Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Poplatek za komunální odpad se na Kladně za rok 2023 neplatí

| autor: Hana Tomášková0

KladnoRozdelov
zdroj: Ilustrační foto/ Wikimedia Commons

Na základě přijetí obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č. 3/2022 "O místních poplatcích" nebude město Kladno od občanů vybírat poplatek za komunální odpad za rok 2023. Poplatek za odpady v roce 2022 přitom činil 780 Kč pro osobu starší tří a mladší sedmdesáti let.

Pomoc občanům v době krize

„Odpuštěním poplatků za komunální odpad chce vedení města ulehčit Kladeňákům v době energetické krize. Jde o reálnou pomoc občanům, která pro město není administrativně náročná. Předpokládané roční náklady města na svoz odpadu se pohybují okolo 38 milionů korun,“ zdůvodňuje rozhodnutí Vít Heral, tiskový mluvčí Magistrátu města Kladna.

Za rok 2021 byla produkce směsného komunálního odpadu na Kladně 15 594,016 tun. To je přibližně 226 kg směsného komunálního odpadu na občana za rok.

Nový sběrný dvůr a osvěta obyvatel

Vedení města si uvědomuje, že je nutné snížit produkci směsného komunálního odpadu, a naopak zvýšit míru třídění.

„Připravujeme zřízení nového sběrného dvora,“ říká Vít Heral a doplňuje: „Dle zaplněnosti průběžně navyšujeme počet nádob a četnost jejich svozu. Obyvatele upozorňujeme na nutnost třídění odpadu. Využíváme web města, městské tiskoviny, sociální sítě, letáky apod. Chceme pracovat na průběžné osvětě obyvatel.“

Třídění odpadu za rok 2021

Papír 1 173,02 tun
Plast 879,6828 tun
Sklo 807,51 tun
Kov 18,466 tun

Bioodpad

V tuto chvíli mají rodinné domy k dispozici 1 nádobu na biologicky rozložitelný komunální odpad. Pro domy s plochou zeleně do 400 m2 jde o popelnici o objemu140 l, domy s plochou zeleně nad 400 m2 mohou využít nádobu o objemu 240 l.

Občané mohou bioodpad odložit do sběrného dvoru (SD) Vrapice nebo do sběrného místa (SM) v ulici Milady Horákové, případně v areálu AVE Kladno s. r.o. v překladišti Libušín, tam však za poplatek.

Mobilní sběrné dvory

Mobilní sběrné dvory jsou určeny kladenským občanům pro odkládání nebezpečných odpadů. Za přítomnosti proškolené obsluhy zde lze odevzdat:

 • barvy, lepidla, kyseliny, hydroxidy, odmašťovací prostředky, fotochemikálie
 • zbytky znehodnocených prostředků na ochranu rostlin a prostředků proti škůdcům
 • obaly od barev, barvy, lepidla, rozpouštědla a spotřební chemie
 • plastové a kovové obaly znečištěné nebezpečnými látkami
 • odpadní kyseliny, směsi kyselin
 • tonery
 • minerální oleje a olejové filtry
 • suché baterie (monočlánky), automobilové baterie
 • zářivky, výbojky
 • elektronický odpad (ledničky, mrazničky, televize, rádia, varné konvice, aj.)
 • jedlé oleje a tuky

Mobilní sběrný dvůr nepřijímá nebezpečný stavební odpad – například dehet, stavební lepenku, azbestovou krytinu aj., ani pneumatiky. Stavební odpad není komunálním odpadem, proto si jeho likvidaci musí zajistit občané samostatně, a to odvozem odpadu na místo recyklace, na skládku nebo jeho předáním oprávněné firmě.

Živnostenský odpad

Město nabízí podnikajícím subjektům zapojit se do městského systému svozu odpadů.

Stává se, že živnostníci zneužívají městský systém nakládání s odpady a ukládají svůj odpad do nádob určených občanům (tj. do odpadkových košů, bikramových van, kontejnerů na komunální odpad i vytříděný odpad). V případě, že živnostník neprokáže, jakým způsobem likviduje odpad, případně bude přistižen, že ukládá odpad do městských kontejnerů, hrozí mu sankce až 300 tisíc korun.

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon
Bert