Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

| autor: Hana Tomášková0

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování, pokud je v obci zavedeno. Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Legislativní předpisy:

1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2. Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);

speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;

sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Zajímalo nás, jak jsou obce a města připravena a jakým způsobem oddělený sběr jedlých olejů a tuků řeší. Zeptali jsme se:

Jak budete od ledna 2020 zajišťovat třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

Beno Trávníček, odbor životního prostředí, město Havlíčkův Brod:

Pro rok 2020 jsme rozšířili dosavadní 4 místa pro sběr jedlých olejů a tuků do starých plastových lahví vkládaných do sběrných nádob typu plastová černá popelnice (tj. 2x sběrný dvůr TSHB optimálně lokalizovaný v opačných částech města, 1x zahradnictví TSHB v centru města, 1x veřejné záchodky TSHB v centru města = bývalá sběrna papíru) o další 3 místa na celkových 7 míst.

Nová umístění jsou ve čtvrti Žižkov v zařízení VaK Havlíčkův Brod, ve čtvrti Perknov v zařízení ČOV Havlíčkův Brod a na separačním stání ve čtvrti Pražská vedle městského zařízení Teplo Havlíčkův Brod, které se o nádobu stará - vcelku dobře již pokrýváme plochu města.

Se systémem sběru jedlých olejů a tuků (i v návaznosti na legislativu) de facto začínáme, zatím se snažíme tvořit pouze místa, kde jsou nádoby alespoň pod nějakým (byť třeba potenciálním) průběžným dozorem, aby nedocházelo například k vyndávání naplněných lahví a jejich pohazování po veřejných prostranstvích s následkem znečištění.

Čas ukáže, do jaké míry systém rozvineme. Celý systém nakládání s komunálním odpadem obsluhují naše TSHB, s jasnými výjimkami jako je například sběr textilu.

Miloslava Škrabánková, odbor správy majetku města Odolena Voda:

Město má uzavřenou smlouvu s firmou zajišťující odběr tuků a olejů. Sběr byl původně ještě trochu oddálen, protože když Rada města schválila tuto firmu jako nejvýhodnější ( odběr byl zdarma ), tak firma dodala Dodatek, kterým zpoplatňuje každou dodanou nádobu na sběr olejů částkou 500,- Kč/ rok. Vedení města tak znovu rozhodovalo, jakou firmu zvolit. 

Sběrné nádoby byly dodány na celkem 4 sběrná místa – Sběrné místo TS, Dolní náměstí 383 ( za podatelnou MěÚ ), Dolínek – nám V. Hálka a Československé armáda 315 ( vedle Enapa ). Jedlý olej z domácností se sbírá v uzavřených PET lahvích.

Roman Hůla, TBS Světlá nad Sázavou:

Ve Světlé nad Sázavou se již upotřebené jedlé oleje a tuky třídí ve dvou lokalitách, do nádob o objemu 240 l.

Zdeňka Lišková, Technické služby města Pelhřimova:

Jedlé oleje a tuky svážíme od ledna roku 2016. Máme po městě rozmístěných 29 nádob 240 l na tyto odpady.

Jakým způsobem jste informovali občany o zavádění sběru jedlých olejů a tuků?

Beno Trávníček, odbor životního prostředí, město Havlíčkův Brod:  

Různé nádoby mají různé provozní doby podle svého umístění, které buď byly již zveřejněny a nebo budou zveřejněny zejména v tzv. Jízdních řádech svozu odpadů, které vydáváme vždy v prosinci na následující rok jako soutisk s radničním měsíčníkem Havlíčkobrodské listy dodávaným zdarma do všech našich domácností - též je k dispozici na www.muhb.cz. Jejich distribuce tedy proběhla počátkem prosince.

Miloslava Škrabánková, odbor správy majetku města Odolena Voda:

Informace o sběru jsou uvedeny v prosincovém vydání místního časopisu Odolen a na webových stránkách města.

Roman Hůla,TBS Světlá nad Sázavou: 

O zavedení sběru jedlých olejů a tuků občané byli informováni  Odborem životního prostředí ve Světlé nad Sázavou ( Světelský zpravodaj, místní tisk ).

Zdeňka Lišková,Technické služby města Pelhřimova: 

Osvěta tenkrát proběhla v místním tisku „Pelhřimovské noviny“, které jsou distribuovány do všech domácností, a na webových stránkách města a Technických služeb.

Foto: Wikimedia, Miloslava Škrabánková archiv


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert