Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

| autor: Hana Tomášková0

Polemika: Jak zajišťujete třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

Obec nemůže povinnost plnit prostřednictvím komunitního kompostování, pokud je v obci zavedeno. Místa k odkládání jedlých olejů a tuků by měla být zpřístupněna občanům alespoň jeden den v týdnu.

Legislativní předpisy:

1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

2. Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

Povinnost je možno zajistit různými způsoby:

  • speciálně určené kontejnery v ulicích – občané do těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách (PET láhve atd.);

  • speciálně určené nádoby distribuované obcí občanům – po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě a občan obdrží další nádobu;

  • sběrné dvory – občané odevzdávají olej v plastových nádobách na sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Zajímalo nás, jak jsou obce a města připravena a jakým způsobem oddělený sběr jedlých olejů a tuků řeší. Zeptali jsme se:

Jak budete od ledna 2020 zajišťovat třídění upotřebených jedlých olejů a tuků?

Beno Trávníček, odbor životního prostředí, město Havlíčkův Brod:

Pro rok 2020 jsme rozšířili dosavadní 4 místa pro sběr jedlých olejů a tuků do starých plastových lahví vkládaných do sběrných nádob typu plastová černá popelnice (tj. 2x sběrný dvůr TSHB optimálně lokalizovaný v opačných částech města, 1x zahradnictví TSHB v centru města, 1x veřejné záchodky TSHB v centru města = bývalá sběrna papíru) o další 3 místa na celkových 7 míst.

Nová umístění jsou ve čtvrti Žižkov v zařízení VaK Havlíčkův Brod, ve čtvrti Perknov v zařízení ČOV Havlíčkův Brod a na separačním stání ve čtvrti Pražská vedle městského zařízení Teplo Havlíčkův Brod, které se o nádobu stará - vcelku dobře již pokrýváme plochu města.

Se systémem sběru jedlých olejů a tuků (i v návaznosti na legislativu) de facto začínáme, zatím se snažíme tvořit pouze místa, kde jsou nádoby alespoň pod nějakým (byť třeba potenciálním) průběžným dozorem, aby nedocházelo například k vyndávání naplněných lahví a jejich pohazování po veřejných prostranstvích s následkem znečištění.

Čas ukáže, do jaké míry systém rozvineme. Celý systém nakládání s komunálním odpadem obsluhují naše TSHB, s jasnými výjimkami jako je například sběr textilu.

Miloslava Škrabánková, odbor správy majetku města Odolena Voda:

Město má uzavřenou smlouvu s firmou zajišťující odběr tuků a olejů. Sběr byl původně ještě trochu oddálen, protože když Rada města schválila tuto firmu jako nejvýhodnější ( odběr byl zdarma ), tak firma dodala Dodatek, kterým zpoplatňuje každou dodanou nádobu na sběr olejů částkou 500,- Kč/ rok. Vedení města tak znovu rozhodovalo, jakou firmu zvolit. 

Sběrné nádoby byly dodány na celkem 4 sběrná místa – Sběrné místo TS, Dolní náměstí 383 ( za podatelnou MěÚ ), Dolínek – nám V. Hálka a Československé armáda 315 ( vedle Enapa ). Jedlý olej z domácností se sbírá v uzavřených PET lahvích.

Roman Hůla, TBS Světlá nad Sázavou:

Ve Světlé nad Sázavou se již upotřebené jedlé oleje a tuky třídí ve dvou lokalitách, do nádob o objemu 240 l.

Zdeňka Lišková, Technické služby města Pelhřimova:

Jedlé oleje a tuky svážíme od ledna roku 2016. Máme po městě rozmístěných 29 nádob 240 l na tyto odpady.

Jakým způsobem jste informovali občany o zavádění sběru jedlých olejů a tuků?

Beno Trávníček, odbor životního prostředí, město Havlíčkův Brod:  

Různé nádoby mají různé provozní doby podle svého umístění, které buď byly již zveřejněny a nebo budou zveřejněny zejména v tzv. Jízdních řádech svozu odpadů, které vydáváme vždy v prosinci na následující rok jako soutisk s radničním měsíčníkem Havlíčkobrodské listy dodávaným zdarma do všech našich domácností - též je k dispozici na www.muhb.cz. Jejich distribuce tedy proběhla počátkem prosince.

Miloslava Škrabánková, odbor správy majetku města Odolena Voda:

Informace o sběru jsou uvedeny v prosincovém vydání místního časopisu Odolen a na webových stránkách města.

Roman Hůla, TBS Světlá nad Sázavou: 

O zavedení sběru jedlých olejů a tuků občané byli informováni  Odborem životního prostředí ve Světlé nad Sázavou ( Světelský zpravodaj, místní tisk ).

Zdeňka Lišková, Technické služby města Pelhřimova: 

Osvěta tenkrát proběhla v místním tisku „Pelhřimovské noviny“, které jsou distribuovány do všech domácností, a na webových stránkách města a Technických služeb.

Foto: Wikimedia, Miloslava Škrabánková archiv


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS