Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Právník radí: Otázky zneužívání obecního systému

| autor: Hana Tomášková0

právník radí otázky zneužívání ob systemu
zdroj: Mgr. Petr Opluštil / redakce archiv/ Canva

Je obec povinna převzít veškeré množství komunálního odpadu od občanů? Lze stanovit limit množství některých druhů odpadů? Může obec odkázat občana požadujícího častější svozy odpadu na sběrný dvůr? Na otázky odpovídá Mgr. Petr Opluštil z advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o.

Je obec povinna převzít veškeré množství komunálního odpadu od občanů?

Povinnost obce přebírat veškeré množství komunálního odpadu od občanů se odvíjí přímo od obcí vybraného režimu vybírání poplatku za komunální odpad.

Zákon[1] dává obcím dvě možnosti výběru těchto poplatků: (i) za obecní systém odpadového hospodářství, nebo (ii) za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Obec si musí zvolit jednu z těchto možností. Možnosti nelze nijak kombinovat.

Při volbě druhé možnosti (tj. vybírání poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci) může obec zvolit tři různé základy poplatku, a to

(a) dle hmotnosti odpadu,

(b) dle objemu odpad, nebo

(c) dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

Pokud obec zvolí variantu c), má povinnost přebírat směsný komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti nepodnikajících fyzických osob pouze v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků. Zbývající (tj. tříděný komunální) odpad má stále povinnost přebírat v jakémkoliv množství.

Pokud zvolí jiný základ poplatku nebo jiný druh poplatku, musí obec přebírat veškerý komunální odpad, včetně směsného komunálního odpadu, bez omezení.

Obecně závaznou vyhláškou obce ani jiným způsobem nemohou obce v rozporu s výše uvedeným stanovovat limit přebíraného komunálního odpadu.

Lze stanovit limit množství některých druhů odpadů?

Příslušné právní předpisy v současné době obecně nedovolujíobcím stanovit limitní množství povinně vybíraného odpadu pro jeho některé druhy.

Jediným limitem je, jak uvádíme výše, možnost omezit přebírání směsného komunálního vznikajícího při činnosti fyzických osob nepodnikajících na území obce v množství odpovídajícím kapacitě soustřeďovacích prostředků, pokud je obcí zvolena možnost vybírání poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovité věcina základě kapacity soustřeďovacích prostředků.

Může obec odkázat občana požadujícího častější svozy odpadu na sběrný dvůr?

Obce nemají v současné době žádnou zákonnou povinnost vyhovět žádostem svých občanů požadujících častější svoz sběrných nádob na odpad. To platí bez ohledu na druh odpadu (tj. i na bioodpad). Mohou proto občana požadujícího častější nebo mimořádný svoz sběrné nádoby odkázat na sběrný dvůr a zajištění odvozu odpadu do tohoto sběrného dvora svépomocí na jeho vlastní náklady.

[1] § 10d zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert