Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava: V blízkosti koksovny vznikne nová měřicí stanice stavu ovzduší

| zdroj: Město Ostrava0

Ostrava: V blízkosti koksovny vznikne nová měřicí stanice stavu ovzduší

Stanice bude provozovat Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě. Dosud město dotovalo provoz čtyř stanic, ke kterým se v lednu přidá pátá.

Pátá stanice bude umístěna v blízkosti koksovny Svoboda v Přívoze. Jedním z důvodů pro rozšíření jejich počtu je lepší pokrytí měřicích bodů ve městě a větší informovanost pro obyvatele města. Kromě stanic provozovaných Zdravotním ústavem je v Ostravě také pět měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Chceme obyvatelům podávat co nejkomplexnější informace o životním prostředí a ovzduší, proto rozšiřujeme počet měřicích stanic financovaných městem. Naměřené údaje jim pomohou zjistit, jaký je aktuální stav ovzduší v místě jejich bydliště či pracoviště.

Kromě toho naměřená data umožní vyhodnotit reálný vliv konkrétních opatření na zlepšení ovzduší. Jako příklad mohu uvést stanici v Porubě, která vyhodnocuje vliv dopravy a u které bude důležité srovnání dat před a po otevření prodloužené Rudné. Ta by měla výrazně ulevit porubskému ovzduší," řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Rozmístění stanic pomáhá nejen plošně monitorovat ovzduší ve městě, ale umožňuje sledovat i rozdílné zdroje znečištění. Například dvojice radvanických stanic – jedna získává údaje o znečištění, pocházející z blízké huti, druhá se zaměřuje především na lokální topeniště.

Zmíněná stanice v Porubě monitoruje dopravu a nový měřicí bod v Hrušově bude sloužit k měření stavu ovzduší na návětrné straně koksovny Svoboda, kterou občané subjektivně vnímají jako významný zdroj znečištění. Údaje z měřicích stanic lze sledovat na webových stránkách zdravaova.cz nebo v mobilní aplikaci SmogAlarm, oba portály budou doplněny o data z nové hrušovské stanice.

Dotaci ve výši 3,38 milionů korun rozloženou na dobu pěti let Zdravotní ústav použije k zajišťování měření, tedy vzorkování a analýzám odebraných vzorků, dodávek elektrické energii, pravidelným kontrolám techniky, kalibrace, správy a vizualizaci dat, k odborným konzultacím, ke zpracování podkladů a výsledků měření a zhodnocení možných původců znečištění ovzduší včetně stanovení zdravotních rizik pro obyvatele.

„Jednáme s velkými průmyslovými znečišťovateli, aby také převzali podíl na úhradě nákladů potřebných k měřením a prokázali tak svou společenskou odpovědnost. Obracet se budeme opakovaně i na stát, zastupovaný v tomto případě Ministerstvem životního prostředí, protože je to ze zákona jeho role a úkol zajistit dodržování stanovaných limitů pro znečištění ovzduší na celém území a tím poskytnout všem svým občanům možnost žít ve zdravém prostředí.

Nicméně, my jako město dlouhodobě pracujeme na celé řadě opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Vypracovali jsme nově také akční plán, který obsahuje velké množství projektů současně realizovaných i těch naplánovaných do budoucna," doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Dalším užitečným nástrojem pro monitoring ovzduší v Ostravě je speciální měřicí vůz. Jeho výhodou je zejména snadný pohyb v terénu a tím možnost podchytit konkrétní situaci na více místech během roku. Díky tomu je možné mobilní měřicí vůz operativně použít pro posouzení vlivu lokálních topenišť, vlivu průmyslu či vlivu dopravy a také pro plošné mapování konkrétních lokalit včetně oblastí s ekologickými zátěžemi. Může také poskytnout okamžitou informaci o haváriích.

Měřicí stanice, spolufinancované městem, zůstávají umístěny v Radvanicích v ulicích Nad Obcí a Poláškova, v Mariánských Horách v ulici Zelené, v Porubě v ulici Opavské a nová stanice bude v Hrušově v ulici Stará cesta. Způsob monitoringu měřicího vozu je důkladně připravován společně se Zdravotním ústavem ve vztahu k rozsahu měření a vzorkování, výběru lokalit a s ohledem například na nové zdroje znečištění nebo stížnosti občanů.

Veškerá data z měření Zdravotního ústavu Ostrava a ČHMÚ slouží nejen k informování občanů o průběžném stavu ovzduší i o mimořádných událostech, ale také jako klíčový podklad pro strategické dokumenty Ministerstva životního prostředí, například Programu zlepšovaní kvality ovzduší, dále pro Strategický plán města Ostravy i akční plán, či Adaptační strategii a další.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je přitom v České republice jedinou organizací, která má ze zákona oprávnění k vyšetřování, měření složek životního prostředí, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních podmínek, k přípravě podkladů pro vyhodnocení a řízení zdravotních rizik. Pro tyto činnosti je akreditován u Českého institutu pro akreditaci a vlastní platnou autorizaci k měření úrovně znečištění.

Úvodní foto: Měřicí stanice v Radvanicích. Zdroj: René Stejskal/ostrava.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert