Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ovlivní rozsudek NSS zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů v Čáslavi?

| autor: Hana Tomášková0

zakon3.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ve sporu, který vede AVE CZ hospodářství s. r. o. a Ministerstvo životního prostředí ČR. Spor vznikl na základě rozporů ve věci krácení poplatků za ukládání odpadu na skládku v Čáslavi pod jiným evidenčním označením.

Průlomové rozhodnutí ve věci možnosti využití odpadů?

Žalobce AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o vedlo proti žalovanému Ministerstvu životního prostředí řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 1. 2019. Rozsudek Městského soudu v Praze se rozhodnutím Nejvyššího správního soudu zrušuje a věc se vrací žalovanému k dalšímu řízení.

Společnost AVE CZ ve své reakci označila rozsudek NSS jako průlomové rozhodnutí ve věci možnosti využití odpadů. AVE CZ poukazuje v tiskové zprávě na neoprávněnost požadavků na zpětné doměření poplatků za ukládání odpadů, o které nyní usilují některé obce.

Dle AVE CZ současné rozhodnutí NSS znamená, že je neudržitelný závěr správních orgánů o paušální nemožnosti využívání odpadů na skládkách v 1. fázi provozu skládky. „Ukázalo se tak, že hlavní argument města Čáslav a následně správních orgánů, totiž že odpady nelze údajně v první fázi provozu skládky využívat, není pravdivý,“ říká jednatel společnosti AVE CZ Mgr. Roman Mužík.

Původní spor

Firma AVE CZ vlastní skládku v Čáslavi od roku 2012. Původní spor vznikl, protože při kontrole poplatků za ukládání odpadu na skládku v letech 2016-2018 byly vedením města zjištěny nesrovnalosti v evidenci, které ve výsledku vedly ke krácení poplatků, které mělo AVE CZ platit městu za ukládání odpadu.

Podle tvrzení města Čáslavi ukládala společnost AVE CZ odpady pod označením „materiál pro technické zabezpečení skládky“, za které se neplatí poplatek. Město tedy přicházelo o velké množství peněz. Množství takto označených odpadů (pro účely tzv. konstrukčních prvků skládky) bylo několikanásobně překračováno. Čáslav proto usiluje o vymáhání nevyměřených poplatků za odpady.

Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu podle AVE CZ prolamuje dosavadní formalistický přístup správních orgánů k možnosti využívání odpadů na skládkách.

Město Čáslav není účastníkem tohoto řízení

„Citovaný rozsudek neřeší oprávněnost či neoprávněnost zpětného doměřování poplatků za uložení odpadu. Město Čáslav není účastníkem tohoto řízení,“ uvádí ve Stanovisku města Čáslavi k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu starosta Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek.

Tento rozsudek není podle Vlastislava Málka rozhodnutím, které by zásadním způsobem mělo zhoršit právní postavení města Čáslavi v těchto správních řízeních.

„Nejvyšší správní soud tak jasně podpořil pozici ČIŽP ve správním řízení, kdy provozovatel skládky v Čáslavi v letech 2013-2018 netvořil k takovým odpadům rekultivační rezervu. V případě skládky v Čáslavi se jedná o částku cca 68 mil Kč. Dle výpočtu města Čáslav by se za rok 2019 jednalo o částku dalších cca 20,5 mil Kč,“ informuje Málek ve Stanovisku města.

Plné znění rozsudku Nejvyššího správního soudu najdete zde.

Citované podklady:

Tisková zpráva AVE CZ

Stanovisko města Čáslavi k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT