Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Praha nabízí zájemcům pozemky pro ekologicky šetrné hospodaření

| zdroj: Praha0

Praha nabízí zájemcům pozemky pro ekologicky šetrné hospodaření

Systém hospodaření by se také mohl stát dobrým příkladem i pro další česká města a obce. Hlavní město vyčlenilo 398 hektarů svých zemědělských pozemků, které nabízí k pronájmu za podmínek ekologického hospodaření. Možnost ucházet se o pronájem pozemků potrvá do 29. června 2020 a nabídka pozemků k pronájmu je dostupná na úřední desce a na webu https://realitniportalpraha.cz/.

Výběrové řízení na pronájem zemědělských pozemků podle nových pravidel město vypíše v těchto dnech a bude trvat do konce června. Smyslem ekologicky zaměřeného zemědělství není jen produkce kvalitních potravin, které jsou zdravé a chutné - je založeno na principu udržitelnosti, a protože nevyužívá jinak běžně užívanou chemii, je šetrné k životnímu prostředí a zvířatům. Zároveň také udržuje a rozvíjí přirozenou přírodní rozmanitost v krajině a klade důraz na zachování přírodních koloběhů. Je to také jeden ze způsobů, jak bojovat proti suchu a klimatickým změnám a vzhledem k nepřítomnosti chemicko-syntetických pesticidů v půdě také k ochraně vodních zdrojů.

Nabídka téměř 400 hektarů pozemků k pronájmu je dostupná na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy a také na webu https://realitniportalpraha.cz/„Nové podmínky jsou postaveny na principu odpovědného přístupu ke krajině. V dnešní době klimatických změn a zásadního zhoršování kvality zemědělské půdy je důležité přijmout taková opatření, která nám dlouhodobě pomohou v boji proti suchu a klimatickým změnám,“ vysvětluje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček.

Přestože se bio produkty těší stále větší oblibě a specializované obchody s biopotravinami jsou k vidění stále častěji, je ekologicky zaměřené zemědělství stále jen malou částí zemědělské výroby. Důvodem jsou přísnější pravidla hospodaření a nižší výnosy. Produkty ekologického zemědělství jsou dražší, protože k jejich pěstování je potřeba vynaložit více energie. Ekologicky hospodařící zemědělec nemá k dispozici celou řadu podpůrných prostředků v podobě průmyslových hnojiv nebo regulátorů růstu.

Praha proto chystá pro budoucí pachtýře podpůrná opatření. V rámci aktuálně vyhlášené soutěže není například stanoveno minimální pachtovné. Město také plánuje potenciálním zájemcům o pronájem svých pozemků nabídnout pomoc s odbytem ekologicky vypěstovaných plodin, zejména v pražských školách. „Zisk Prahy z pachtu pozemků bude minimální, nicméně ekologický přínos projektu má pro nás speciální hodnotu,“ upřesňuje Petr Hlubuček.

Nová pravidla hospodaření na zemědělské půdě spočívají v několika konkrétních krocích a jsou výrazně přísnější, než na jaká byli pachtýři doposud zvyklí. Mezi ty nejzásadnější patří rozčlenění velkých lánů na menší pole o maximální velikosti 5 hektarů. Město zároveň navrhuje, jak tyto pozemky rozčlenit pomocí remízků, travnatých mezí a výsadbou ovocných či listnatých stromořadí. Mezi další podmínky patří upřednostňování plodin, jejichž pěstování nezvyšuje půdní erozi a zvyšuje pestrost plodin nebo povinnost jednou ročně provádět hlubokou orbu pro omezení plevelů. Nezanedbatelným přínosem je též nemožnost používání pesticidů a herbicidů, výjimkou jsou insekticidy a fungicidy na přírodní bázi. Dále nelze používat anorganická minerální hnojiva a zakázána je dezikace (hubení nežádoucích plevelů). Díky tomuto zákazu používání chemie se ušetří až 1700 litrů pesticidů ročně.

Ekologickou i ekonomickou stabilitu podniku podmiňuje také struktura pěstovaných plodin. Ke zlepšení úrodnosti a struktury půdy přispívá častější zařazení víceletých jetelotravních směsek. Kvůli snížení eroze a omezení plevelů je důležité co nejširší uplatnění meziplodin (svazenka, hořčice, pohanka, ředkev a další). Meziplodiny zadržují vodu v půdě a také odrážejí sluneční záření, čímž snižují vysušování půdy. V rámci osevního postupu je pak důležité dodržování zásad střídání plodin (širokolisté-úzkolisté, hluboce-mělce kořenící, pozdní-rané atd.). Dostatečně zastoupené musí být bobovité rostliny. U vybraných plodin je pak nutné dodržovat v rámci osevních postupů minimální časové rozestupy - cukrovka čtyři roky, řepka, mák a slunečnice pět let a len šest let.

Od nového způsobu přístupu k zemědělské půdě v metropoli se očekává i postupný celkový rozvoj ekologického a rekreačního potenciálu krajiny v okolí Prahy. Pole navazují na zastavěné plochy ve městě a jeho obyvatelům tak i díky novým mezím a stromořadím mohou nabídnout snadný únik do míst, která ještě před nedávnem nikoho k procházkám nelákala.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ