Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ovlivní koronavirová krize cenu vody v České republice?

| autor: Hana Tomášková0

Ovlivní koronavirová krize cenu vody v České republice?

Komentář k otázce dalšího vývoje ceny vody v České republice nejen v závislosti na opatřeních souvisejících s pandemií COVID-19 poskytli Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. a Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Bude mít současná koronavirová krize vliv na cenu vody v České republice?

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.: 

Je pravda, že pandemie přinesla nečekané výdaje. Ale věřím, že současné mimořádné náklady a vedle toho výpadek některých služeb budou jen otázkou letošního roku. To by znamenalo, že se to na ceně neprojeví, provozovatelé si s tím budou muset poradit ve svých rozpočtech. Na druhou stranu je pravděpodobné, že některé lepší pomůcky a bezpečnější postupy již zůstanou na pracovištích standardem.

Významnější vliv na cenu bude mít obnova vodovodů a kanalizací, která je jednou z nejpodstatnějších položek. Lze říci, že se pohybuje kolem čtvrtiny celkové ceny. Největší cenové skoky je potřeba v budoucnu očekávat tam, kde se dlouhodobě zanedbávala obnova majetku a investice.  To je podle zjištění ministerstva zemědělství zejména u malých obcí s méně než 1000 obyvatel a se samostatnou kalkulací ceny.

Sucho může přinést bezprostřední náklady, např. na nezbytný dovoz vody cisternami. Případné propojování soustav a vodovodů nebo posilování zdrojů se do ceny promítne až později jako účetní odpis, splátka úvěru nebo náklad na obnovu.

Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.:

V krátkém horizontu bude vliv této krize pravděpodobně rozdílný u různých společností, podle toho, jak byly hluboce zasaženy poklesem tržeb za vodné a stočné z důvodu lokálních poklesů např. průmyslové výroby. V tomto roce se dá očekávat snížení zisků u většiny vodárenských společností také z důvodu zvýšených nákladů na řešení krize. To se zřejmě projeví v dlouhodobějším horizontu v poklesu i investičních zdrojů, což může být kompenzováno v podstatě pouze cenou vodného a stočného – proto je možné, že se budou v následujících letech ceny mírně zvyšovat, aby byly zajištěny dostatečné zdroje na obnovu vodohospodářské infrastruktury.

Bude do budoucna nutné zahrnout do cenotvorby více faktorů než dosud?

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.:

Nedostatek vody by měl vyvolat odbornou diskuzi o možných nových způsobech účtování ceny vody. Jednou z možností je vícetarifová cena jako v Izraeli, kde je 3,5 m3 v nízkém tarifu. Pro srovnání, to je spotřeba průměrného Čecha za měsíc. Zbývající objem se platí ve vysokém tarifu.

Také je potřeba více podpořit využívání dešťové vody a recyklaci šedých nebo vyčištěných vod. Souvisí s tím zavedení placení za dešťové vody i z veřejných prostranství a všech domů – to je silná motivace pro účelné hospodaření s dešťovou vodou. Je nezbytné také revidovat poplatky za podzemní vodu a platby za vodu povrchovou. Není logické, když voda odebíraná z řek a nádrží stojí více než kvalitní podzemní voda, kterou často už není potřeba vůbec upravovat.

Pokud se nebude dramaticky měnit legislativa, budou se v budoucnu u větších provozních celků do ceny promítat zejména inflace, ceny energií a náklady na personál. Malé obce s méně než 1000 obyvatel a samostatnou kalkulací se naopak musí připravit na významný růst cen, protože tam položka obnovy majetku může dosáhnout víc jak poloviny celkových nákladů.

Jiří Šolc, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.:

Vodné a stočné je regulovanou cenou, takže zahrnutí jiných než oprávněných nákladů v podstatě nepřipadá v úvahu. Na druhou stranu je ale zřejmé, že otázce bezpečnosti dodávky vody bude věnována zvýšená pozornost, a to nejen z hlediska nebezpečí epidmiologického, ale také v důsledku sucha, kybernetické bezpečnosti a samotného fyzického zabezpečení této kritické infrastruktury. Tyto faktory budou muset být do ceny této služby v budoucnu zahrnuty.

Foto: ilustrační/ Wikimedia Commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS