Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ostrava nepodporuje zálohování, pro PET lahve má využití

| autor: Hana Tomášková0

odpady_ostrava
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Města a obce podnikají kroky, aby dokázaly splnit náročné cíle, které jim stanovuje aktuální platná odpadová legislativa. V jednání jsou však další legislativní úpravy, které by mohly narušit úspěšný chod již rozběhnutých projektů. Město Ostrava má propracovaný systém nakládání s odpady, jehož nedílnou součástí jsou odpadní PET lahve.

Narušení funkčního systému sběru odpadů

„Zavedení zálohového systému na PET-lahve a plechovky nevidíme jako příliš šťastné řešení, jde o krok, který může narušit celý systém nakládání s komunálním odpadem ve městě,“ upozorňuje náměstek primátora Aleš Boháč.

Sběru tříděného odpadu věnuje Ostrava dlouhodobě velkou pozornost. Systém odpadového hospodářství je efektivní, vyvíjel se s ohledem na výrazné legislativní změny v roce 2021. Do projektů na jeho optimalizaci byly investovány nemalé finanční prostředky. S odpadními PET lahvemi se v rámci toku odpadů počítalo a jejich výpadek by znamenal značné komplikace.

Společný sběr a nová třídící linka

Aktuálně komunikujeme s ministerstvem a usilujeme o rozšíření možnosti společného sběruvyužitelných složek komunitního odpadu – plast, papír, nápojové kartony a kovové obaly, kterou třeba s kumulací dalších opatření ministerstva životního prostředí vidíme jako schůdnou,“ říká náměstek primátora.

Společný sběr více komodit vytříděného odpadu představuje úsporu nákladů na svoz, menší nároky na prostor i zvýšení pohodlí pro občany.

„Projekt společného sběru byl pilotně realizován v Ostravě-Bartovicích, městském obvodu, jehož jsem starostou, a vyhodnocen jako úspěšný. Množství směsného komunálního odpadu ve sledované oblasti se snížilo o cca 30 %, množství využitelných odpadů v jednotlivých komoditách stouplo o 30–50 %. Bylo ověřeno, že je to způsob, jak zvýšit efektivitu svozu a využití komunálních odpadů zejména v návaznosti na moderní automatické třídicí linky,“ přibližuje detaily Aleš Boháč.

Zcela nová třídící linka bude v Ostravě v provozu již od září. Bude využívána zejména pro vytřídění využitelných složek ze směsného komunálního odpadu. Linka je uzpůsobena i k dotřiďování vytříděného odpadu ze žlutých kontejnerů – tedy plastů, nápojových kartonů a kovových obalů.

„Po uvedení linky do provozu dojde ke zvýšení podílu vytříděných PET-lahví a plechovek na více než 90 % obalů, předaných k další recyklaci,“ doplňuje Boháč.

Cíle sběru budou tímto naplněny. Nebude třeba dalších investic do paralelního systému. Občané budou pokračovat v třídění odpadu způsobem, na který jsou zvyklí. PET lahve se k dalšímu zpracování budou přepravovat ekonomicky i ekologicky smysluplně spolu s dalšími komoditami. Investice do již realizovaných technologií nepřijdou vniveč.

Budoucnost společného sběru v Ostravě

„Projekt společného sběru zatím do dalších oblasti nerozšiřujeme, protože tento způsob separovaného sběru komunálních odpadů nebyl ministerstvem životního prostředí podporován a zatím nemá oporu v zákoně o odpadech. Jsme přesvědčeni o větším komfortu pro občany a vyšší efektivitě sběru i rapidním snížení množství nevyužitelného odpadu na skládku,“ uvádí argumenty pro rozvoj tohoto systému Aleš Boháč.

Naplnit kontejner více složkami tříděného odpadu je snazší, nádoby jsou využité. Navíc zaberou méně místa a je tedy možné je umístit do větší blízkosti domácností. To vede k navýšení třídění, což se ukazuje zejména u kovů.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert