Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Poplatek za odpad pokryje jeho likvidaci ze tří čtvrtin

| zdroj: Pardubice0

V letošním roce zaplatí obyvatelé Pardubic za likvidaci odpadů na poplatku 650 korun, tedy o 150 korun více než doposud. Dalších zhruba 17 milionů, tedy 152 korun na občana, půjde na tyto služby z městského rozpočtu.

Obyvatelé krajského města ročně vyprodukují více než 15 tisíc tun směsného odpadu a dalších téměř 7000 tun odpadu vytříděného. Celkem přijde sběr a likvidace odpadů v Pardubicích v roce 2020 téměř na 74 miliony korun. Od obyvatel vybere město na poplatku asi 57 milionů, které pokryjí 77 procent veškerých nákladů. Zbytek, 17 milionů korun, bude uhrazen z městského rozpočtu.

Poplatky za sběr a likvidaci komunálního odpadu se v Pardubicích prakticky nezvyšovaly 14 let. Náklady na odpadové hospodářství ale během doby vzrostly z původních cca 45,5 milionů na současných 73,7 milionu. Mimo jiné i proto, že se zvyšuje komfort služeb ve městě. Například z původních 921 kontejnerů na separovaný odpad je jich v současné době po městě rozmístěno 1480 a počet výsypů se zvýšil o více než 50 procent na 96.527 za rok. „K sedmi separačním dvorům přibyly dva nové, přibývají také komodity, které mohou obyvatelé Pardubic třídit. Vedle tradičního odděleného sběru plastů, papíru, skla a podobně město například zavedlo oddělený sběr elektroodpadu, bioodpadu ze zahrad a nejnověji také jedlých olejů. Zhruba třetina odpadů, které obyvatelé města vyprodukují, se tak vrací k opětovnému využití,“ konstatoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu mají povinnost zaplatit všichni občané starší šesti let s trvalým bydlištěm ve městě, včetně cizinců, do 30. dubna 2020. Vyhláška města, která výši poplatku stanoví, obsahuje i výčet osob, které jsou od této povinnosti osvobozeny. Poplatek lze uhradit již nyní bankovním převodem na stejné číslo účtu a se stejným variabilním symbolem jako v loňském roce, hotově v pokladně úřadu městského obvody či pokladně magistrátu na náměstí Republiky, nebo složenkou, kterou budou rozesílat jednotlivé městské obvody až do konce dubna těm, kteří poplatek dosud neuhradili.

Foto: zdroj Pardubice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert