Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ovlivní koronavirová krize cenu vody v České republice?

| autor: Hana Tomášková0

Ovlivní koronavirová krize cenu vody v České republice?

Komentář k otázce dalšího vývoje ceny vody v České republice nejen v závislosti na opatřeních souvisejících s pandemií COVID-19 poskytli Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Bude mít současná koronavirová krize vliv na cenu vody v České republice?

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.: 

Je pravda, že pandemie přinesla nečekané výdaje. Ale věřím, že současné mimořádné náklady a vedle toho výpadek některých služeb budou jen otázkou letošního roku. To by znamenalo, že se to na ceně neprojeví, provozovatelé si s tím budou muset poradit ve svých rozpočtech. Na druhou stranu je pravděpodobné, že některé lepší pomůcky a bezpečnější postupy již zůstanou na pracovištích standardem.

Významnější vliv na cenu bude mít obnova vodovodů a kanalizací, která je jednou z nejpodstatnějších položek. Lze říci, že se pohybuje kolem čtvrtiny celkové ceny. Největší cenové skoky je potřeba v budoucnu očekávat tam, kde se dlouhodobě zanedbávala obnova majetku a investice.  To je podle zjištění ministerstva zemědělství zejména u malých obcí s méně než 1000 obyvatel a se samostatnou kalkulací ceny.

Sucho může přinést bezprostřední náklady, např. na nezbytný dovoz vody cisternami. Případné propojování soustav a vodovodů nebo posilování zdrojů se do ceny promítne až později jako účetní odpis, splátka úvěru nebo náklad na obnovu.

Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.:

V krátkém horizontu bude vliv této krize pravděpodobně rozdílný u různých společností, podle toho, jak byly hluboce zasaženy poklesem tržeb za vodné a stočné z důvodu lokálních poklesů např. průmyslové výroby. V tomto roce se dá očekávat snížení zisků u většiny vodárenských společností také z důvodu zvýšených nákladů na řešení krize. To se zřejmě projeví v dlouhodobějším horizontu v poklesu i investičních zdrojů, což může být kompenzováno v podstatě pouze cenou vodného a stočného – proto je možné, že se budou v následujících letech ceny mírně zvyšovat, aby byly zajištěny dostatečné zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Bude do budoucna nutné zahrnout do cenotvorby více faktorů než dosud?

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.:

Nedostatek vody by měl vyvolat odbornou diskuzi o možných nových způsobech účtování ceny vody. Jednou z možností je vícetarifová cena jako v Izraeli, kde je 3,5 m3 v nízkém tarifu. Pro srovnání, to je spotřeba průměrného Čecha za měsíc. Zbývající objem se platí ve vysokém tarifu.

Také je potřeba více podpořit využívání dešťové vody a recyklaci šedých nebo vyčištěných vod. Souvisí s tím zavedení placení za dešťové vody i z veřejných prostranství a všech domů – to je silná motivace pro účelné hospodaření s dešťovou vodou. Je nezbytné také revidovat poplatky za podzemní vodu a platby za vodu povrchovou. Není logické, když voda odebíraná z řek a nádrží stojí více než kvalitní podzemní voda, kterou často už není potřeba vůbec upravovat.

Pokud se nebude dramaticky měnit legislativa, budou se v budoucnu u větších provozních celků do ceny promítat zejména inflace, ceny energií a náklady na personál. Malé obce s méně než 1000 obyvatel a samostatnou kalkulací se naopak musí připravit na významný růst cen, protože tam položka obnovy majetku může dosáhnout víc jak poloviny celkových nákladů.

Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.:

Vodné a stočné je regulovanou cenou, takže zahrnutí jiných než oprávněných nákladů v podstatě nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu je ale zřejmé, že otázce bezpečnosti dodávky vody bude věnována zvýšená pozornost, a to nejen z hlediska nebezpečí epidmiologického, ale také v důsledku sucha, kybernetické bezpečnosti a samotného fyzického zabezpečení této kritické infrastruktury. Tyto faktory budou muset být do ceny této služby v budoucnu zahrnuty.

Foto: ilustrační/ Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ