Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste

| zdroj: Teplárenské sdružení ČR0

Polovina bytových domů se připojila na teplárny, zájem roste

Zájem o připojení na dálkové vytápění roste. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu, který sleduje počty dokončených bytů podle způsobu vytápění už od roku 2000. Za posledních 7 let tak bylo z 61 tisíc bytů v novo­stavbách bytových domů na soustavy zásobování teplem připojeno bezmála 30 tisíc bytů. Na soustavy zásobování teplem se připojují i nové rodinné domky. Těch bylo od roku 2013 dohromady 543 a za celou dobu sledování od roku 2000 pak celkem 1432.

„Připojení na soustavu zásobování teplem je v posledních letech nej­častějším způsobem zajištění tepelné pohody v bytech nových bytových domů. Jejich ener­ge­tická náročnost neustále klesá. Předpovědi, že se moderní budovy s nízkou spo­třebou tepla na vytápění nebudou na soustavy zásobování teplem připojovat, se nepotvrdily,“ uvedl ředi­tel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

V kategorii bytových domů totiž podle šetření ČSÚ převažují domy s ener­ge­tickou třídou B velmi úsporné (80 %) a výrazně narostl podíl mimořádně úsporných bytových domů třídy A, ve které bylo vloni dokončeno 751 bytů v 52 bytových domech, což je 6% podíl.

Trend podílu připojování bytových domů na soustavy zásobování teplem se v posledních letech zvyšuje. Zatímco na začátku tisíciletí byl podíl bytů v bytových domech napojených na soustavy zásobování teplem kolem 40 %, v posledních letech se podíl bytů připojených na dálkové vytápění pohybuje už kolem hranice 50 %.

„Zájem investorů o dálkové vytápění v Praze je stále velký. Mají-li v dosahu naši tep­lá­renskou síť, využívají možnost odebírat tepelnou energii. V ceně tak mají všechny výhody v podobě kompletního servisu a návazných služeb. Silným argumentem jsou nulové dodatečné náklady na údržbu a revize, a především pak zlepšování ovzduší ve městě,“ potvrdil Tomáš Sluka, obchodní ředi­tel Pražské tep­lá­renské, která na Pražskou tep­lá­renskou soustavu standardně každoročně připojuje 2500 až 3000 bytů v novo­stavbách bytových domů. 

„O teplo s plným komfortem je i v Brně dlouhodobě zájem a to nej­en z řad bytové výstavby. V posledních letech se na naši soustavu zásobování teplem v Brně napojily také administrativní budovy, například areály Vlněna či DORN, nebo obchodní centra, konkrét­ně třeba OC Kavkaz, ale také budovy s menším odběrem jako jsou například mateřské školy a podobně,“ dodal Petr Fajmon generální ředi­tel Tepláren Brno.

Mezi přednosti dálkového vytápění patří stabilita dodávek, pohodlí, úspory, eko­lo­gie, tedy komplexní služba zákazníkům. Soustavy zásobování teplem splňují všechny požadavky na jednoduchý, pohodlný a dostupný způsob vytápění. Je eko­nomicky přija­telný, bezpečný, šetrný k životnímu prostředí a také lokální.

Pozitivní vliv na stabilitu dodávek tepla z tep­lá­ren má vedle připojování nových odběra­telů i rozšiřování tepelných rozvodných sítí a jejich modern­iza­ce. Jen vloni vyměnili teplárny rekordních 31 kilometrů parovodů efektiv­nějšími horkovody. Od roku 2015 to pak bylo celkem již 100 kilometrů nových horkovodů.

Podíl bytů, kterým v bytových domech zajišťuje vytápění zdroj přímo v domě, se od roku 2000 zvýšil jen mírně. Naopak dlouhodobě klesající tendenci má podíl bytů, které jsou vytápěny lokálními zdroji přímo v bytě. Ještě na začátku tisíciletí to byla téměř čtvrtina (24 %) nových bytů v bytových domech. V posledních pěti letech to bylo vždy pod 10 pro­cent a vloni dokonce už jen 6,4 %.

Zdroj grafů: Český statistický úřad, grafika a dopočty: Teplárenské sdružení České republiky

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert