Reklama

26. 4. 2019  |  Odpady  |  Autor: Hana Tomášková

Otevřený dopis ministru životního prostředí Mgr. Richardu Brabcovi ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy

Obce, sdružení, firmy, asociace a další instituce zaslaly ministru životního prostředí Richardu Brabcovi otevřený dopis ve věci nabídky pomoci a podpory s přípravou nové odpadové legislativy, která v sobě aktuálně zahrnuje nový zákon o odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a také novelu zákona o obalech.

 „Dlouhodobě sledujeme přípravy navrhovaných zákonů. Tyto aktivity probíhají již mnoho let, bohužel zatím neúspěšně a se všemi negativními dopady, včetně investiční nejistoty eliminující zavádění nových a moderních přístupů a technologií, splňujících vysoké nároky na ochranu životního prostředí a vysokou míru využití materiálů, což je významný předpoklad přechodu k oběhovému hospodářství," píše se v otevřeném dopisu. 

Svůj názor tak vyjádřili Sdružení místních samospráv ČR, Svazek obcí Přeloučska, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Sdružení komunálních služeb, Česká asociace odpadového hospodářství, Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací, Solární asociace, Sdružení zpracovatelů autovraků, Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, REMA AOS, REMA Systém, Svaz průmyslu druhotných surovin, Rada seniorů České republiky, Sdružení nájemníků České republiky, REsolar, REMA Battery, EKOLAMP a REMA PV Systém.

 

 „Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat, ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce a města byly na co nejnižší možné úrovni.“

 

„Naším hlavním cílem je, aby byly návrhy nových odpadových zákonů schváleny co nejdříve, nejpozději pak v Evropskou unií předepsané transpoziční lhůtě 24 měsíců," poukazují podepsaní na jednu z hlavních priorit svého počínání. Dále pak upozorňují: „Naším prvořadým záměrem je rovněž podpora a ochrana občanů, obcí a ostatních subjektů cirkulární ekonomiky tak, aby byly případné negativní ekonomické dopady nové legislativy minimalizovány a aby stanovená opatření měla pozitivní přínosy právě pro občany, obce i pro národní hospodářství jako celek."  Vzory a inspiraci chtějí hledat ve vyspělých zemích západní Evropy. Hlavní smysl cílů, které si v dopise stanovují, je nastavení dosažitelných, trvale udržitelných, environmentálně příznivých a plně protržních principů v rámci oběhového hospodářství České republiky při plné harmonizaci s legislativou EU.

Společné cíle při přípravě nové národní legislativy pro oblast odpadového hospodářství, definovaných v nově vytvářených zákonech o odpadech, o vybraných výrobcích s ukončenou životností a novele zákona o obalech:

1) Zajištění maximální možné a smysluplné ochrany životního prostředí;

2) Zajištění maximální možné podpory udržitelnosti tržního prostředí a surovinové bezpečnosti národního prostředí; 3) Zajištění souladu národní legislativy s myšlenkami, pravidly a cíli EU v oblasti oběhového hospodářství, a to při eliminaci tzv. gold-platingu1 ;

4) Zajištění praktického a smysluplného zapojení nejlepších praxí v oboru do oběhového hospodářství a průmyslu;

5) Zajištění realistického zhodnocení ekonomických a sociálních dopadů nových zákonů.

„Jsme připraveni aktivně vstoupit do tvorby legislativní budoucnosti České republiky v oblasti ochrany životního prostředí, surovinové bezpečnosti, oběhového hospodářství, tržních principů, rozšířené odpovědnosti výrobců, resp. zpětných odběrů," upozorňují signatáři dopisu.

 „Podporujeme moderní odpadové hospodářství, chceme odpady třídit a recyklovat, ale chceme také, aby ekonomické dopady na obce a města byly na co nejnižší možné úrovni,“ upozorňuje Stanislav Polčák ze Sdružení místních samospráv ČR.

Celé znění dopisu najdete zde.

 

 

 

 

Zdroj: Průmyslová ekologie

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI