Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste

| zdroj: Teplárenské sdružení ČR0

Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste

Zájem o připojení na dálkové vytápění roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, který sleduje počty dokončených bytů podle způsobu vytápění už od roku 2000. Za posledních 7 let tak bylo z 61 tisíc bytů v novo­stavbách bytových domů na soustavy zásobování teplem připojeno bezmála 30 tisíc bytů. Na soustavy zásobování teplem se připojují i nové rodinné domky. Těch bylo od roku 2013 dohromady 543 a za celou dobu sledování od roku 2000 pak celkem 1432.

„Připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nej­častějším způsobem zajištění tepelné pohody v bytech nových bytových domů. Jejich ener­ge­tická náročnost neustále klesá. Předpovědi, že se moderní budovy s nízkou spo­třebou tepla na vytápění nebudou na soustavy zásobování teplem připojovat, se nepotvrdily,“ uvedl ředi­tel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

V kategorii bytových domů totiž podle šetření ČSÚ převažují domy s ener­ge­tickou třídou B velmi úsporné (80 %) a výrazně narostl podíl mimořádně úsporných bytových domů třídy A, ve které bylo vloni dokončeno 751 bytů v 52 bytových domech, což je 6% podíl.

Trend podílu připojování bytových domů na soustavy zásobování teplem se v posledních letech zvyšuje. Zatímco na začátku tisíciletí byl podíl bytů v bytových domech napojených na soustavy zásobování teplem kolem 40 %, v posledních letech se podíl bytů připojených na dálkové vytápění pohybuje už kolem hranice 50 %.

„Zájem investorů o dálkové vytápění v Praze je stále velký. Mají-li v dosahu naši tep­lá­renskou síť, využívají možnost odebírat tepelnou energii. V ceně tak mají všechny výhody v podobě kompletního servisu a návazných služeb. Silným argumentem jsou nulové dodatečné náklady na údržbu a revize, a především pak zlepšování ovzduší ve městě,“ potvrdil Tomáš Sluka, obchodní ředi­tel Pražské tep­lá­renské, která na Pražskou tep­lá­renskou soustavu standardně každoročně připojuje 2500 až 3000 bytů v novo­stavbách bytových domů. 

„O teplo s plným komfortem je i v Brně dlouhodobě zájem a to nej­en z řad bytové výstavby. V posledních letech se na naši soustavu zásobování teplem v Brně napojily také administrativní budovy, například areály Vlněna či DORN, nebo obchodní centra, konkrét­ně třeba OC Kavkaz, ale také budovy s menším odběrem jako jsou například mateřské školy a podobně,“ dodal Petr Fajmon generální ředi­tel Tepláren Brno.

Mezi přednosti dálkového vytápění patří stabilita dodávek, pohodlí, úspory, eko­lo­gie, tedy komplexní služba zákazníkům. Soustavy zásobování teplem splňují všechny požadavky na jednoduchý, pohodlný a dostupný způsob vytápění. Je eko­nomicky přija­telný, bezpečný, šetrný k životnímu prostředí a také lokální.

Pozitivní vliv na stabilitu dodávek tepla z tep­lá­ren má vedle připojování nových odběra­telů i rozšiřování tepelných rozvodných sítí a jejich modern­iza­ce. Jen vloni vyměnili teplárny rekordních 31 kilometrů parovodů efektiv­nějšími horkovody. Od roku 2015 to pak bylo celkem již 100 kilometrů nových horkovodů.

Podíl bytů, kterým v bytových domech zajišťuje vytápění zdroj přímo v domě, se od roku 2000 zvýšil jen mírně. Naopak dlouhodobě klesající tendenci má podíl bytů, které jsou vytápěny lokálními zdroji přímo v bytě. Ještě na začátku tisíciletí to byla téměř čtvrtina (24 %) nových bytů v bytových domech. V posledních pěti letech to bylo vždy pod 10 pro­cent a vloni dokonce už jen 6,4 %.

Zdroj grafů: Český statistický úřad, grafika a dopočty: Teplárenské sdružení České republiky

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.