Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Podporuje nový odpadový zákon byznys velkých spaloven?

| autor: Hana Tomášková0

Podporuje nový odpadový zákon byznys velkých spaloven?

Skoro polovina komunálních odpadů končí na skládkách

V České republice dokážeme materiálově využít zhruba 39 % komunálních odpadů, což je pod průměrem Evropské unie. Energeticky využíváme 12 %, ale skládkujeme téměř polovinu všech komunálních odpadů, které se v České republice vyprodukují,“ přiblížil alarmující údaje Jan Maršák z odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Návrhy nových zákonů jsou v PS

Legislativní postup probíhá podle našich představ,“ informoval Jan Maršák, „V tuto chvíli jsou návrhy ve výborech v Poslanecké sněmovně. Teď je čas pro předkládání pozměnovacích návrhů. Chceme, aby byly všechny předpisy účinné od ledna 2021.“
Priority v oblasti odpadů

Příprava prováděcích předpisů k nové legislativě a legislativní proces – účinnost leden 2021

Příprava zákona o jednorázových plastech a legislativní proces - červenec 2021

Aktualizace Plánu odpadového hospodářství ČR

Příprava Strategického rámce oběhového hospodářství ČR

Příprava nového Operačního programu Životní prostředí 2021+

Konec skládkování

V České republice není udržitelné skládkovat odpady v takové míře jako v současnosti, kdy podle údajů z roku 2018 skončilo na skládkách 46 % komunálních odpadů. „Skládkujeme významné množství komunálních odpadů a potřebujeme ho v průběhu následujících patnácti let snížit,“ zdůraznil Jan Maršák.

Zákaz skládkování recyklovatelných a využitelných odpadů je stanoven na rok 2030. Vyplývá to ze změny směrnice o skládkách odpadů. „V současném zákonu je uveden rok 2024. V tom novém jsme po dohodě navrhli rok 2030,“ uvedl Jan Maršák.

Pavel Drahovzal, předseda Svazu měst a obcí České republiky, k odpadové legislativě dodal: „Po X letech jsme s ministerstvem došli k nějaké shodě. Je to o kompromisu, my máme představu z praxe, oni musí garantovat závazky k EU.“

Účelem zákazu je eliminovat vstup využitelných a recyklovatelných odpadů na skládky. Nejedná se o úplný zákaz skládkování všech odpadů po roce 2030.

Třídící sleva

Měla by motivovat obce ke zvýšení třídění. Je to nástroj, který jsme akceptovali. Je navržen tímto způsobem, aby to bylo skutečně motivační. Není to nároková záležitost. Je to o tom, že při naplnění cílů by se mohla tato sleva čerpat,“ sdělil Jan Maršák.

Třídící sleva vzbuzuje řadu diskuzí. Náhledy na její vliv se různí. „Třídící sleva je pouze podpůrné opatření, nemáme na ni automaticky nárok. Pokud na ni nedosáhneme, není to naše chyba, je to chyba celého systému. V řadě měst a obcí nelze více vytřídit,“ konstatoval Pavel Drahovzal.

Komplikací je třídící sleva, která rozhodně není motivační,“ oponovala Věra Kovářová, místopředsedkyně, poslankyně PSP ČR Sdružení místních samospráv ČR a doplnila: „Má být motivačním nástrojem pro obce. Je nastavena tak, že pohled na ni je pro celou řadu obcí zcela demotivační a obce se nebudou snažit zvýšit míru třídění, protože nebudou mít šanci na slevu dosáhnout.“

Podporuje zákon byznys velkých spaloven?

Zákon je pro-recyklační,“ upozornil Jan Maršák a zdůraznil i další preferenci nové legislativy: „Druhá priorita je omezení skládkování.“

ZEVO funguje ve velmi sofistikovaném režimu. Na skládky by tak mohlo přijít 8 až 10 % stávajícího objemu,“ připojil Pavel Drahovzal, „Tohle je věc, která se nás bude jednou týkat. Ať chceme nebo nechceme. Pokud nebudeme chtít odpady odvážet do jiné země EU. Měli bychom být soběstační a schopní využít odpad v České republice. Nová odpadová legislativa předpokládá, že obce i nadále budou původci komunálních odpadů. Budeme si k tomu moci vydat vyhlášky, ale je třeba dopracovat systém v oblasti odbytu a podobně.“

Jak by mělo nakládání s komunálními odpady do budoucna vypadat?

Na skládky by mělo směřovat naprosté minimum komunálního odpadu. Většina by měla být využita pro recyklaci. Adekvátní podíl zhruba 25 % pak půjde do energetického využití.

Foto: ilustrační/ zdroj Canva/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert