Osvobodit se z vlivu svozovky je jako sekat hlavy drakovi

| autor: Hana Tomášková1

drak2.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V mnoha obcích funguje systém "Tady máš fakturu, starosto, o nic se nestarej a plať". Je to možná pohodlné, ale krátkozraké. Každá obec potřebuje mít přehled o svých odpadech.

Vymanit se z vlivu svozovky není jednoduché

Rozhodnutí osamostatnit se a začít si odpady svážet pomocí vlastních technických služeb není jednoduché a nadnárodní svozové společnosti se často nechtějí se ztrátou klienta smířit.

Jsou známé praktiky, kdy ve výběrovém řízení na novou svozovou společnost zvítězí dosavadní svozová firma, která však obci nabídne ještě vyšší ceny než dosud.

Pokud se zadaří a obec vysoutěží nového dodavatele, nemusí být zdaleka vyhráno. Svozy je sice možné dostat tímto způsobem pod kontrolu, ale může se stát, že problémem bude koncovka. Najít vhodné koncové zařízení pro likvidaci odpadu v dobré dojezdové vzdálenosti za výhodných finančních podmínek může být noční můrou obecního odpadáře. Vliv svozového draka dosahuje i sem.

Obecní svazky

Malá obec je pro svozové firmy nezajímavá, nenabídne dostatečný objem odpadu. Když se obce spojí a vytvoří svazky, stávají se významnějšími partnery do tohoto odpadového byznysu. Přesto se stává, že starostové okolních malých obcí jsou kontaktováni a zastrašováni, že připojení do svazku bude znamenat pro obec komplikace a vícenáklady.

Nikdo neříká, že převést odpadové hospodářství pod vlastní správu je lehké a probíhá bez obtíží. Starostové, kteří mají tento proces za sebou, by mohli vyprávět. A ono není od věci se jich ptát. Hledat inspiraci. Co funguje v jedné obci, nemusí zákonitě fungovat jinde. Ale odpady jsou tak trochu o hledání vhodné cesty, jak s nimi nakládat. Každá lokalita má svá specifika.

Monitoring odpadů je základ

Přesto se základní principy příliš neliší. Důležité je, aby obce měly o svých odpadech přehled. Monitoring odpadů je nezbytný. Změna systému nemusí zahrnovat výměnu dodavatele svozových služeb, ale obecně velké svozovky na digitalizaci odpadů pod kontrolou obce moc neslyší.

Největší položku v nákladech na svoz a likvidaci odpadu zpravidla tvoří cena za dopravu. Stalo se, že obce, které začaly své odpady vážit pod vlastní kontrolou, po čase zjistily, že jim záhadným způsobem klesla produkce odpadů.

Nutno však dodat, že vysoké náklady na přepravu některých druhů odpadů nejdou jen k tíži svozové firmy. Třeba plasty jsou lehké a nedá se jednoduše zkomprimovat jejich objem. Takže při jejich transportu se přepravuje mnohem menší objem, než je tomu třeba u směsného odpadu a cena je proto ve výsledku výrazně vyšší.

Pomoc státu

V boji s odpadovými draky, a tím nemyslím jen nadnárodní svozové společnosti, které jednoduše jako všechny obchodní společnosti usilují o zisk, by měl pomoci stát. Zajistit odbyt vytříděných surovin, aby obce nemusely na separovaný odpad doplácet, vyřešit koncová zařízení, podporovat budování lokálních třídících linek, zabezpečit možnosti využívání odpadu, nastartovat skutečné oběhové hospodářství apod.

Hodně se o tom v poslední době mluví. Řečmi to vždycky začíná. Tak snad se blýská na lepší časy a hlavy drakovi přestanou konečně dorůstat.

Toto zamyšlení vzniklo na základě názorů a diskuzí prezentovaných na konferenci Komunální odpad po roce 2030 dne 15. září 2020 a na semináři Management odpadů v českých městech, který se konal 16. září 2020.

Komentáře

  1. Dobrý den, rád bych zahájil diskuzi myšlenkou, že systém oběhu prostředků týkající se obalového materiálu všech výrobků na českém trhu má u nás v ČR na starosti jistá nejmenovaná firma. To znamená, že od firem, které balí své výrobky budoucího tříděného odpadu, vybírá peníze na zajištění systému nakládání s tímto odpadem. V praxi to znamená, že spotřebitel při koupi výrobku již platí i cenu za likvidaci obalu. Vývoz (v praxi označováno jako výsyp sběrných nádob) platí svozové firmě obec, ve které spotřebitel využívá, místní vyhláškou stanovený systém odkládání tříděného odpadu. Ikdyž nejmenovaná firma obcím dává zpětné platby (dle kvality třídění), nikdy obce nedosáhnou úhrady 100% nákladů s výsypem tříděného materiálu. Vůbec nemluvě o administrativní činnosti a evidenci odpadů, které musí obce na vlastní náklady provádět. Přitom obce dle zákona nesmí vybírat od svých občanů ani korunu týkající se tříděných odpadů. Je to logické, neboť zákonodárce dobře věděl, že občan již likvidaci jednou zaplatil. Není mi jasné, proč by se obce měly, místo budování infrastruktury pro tytéž své občany, utrácet své prostředky za něco, co již bylo občanem zaplaceno. Lichá argumentace nejmenované firmy, že součástí vývozu tříděných odpadů jsou i odpady neobalového typu. Na to je vždy nutné si uvědomit, že naopak i obce platí podobném poměru směsný komunální odpad složení z nevytříděného obalového materiálu. Situaci ohledně dohadování ceny za výsypy od svozovek, by jedním vrzem vyřešila úprava zákona, která by stanovila povinnost přímých plateb mezi nejmenovanou firmou a svozovkami. Firmy, které přispívají do systému na likvidaci jimi produkovaných obalových odpadů by si ohlídali výši svých příspěvku. To by jednoznačně pomohlo ekologii, neboť by si každý výrobce rozmyslel zda výrobek balit a jak, či nebalit vůbec. Myslím, že tento systém by byl funkční a plně transparentní. Odbourali by se speciální dotace adresované konkrétním soukromým společnostem, nakládacích se tříděný mi odpady, viz. minulý rok hrdě propagované dotace do papírenství. Každá poskytovaná dotace pokřivuje, skutečnost, co je ekonomicky a ekologicky správné a co slouží jen k navýšení zisků konkrétních soukromých subjektů, které působí na trhu s odpady. Prosím, vážně se zamyslete nad mnou napsanými řádky a seberte síly k vytvoření společné iniciativy měst a obcí směřující změně zákona. Tím se na obcích zbavíme nesmyslných bojů o ceny svozu (výsypů) tříděného odpadu. Vždyť povinnost zajistit likvidaci obalových odpadů má firma, která do nich balí své výrobky. Vždyť každá taková firma ze zákona vkládá do systému nakládání s tříděným odpadem nemalé prostředky. Opět jsme na začátku, neboť s těmito prostředky hospodaří nejmenovaná firma zajišťující celý systém. Mějte se fajn a vemte rozum do hrsti. Lidé bděte.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn