Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice

| zdroj: Povodí Moravy0

2024-02-09-skalice1-big
zdroj: pmo.cz

Povodí Moravy dokončilo obnovu vodní nádrže Skalice nedaleko Boskovic a zahájilo její napouštění. Díky pracím došlo k obnově zásobního objemu, posílení retence vody v krajině a zlepšení ekologických funkcí vodní nádrže. Kromě opravy funkčních objektů vodohospodáři vyčistili přítoky do nádrže a odtěžili sedimenty. V nádrži dokonce vzniknul nový ostrov.

Loni na jaře Povodí Moravy zahájilo kompletní rekonstrukci vodní nádrže Skalice včetně těžby sedimentů. Z nádrže odstranili 20 000 m³ sedimentu. Stavba byla dokončena v listopadu a v lednu začali vodohospodáři vodní nádrž napouštět. Díky dobrým hydrologickým podmínkám se nádrž postupně plní. Pokud dobré podmínky vydrží, mohla by být plná na přelomu únoru a března.

„Našim cílem bylo vrátit nádrži v plné míře funkci zadržování vody v krajině, což je podstatné zejména v období sucha. Nádrž však bude schopná převést i povodňové průtoky, a to až na úroveň tisícileté vody. Obnovou však dosáhneme i zlepšení dalších funkcí, jako posílení ekologické stability, biodiverzity a prodloužení životnosti nádrže na další desítky let,“ shrnuje význam prací generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

V rámci prací proběhla rekonstrukce hráze a funkčních objektů. Nádrž získala zcela nový bezpečnostní přeliv, skluz i vývar. Byla provedena rekonstrukce výpustného objektu spočívající v navýšení požeráku na požadovanou úroveň. Odstranění sedimentů o tloušťce přibližně 40 cm ze dna nádrže podstatně zvýšilo retenční schopnosti nádrže. V zátopě vodohospodáři rozšířili stávající ostrůvek a navíc vybudovali další zcela nový ostrov.

„Těžba sedimentů probíhala výhradně ze dna nádrže tak, abychom zachovali litorální pásmo, což je důležité pro organismy žijící na břehu v těsné blízkosti nádrže. Nový ostrov poslouží zejména pro hnízdění ptactva. Sediment jsme ale odstranili také z přítoků do nádrže, kde jsme vyhloubili malé tůně, které zvyšují biodiverzitu prostředí,“ popsal průběh prací Gargulák. 

Stávající litorální pásmo zůstalo zachováno. Na nově vzniklé ostrovy vodohospodáři umístili mrtvé dřevo. V blízkosti nádrže Povodí Moravy vysadilo také nové stromy. U vývaru nově roste olše lepkavá, v místě nového ostrova byly vysazeny vrby bílé.

Práce odstartovaly v březnu 2023. Obnova nádrže si vyžádala náklady v celkové hodnotě téměř 22,4 mil. Kč, část těchto nákladů poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci programu „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa“, další náklady uhradilo Povodí Moravy z vlastních zdrojů.

Obnova malých vodních nádrží je pro vodohospodáře mimořádně důležitá. Nádrže hrají významnou roli v příslušné lokalitě obzvlášť v období sucha, kdy dokáží krátkodobě vylepšovat vodní bilanci v menších tocích a zabraňují jejich vysychání. Mimo to nádrž po napuštění poskytne útočiště mokřadním a bažinným společenstvům a vytvoří vhodné podmínky pro hnízdění ptactva. Během posledních let Povodí Moravy obnovilo např. vodní nádrže Santon na Brněnsku, Ordějov na Uherskohradišťsku, Přední rybníku u Hustopečí či Třebařov na Šumpersku.

Vodní nádrž Skalice se nachází západně od obce Skalice nad Svitavou. Jedná se o průtočnou nádrž, do které vtékají dva potoky – Výpustek a Chlumský potok. Vodní nádrž slouží k zachytávání povodňových průtoků, chovu ryb a jako přirozený vodní biotop. Vodní plocha o rozloze 4 ha tvoří v území významný krajinný prvek, umožňuje život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotváří okolní krajinu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert