kotlíkové dotace

Pražané budou moci své žádosti podávat průběžně do 30. října 2020 a finanční alokace pro dotaci na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je tentokrát 24 585 062 Kč.  Kotlíkové dotace se staly jedním z mnoha nutných opatření k naplnění klimatického závazku, který hlavní město přijalo.

V rámci druhé výzvy kotlíkových dotací v  Praze podalo žádost o dotaci 194 žadatelů. Žádnému žadateli nebyla žádost pro nesplnění podmínek Programu zamítnuta. Příjem žádostí byl 27. června 2019 ukončen pro vyčerpání přidělených investičních finančních prostředků, kdy bylo vyplaceno celkem 26,2 milionu korun.

„Praha má druhý nejšpinavější vzduch v republice. To se zásadně podepisuje na zdraví obyvatel. Pražané například oproti ostatním trpí třikrát častěji astmatem. Největší vinu za znečištění ovzduší sice nese automobilová doprava, nelze však opomíjet ani zplodiny, které vznikají při domácím spalování uhlí a koksu. Praha opět nabízí všem majitelům nevyhovujících starých kamen, že jim přispěje na nákup nových. Pražský vzduch tak může být opět o něco čistší,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

„Pro obyvatele Prahy bydlící v rodinných domech se tak naskýtá pravděpodobně už poslední možnost čerpání financí z evropských fondů. Doporučuji všem, kdo mají kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy, aby si je zavčas vyměnili za nové, které splňují přísné emisní normy.

Ovzduší v Praze je i díky čoudícím komínům především v okrajových městských částech místy velmi špatné a město musí dělat vše pro to, aby se tento stav zlepšil. Vždyť jeden špatný kotel dokáže otrávit ovzduší pro stovky až tisíce lidí. Těm, kdo si kotle nevymění za pomoci evropských peněz, tak reálně hrozí, že si je budou za pár let měnit za své,“ doplnila předsedkyně výboru pro životní prostředí, technickou vybavenost a infrastrukturu Zastupitelstva hl. m. Prahy Jana Plamínková.

V roce 2016 se Ministerstvu životního prostředí podařilo v Evropské komisi vyjednat na kotlíkové dotace z evropských fondů (konkrétně z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020) 9 miliard korun, které v průběhu trvání uvedeného programu zajistí výměnu až 100 000 starých neekologických kotlů po celé České republice.

„Díky kotlíkovým dotacím bylo v Praze v uplynulých vlnách kotlíkových dotacích vyměněno 378 kotlů na pevná paliva za nízkoemisní zdroje - převážně tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.  Stále však v hlavním městě zůstává v rodinných domech zhruba 1 až 2 tisíce starých kotlů na pevná paliva, z nichž mnohé zamořují ovzduší zejména v okrajových částech města. Proto, i když se to na první pohled nemusí zdát zřejmé, je i v Praze třeba stále pracovat na výměně kotlů za nové ekologičtější zdroje.

V aktuální třetí vlně kotlíkových dotací má Praha k dispozici 24,5 milionu korun a ty nepochybně přispějí ke zlepšení ovzduší v hlavním městě, kde jsou každoročně překračovány limity pro karcinogenní benzo(a)pyren. V krajích, ve kterých byl příjem žádostí zahájen na jaře a v létě, se nabídka podpory setkala s velkým zájmem a já věřím, že podobně tomu bude i v Praze,“ upřesnil náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž.

Žádosti o dotaci fyzických osob je nutné podat v písemné podobě. Změna v podávání žádostí oproti předchozím výzvám spočívá v tom, že budou přijímány žádosti na dosud nezrealizované projekty. Žadatel má od podpisu smlouvy šest měsíců na to, aby kompletně zrealizoval výměnu nového tepelného zdroje a do 30 dnů od data uvedení zdroje do provozu doložil především doklady prokazující výdaje na provedenou výměnu. Pokud budou všechny doložené doklady v souladu s pravidly programu, bude dotace žadateli vyplacena na jeho účet.

Výše poskytnuté účelové investiční dotace závisí na druhu nově instalovaného tepelného zdroje a na výši žadatelem doložených uznatelných výdajů. V případě instalace plynového kondenzačního kotle je výše dotace 75 % celkových uznatelných (způsobilých) výdajů dílčího projektu včetně DPH, maximálně však 102 500 Kč.

V případě instalace tepelného čerpadla nebo kotle pouze na biomasu výhradně s automatickým přikládáním, je výše dotace 80 % celkových uznatelných (způsobilých) výdajů dílčího projektu včetně DPH, maximálně však 127 500 Kč. Bez ohledu na typ nově instalovaného tepelného zdroje je ve všech uvedených částkách dotace započítám bonus ve výši 7 500 Kč za tzv. prioritní území, kterým je celé území hl. m. Prahy.

Specifikace podporovaných tepelných zdrojů:   

  • Kotle na biomasu výhradně s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla (všech typů)

Veškeré informace pro žadatele jsou uvedeny na internetových stránkách portalzp.praha.eu. Na těchto stránkách jsou pod titulem „Kotlíkové dotace III“ základní informace, jak postupovat při žádostech o dotaci (na dotaci není právní nárok) a tiskopisy ke stažení. Stránky jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. Mailová adresa pro dotazy je: kotlikovedotace@praha.eu.

ilustrační foto/praha.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ