Reklama

28. 5. 2019  |  Dotace  |  Autor: Vladimír Sochor, MPO

Vladimír Sochor, MPO: Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a význam teploty chromatičnosti

V poslední části série o investicích do úspor energie se Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR, konkrétně zaměřuje na dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení a snižování světelného znečištění.

DOTACE NA REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A SNIŽOVÁNÍ SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

V programu EFEKT je pouze jedna aktivita na poskytování investičních dotací s názvem Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení a je na rekonstrukci veřejného osvětlení. Maximální výše této dotace, kterou žadatel může získat, je až 2 miliony Kč, respektive 50 % ze způsobilých výdajů. Města a obce mohou požádat o dotaci a k žádosti musí mimo jiné přiložit energetický posudek zpracovaný energetickým specialistou, pasport veřejného osvětlení, zatřídění komunikací podle platné normy a další technické dokumenty. Výzva k podání žádosti o dotaci v rámci této aktivity byla vyhlášena v srpnu a příslušné žádosti o dotaci bude možné podat pro rok 2020 od 1. září do 31. října 2019.

MPO se snaží zpřesňovat a vyjasňovat technické podmínky, za kterých je možné dotaci získat, je dostupný Metodický pokyn pro žadatele o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení a také Příručka pro zpracovatele energetických auditů a posudků soustav veřejného osvětlení.

Začátkem roku 2018 došlo k domluvě mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí o rozšíření finančního rámce rozpočtu na dotace pro rekonstrukce veřejného osvětlení s tím, že MŽP v rámci Národního programu životní prostředí bude dotačně podporovat rekonstrukci veřejného osvětlení ve městech a obcích, které se nacházejí v chráněných krajinných oblastech prostřednictvím Státního fondu životní prostředí a MPO městům mimo oblasti CHKO jako doposud z rozpočtu programu EFEKT. Kromě objemu 90 milionů Kč, který bude připraven pro rok 2020 na rekonstrukce veřejného osvětlení v programu EFEKT, bude mít MŽP prostřednictvím Národního programu životní prostředí, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí, pro rok 2020 alokováno pravděpodobně opět 30 milionů Kč.

  

Přečtěte si také:

Investovat do úspor energie se vyplácí, říká Vladimír Sochor z MPO

Vladimír Sochor: MPO nabízí státní podporu i na zpracování studie proveditelnosti


 PODSTATNÁ BUDE TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

MŽP převzalo veškeré podmínky poskytování dotací a požadavky jsou rozšířeny o snižování světelného znečištění, které se projevuje v barvě světla u nově instalovaného osvětlení, což je technicky vyjádřeno v parametru teploty chromatičnosti. Obě ministerstva se shodla na tom, že MPO se v tomto ohledu přizpůsobí v teplotě chromatičnosti podporovaných svítidel podmínkám MŽP a budou zvýhodněny žádosti, u kterých v celém rekonstruovaném úseku budou osazována svítidla s teplotou chromatičnosti maximálně 2700 K (kelvinů). Teplota chromatičnosti vychází ze spektrálního složení vyzařovaného světla. Tradiční sodíkové výbojky mají velmi žluté světlo a nabývají velmi nízkých hodnot (2000 kelvinů). LED svítidla především z počátku jejich výroby měla velmi chladné světlo (5000 kelvinů a více). V současné době se již svítidla vyrábí i s teplotou chromatičnosti na úrovni sodíkových výbojek.

Provedenými výzkumy bylo zjištěno, že velmi chladné, studené světlo obsahuje vyšší podíl modré složky světla, které má negativní vliv na rostliny, živočichy i člověka. Modrá složka světla povzbuzuje organismus a je přítomna přes den ve slunečním svitu.

Dá se říci, že v obcích, kde veřejné osvětlení s vyšší chromatičností svítí celou noc nebo její podstatnou část, je potom patrný negativní vliv na životní prostředí v jeho okolí.


 

Foto: Vladimír Sochor archiv

  

Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.

  

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI