Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Podle Evropské komise jsou odpady v ČR skládkovány bez náležitého zpracování

| autor: Hana Tomášková0

skladka1.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Podle výzvy, kterou Komise České republice zaslala, je odpad je v Česku skládkován bez náležitého zpracování, protože se neprovádí třídění různých složek odpadu a stabilizace organického odpadu. Česko navíc ve svých vnitrostátních právních předpisech správně neprovedlo povinnost předúpravy odpadu před skládkováním.

Skládkovat lze jen odpady, které prošly úpravou

„Česká republika není první zemí, které to je vytýkáno,“ říká Milan Havel z Arniky, který je odpadovým expertem v rámci programu Toxické látky a odpady.

Tam, kde se skládkování nelze vyhnout, musí členské státy přijmout opatření, která zajistí, že na skládku budou ukládány pouze odpady, které prošly úpravou.

Evropská komise zaslala v minulosti výzvy ke správnému uplatňování směrnice o skládkách a rámcové směrnice o odpadech například také Bulharsku, Chorvatsku, Řecku, Rumunsku a Slovensku. Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 15. října 2014 rozhodl, že nakládání s odpady před skládkováním nemůže mít jakoukoli formu, ale musí být zvolena nejvhodnější možnost, aby se co nejvíce snížily negativní dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Studie a šetření zahájená Komisí odhalily nedostatky týkající se tohoto požadavku na několika skládkách ve všech pěti uvedených státech.

Dne 18. října 2018 Soudní dvůr Evropské unie shledal, že Rumunsko nesplnilo své povinnosti týkající se skládkování. Podobná řízení pro porušení práva byla zahájena také s Bulharskem, Kyprem, Itálií a Slovinskem. Více informací najdete zde.

„Ze začátku nebylo pro mnoho zemí jasné, co to znamená skládkovat neupravený odpad. Některé se od skládkování odklonily, v jiných proběhla soudní řízení. To, že to EU vytýká ČR až nyní, je minimálně divné, proč to neřekla dříve. Problém je skrytý v detailu a výkladu pojmů,“ konstatuje Milan Havel.

Rozhodnutí bylo složité, hlavní cíl bylo snížit produkci směsného komunálního odpadu.

„Jinak osobně považuji to, že MŽP označilo odpad z obcí, kde se třídí do barevných kontejnerů, jako upravený, za celkem správný, a to z důvodu, že bylo třeba především snižovat produkci směsného odpadu a až potom upravovat zbytek. Bohužel to, co se nedotáhlo, že ČR netlačí na snižovaní produkce směsného odpadu - a díky tomu neplníme cíle skládkové směrnice pro rok 2020. To je skutečný problém. Souvisí to s takovými detaily, jako například indikátory pro vyhodnocování OPŽP, kdy tam máme cíle pro množství vytříděných odpadů, nikoli pro pokles směsného odpadu. Ono to není totéž. Cíle OPŽP splníme například tak, že do evidence zaneseme další bioodpad z údržby zeleně, což ale jednak nevede k naplnění cílů směrnice, jednak to jenom prodražuje systém nakládání s odpady,“ komentuje situaci Milan Havel.

Že odpady nejsou jednoduchá oblast, ukazuje počet řízení realizovaných v této oblasti (Waste):

havel1.png
havel2.png

Zdroj:https://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema