Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Osobností Moravskoslezského kraje se stal Jiří Michálek. I díky němu se region pyšní Dolními Vítkovicemi

| autor: Moravskoslezský kraj0

Osobností Moravskoslezského kraje se stal Jiří Michálek. I díky němu se region pyšní Dolními Vítko

Ceny za společenskou odpovědnost byly v Moravskoslezském kraji předány už podesáté. „Nesmíme zapomínat chválit a děkovat. Jsem rád, že pravidelně oceňujeme firmy i obce, které nejsou lhostejné ke svému okolí a dělají pro ty ostatní více, než musí, než jim ukládá zákon. Být společensky odpovědný znamená vnášet do života kus lidskosti,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Cenu za společenskou odpovědnost opět vyhlásila Rada Moravskoslezského kraje spolu s Radou kvality České republiky. Ocenění má vyzdvihnout a poděkovat podnikatelským subjektům a organizacím za to, že dělají pro kraj a pro občany více, než jim ukládá legislativa. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Anketu Osobnost Moravskoslezského kraje vyhlásil hejtman podruhé. Má upozornit veřejnost na mimořádné aktivity a činy v Moravskoslezském kraji, které mohou být pro druhé motivací a inspirací. Je to nejvyšší ocenění, kterým kraj vyjadřuje uznání a respekt významným osobnostem, jež se zasloužily o rozvoj regionu svou dlouholetou prací, činy, odvahou, statečností a pomoci druhým či hlásáním dobrého jména kraje.

„Zájem o anketu byl mimořádný, sešlo se celkem 63 nominací. Hodnotící porota měla velmi těžký úkol vybrat z tohoto počtu pouze jednu osobnost.Nominováni byli lidé různých věkových kategorií, profesí a specializací, všichni se různými způsoby zasloužili o zviditelnění Moravskoslezského kraje. Jsem pyšný na tak veliký počet mimořádných osobností, které ostatní považují za hrdiny. A je jedno, jestli to jsou lékaři, učitelé, politici, umělci nebo třeba ‚jen‘ babička odvedle, mimořádná celou svojí duší a činy,“ řekl hejtman Ivo Vondrák. 

V kategorii obcí s rozšířenou působností v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 zvítězilo město Nový Jičín, mezi ostatními obcemi si nejvyšší cenu odnesla obec Otice.

Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Technické služby Opava s. r. o.

Absolutním vítězem v kategorii firem nad 250 zaměstnanců se stala Maxion Wheels Czech, s.r.o.

V kategorii „organizace veřejného sektoru“ získaly 1. místo Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace (podkategorie do 50 zaměstnanců) a Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (podkategorie nad 50 zaměstnanců).

Do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018 Veřejnost nominovala celkem 63 osobností, o 10 více než v předchozím roce, z nichž odborná hodnotící komise vybrala vítěze. Stal se jím Jiří Michálek,předseda předsednictva spolku Dolní oblast VÍTKOVICE.

Vítězové Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost obdrželi plastiku „Stabilitate Mentis“, která byla vytvořena ostravským sochařem Janem Šnébergerem k příležitosti předávání Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost 2018. Je vytvořena z čirého křišťálu a leštěné mosazi. Svým tvaroslovím odkazuje k symbolu vah, které jsou atributem spravedlnosti a neměnné hodnoty. Sérii Stabilitate Mentis III tvoří 7 ručně vyráběných artefaktů. Každý kus se od druhého liší v drobných detailech, což podtrhává jejich jedinečnost.

Cenu pro vítěze ankety Osobnost Moravskoslezského kraje - Strom vytvořili studenti a pedagogové dvou ostravských škol, Střední odborné školy umělecké a gymnázia a Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Kmen stromu je symbolem stability a historie regionu, koruna stromu symbolizuje jeho růst, „košatost“ a pestrost. Výtvarný návrh ceny zpracoval Karel Ohera, student 4. ročníku oboru Socha Design Prostor Střední odborné školy umělecké a gymnázia pod odborným dohledem Petra Gerycha. Bronzový odlitek zhotovil Václav Merta, student 1. ročníku doktorandského studia oboru Moderní metalurgické technologie VŠB-TUO, odborný dohled měl Petr Lichý.


Vítěz ankety Osobnost Moravskoslezského kraje za rok 2018

Ing. Jiří Michálek, Ph.D.předseda předsednictva spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z. s.
Za jedním z nejodvážnějších projektů v Moravskoslezském kraji všech dob - národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice - stojí na první pohled nenápadný, velmi skromný muž. Jiří Michálek. Celou svojí duší i srdcem se stal hlavním výkonným motorem megadíla, které vzniklo v Dolních Vítkovicích a dnes patří k nejvýznamnějším turistickým cílům v Evropě i ve světě. O Jiřím Michálkovi nikdo nemluví jinak, než o velmi pracovitém, svědomitém, týmovém a vždy přímém člověku. Celý svůj profesní život spojil s Vítkovicemi. S nadsázkou se dá říct, že tento podnik zná jako svoje boty. Zavedl v něm řadu inovativních metod a pravidel, a pomohl tak nastavit směřování skupiny Vítkovice Machinery Group, která z těchto principů těží dodnes. Začínal tu jako referent a díky svým znalostem, nasazení a zkušenostem se vypracoval do pozice ředitele pro strategii této strojírenské společnosti. Na závěr své profesní kariéry je pak zúročil v klíčové vítkovické výzvě - v přeměně a znovuoživení industriálního areálu Dolních Vítkovic - od roku 2002 národní kulturní památky ověnčené řadou cen a uznání. V Česku se tak i díky Jiřímu Michálkovi stalo něco nevídaného: Ještě nedávno plně hutní mechanismus se podařilo nejen zachránit, ale zasadit pevně do struktury města a kraje a uchovat tak pro další generace hornickou tradici v nové podobě. Osobnost Jiřího Michálka svým významem bezesporu přesahuje hranice regionu. Projekty, do kterých byl zapojeN a které dovedl do úspěšného konce, dnes reprezentují nejen Ostravu, ale celý Moravskoslezský kraj v nadnárodním měřítku. Díky jeho nasazení se podařilo něco, co se zprvu zdálo být až nemožné.

Vítěz v kategorii „podnikatelské subjekty do 50 zaměstnanců“

TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.
Znovu vítězí po 4 letech, vyhráli naposledy v roce 2014, předtím i v roce 2013. Firma působí na našem trhu od roku 1991. Specializuje se na komplexní dodávku a realizaci telemetrických, monitorovacích, dispečerských a řídicích systémů v plynárenství, vodohospodářství a energetice. Mezi jejich aktivity patří sběr papíru, víček, kaštanů, pravidelná finanční podpora místních klubů a spolků. Svým zaměstnancům nabízí škálu nefinančních benefitů, školení a seberozvoje. Dlouhodobě se snaží snižovat spotřebu energií ve společnosti. U zaměstnanců stále zvyšují povědomí o ochraně životního prostředí. Okolo 65 procent zaměstnanců jezdí na kole do práce.

Vítěz v kategorii „podnikatelské subjekty od 50 do 250 zaměstnanců“

Technické služby Opava s.r.o.
Vyhráli už cenu v roce 2015 a 2016. Jsou držiteli „Ceny za společenskou odpovědnost - Podnikáme odpovědně“ za rok 2017, a to v kategorii Malý a střední podnik. Tuto Cenu obdrželi v rámci Slavnostního předávání Národních cen kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj ve Španělském sále Pražského hradu. Společnost byla založena Městem Opava v roce 1995. Dnes má devět provozoven, kterými zajišťuje správu a údržbu majetku města, zajišťuje také služby pro občany a podnikatele v Opavě. Společnost spolupracuje s Úřadem práce na projektu veřejně prospěšných prací, spolupodílí se s městem Opava na přípravě a realizaci trhů, účastní se akce „Den čisté dopravy“, atd. Klade vysoký důraz na požadavky a potřeby zaměstnanců. Při péči o lidský potenciál je jim velkým vzorem Tomáš Baťa, jehož jedno z hesel zní: „Konejme jen tu práci, která slouží veřejnosti“.

Vítěz v kategorii „podnikatelské subjekty nad 250 zaměstnanců“

Maxion Wheels Czech, s.r.o.
Společnost je v soutěži nováčkem a hned se umístila na 1. místě. Je největším světovým výrobcem kol pro vozidla všech typů. Dodává každé 1 kolo ze 6 vyrobených kol celosvětové produkce. Na 5 kontinentech ve 12 zemích světa Maxion Wheels zaměstnává více než 11 tisíc lidí. V našem kraji sídlí v Ostravě-Kunčicích. Podporuje školky, střední a vysoké školy, zdravotnická zařízení, zdravotně postižené, zaměstnance ve sportu, atd. Pro zaměstnance pořádá firemní aktivity, např. Family Day, den otevřených dveří, Mikuláše v loutkovém divadle pro rodiny s dětmi, firemní ples, den bezpečnosti, dny zdraví, bruslení pro děti zaměstnanců, badmintonové turnaje, hokejová utkání, cyklozávody.

Vítěz v kategorii „obce s rozšířenou působností“

Město Nový Jičín
Vyhrává cenu poprvé. Spolupracuje s odborovou organizací na pořádání sportovních a kulturních akcí pro zaměstnance. Má adaptační plán pro nové zaměstnance, zapojilo se do kampaně Do práce na kole. Každoročně pořádá Den sociálních služeb, v jeho rámci předává titul Dobrovolník roku. Má vytvořen Plán odpadového hospodářství na roky 2017-2022, pořádá bazary oblečení a bezplatně distribuuje občanům tašky na třídění odpadu.

Vítěz v kategorii „ostatní obce“

Obec Otice
V desetileté historii soutěže vyhrává letos cenu popáté. Vyzývá k ekologickému chování občanů, pořádá environmentální aktivity, informuje o nich v tisku, na webu, ve škole, mezi seniory, na úřední desce. Funguje tu Komise rady obce pro životní prostředí a zdraví. Cílem je vytvořit bezpečné a zdravé Otice. Motto: Máme děti, a chceme jim Otice a okolí předat v co nejlepším stavu. Nechceme se stydět před svými dětmi ani vnoučaty. Vedení obce si uvědomuje, že je tím článkem, který má ostatním ukazovat cestu.

Vítěz v kategorii „organizace veřejného sektoru do 50 zaměstnanců“

Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace
Pravidelný účastník soutěže, až letos dosáhl na vítězství. Hlavním úkolem je vytváření podmínek pro rozvoj kultury, výchovy a vzdělávání v obvodu Ostrava-Jih. Jde hlavně o plnění funkce místního kulturního zařízení se zajištěním mnohostranných kulturních, společenských, sportovních, rekreačních a výchovných aktivit pro občany všech věkových kategorií. Realizovali tři ročníky Univerzity třetího věku. Pokračují v dalším úspěšném seniorském projektu Otevřený kruh. S využitím dotačního titulu MSK realizovali projekt Mladý senior. Spolupráce s Letním táborem dětí z dětských domovů. Zapojení do dobrovolnické akce Ukliďme Česko.

Vítěz v kategorii „organizace veřejného sektoru nad 50 zaměstnanců“

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
VŠB – Technická univerzita Ostrava má za sebou 170 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské i doktorské studium na 7 fakultách a v univerzitních studijních programech v prezenční i kombinované formě. Realizuje nebo se spolupodílí na významných projektech v oblasti výzkumu a vývoje a spolupracuje s řadou domácích i zahraničních univerzit a se soukromým sektorem. Zvítězila podruhé, poprvé vyhrála v roce 2015, kdy byl rektorem současný hejtman Ivo Vondrák. Realizace popularizačních akcí a doprovodného programu na kulturních i sportovních akcích. Univerzita třetího věku pro seniory. Velké množství dobrovolníků, kteří organizují Májales, vydávají časopis, starají se o zahraniční studenty. Úzká spolupráce s firmami a institucemi napříč celým MS krajem. Pro děti zaměstnanců organizují příměstské tábory, bezplatné navštěvování školních sportovišť pro zaměstnance. Organizátor Krevní výzvy ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava.


15. května 2019

Fotogalerie

Vítězové Ceny hejtmana kraje za společenskou odpovědnost za rok 2018 a Osobnost roku

Z firem do padesáti zaměstnanců obsadila první místo TELE DATA SYSTEM, spol. s r.o.

V kategorii do 250 zaměstnanců zvítězila společnost Technické služby Opava s. r. o.

Úvodní foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ