Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha zveřejnila návrh Akčního plánu snižování hluku, připomínky mohou lidé zasílat do druhé poloviny srpna

| autor: Praha.eu0

Praha zveřejnila návrh Akčního plánu snižování hluku, připomínky mohou lidé zasílat do druhé polov

K němu je možné do 19. srpna zasílat připomínky. Hlukové mapování si klade za cíl určit v Praze místa s největším hlukem a následně přijmout plány prevence a snižování hluku v prostředí.

Základním podkladem pro vypracování nového Akčního plánu snižování hluku je Strategická hluková mapa aglomerace Praha, která je součástí výsledků třetího kola strategického hlukového mapování. Akční plán řeší především problém takzvaných hotspotů z hlediska množství obyvatel obtěžovaných hlukem a navrhuje pro ně konkrétní opatření na snižování hlukové zátěže.

„Doprava je neodmyslitelně spojená s hlukem, který dopravní prostředky produkují, a s obyvateli, kteří s ním musí bezpodmínečně žít. Je nesmírně důležité, že před těmito často nežádoucími sekundárními aspekty přepravy po městě nezavíráme oči a akčním plánem budeme situaci na problematických místech řešit,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Návrh Akčního plánu snižování hluku bude zpřístupněn veřejnosti po dobu 45 dnů, lidé se k němu budou moci vyjádřit až do 19. srpna 2019.

„Naším cílem je udělat Prahu co nejpříjemnějším místem pro život. Dlouhodobý nadměrný hluk má negativní dopady na zdraví obyvatel, proto se jej snažíme omezovat. Jsem rád, že nám občané mohou posílat své náměty na místa, na která se musíme zaměřit,“ uvádí dále náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí (Directive 2002/49/EC) je základem pro evropský systém opatření k postupnému snižování hlukové zátěže obyvatel hlukem všech zdrojů, zejména však z dopravy. Netýká se hluku, který působí osoba sama sobě, hluku vznikajícího v domácnostech, sousedského hluku, hluku na pracovištích, hluku přímo v dopravních prostředcích ani hluku způsobeného vojenskou činností ve vojenských oblastech.

Návrh Akčního plánu snižování hluku pro aglomeraci Praha je zpřístupněn na internetových stránkách zde.

Foto: Zdroj Praha.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ