Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Investovat do úspor energie se vyplácí, říká Vladimír Sochor z MPO

| autor: redakce0

Investovat do úspor energie se vyplácí, říká Vladimír Sochor z MPO

Téma úspor energie je významné nejen z důvodu tlaku na snižování energetické náročnosti ze strany Evropské unie, ale i z praktického hlediska, v souvislosti s úsporami energie a následnému snížení provozních nákladů. Úspora energie a tím finančních prostředků by měla zajímat většinu spotřebitelů energie.

Je ovšem otázka, zda mají spotřebitelé energie správnou motivaci pro zavádění optimálního energeticky úsporného řešení. K ověření vhodnosti zvoleného řešení, do kterého se spotřebiteli energie vyplatí investovat, je možné využít neinvestiční dotační tituly programu EFEKT.

PŘÍPRAVA JE U ENERGETICKY ÚSPORNÝCH PROJEKTŮ VELMI DŮLEŽITÁ

Při přípravě energeticky úsporného projektu je na počátku podstatné získání informací, co všechno je možné u příslušného objektu z hlediska úspor energie provést. Často jsou realizována náhodně zvolená opatření. Investor má představu, že je možné například objekt zateplit, nebo udělat „něco s kotlem“, případně nějaká firma nabídne konkrétní technologii právě typu instalace tepelného čerpadla nebo fotovoltaických panelů. Obvykle však není představa o tom, jaká kombinace všech opatření by byla nejvhodnější pro dosažení optimální váhy mezi investovanými prostředky a snížením provozních nákladů generovaným snížením spotřeby energie.

Pokud je dostupná nějaká informace, pak pravděpodobně o tom, kolik by jednotlivá opatření mohla stát. Informace, co přinese instalace opatření v úsporách provozních nákladů a zejména při jaké kombinaci jednotlivých opatření, jsou dostupné málokdy. Přitom návratnost vložených prostředků při optimální kombinaci energeticky úsporných opatření by mělo být to hlavní, podle čeho se při přípravě takových projektů rozhodovat a jestli se investovat do úspor energie vyplatí. Realizace pouze vybraných opatření může znamenat polovičaté řešení, při kterém investor přijde o možnost uspořit více provozních prostředků, aniž se o tom dozví, protože nezvolil optimální kombinaci všech vhodných opatření.

MOTIVACÍ BY NEMĚLA BÝT DOTACE

Finanční prostředky investované do energeticky úsporných projektů jsou prakticky vždy návratné, protože přináší snížení provozních nákladů související se spotřebou energie. Je jen otázka, jaká je doba návratnosti vložené investice a zda je taková doba pro investora přijatelná. U podnikatelských projektů je přijatelná doba návratnosti většinou do pěti až šesti let. V sektoru bydlení a zejména ve veřejném sektoru, tedy v případě majetku měst, obcí a krajů, může být přijatelná a výhodná návratnost i přes dvacet let. V tom případě je důležitější životnost instalovaných opatření než návratnost vložených prostředků.

Motivací, proč se úsporami energie zabývat, je až příliš často vidina některého investičního dotačního programu, což se velmi silně projevuje v komunálním sféře. Podmínky programů přitom mnohdy odrazovaly od podání žádostí o dotaci. Jinou motivací může být nabídka různých firem na konkrétní technologii typu tepelného čerpadla nebo fotovoltaických panelů. Oba přístupy ovšem nejsou pro optimální komplexní řešení dostatečné. Program EFEKT se snaží stále více podporovat kvalitní přípravu energeticky úsporných projektů. Nadále platí, že v případě zájmu o energeticky úsporný projekt je velmi vhodné si na odborné záležitosti najmout specialistu.

CO NABÍZÍ PROGRAM EFEKT

Při přípravě energeticky úsporného projektu je možné využít program EFEKT, který je svým rozpočtem relativně malým dotačním programem, ale svou podstatou zaměření je stále významnějším. Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021, známý pod názvem program EFEKT, je administrovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Znění programu EFEKT pro celé programové období je zveřejněno celoročně přístupné na stránkách programu EFEKT (www.mpo-efekt.cz).

Každoročně jsou vyhlašovány výzvy k podávání žádostí o dotaci, a to ke každé aktivitě zvlášť, což platí od roku 2017. Pro celé období až do roku 2021 bylo na program EFEKT ze státního rozpočtu vyčleněno 150 mil. Kč ročně. Kromě toho byl posunut termín v podávání žádostí z původního konce února na dřívější termín. Žadatelé, kterým je žádost o dotaci přiznána, tak získávají více času na realizaci projektů a případně na výběrová řízení, pokud jsou k realizaci projektu potřeba. Pro rok 2020 budou vyhlášeny výzvy k podání žádostí o dotace pro většinu jednotlivých aktivit ke konci srpna 2019 s možností podat žádost o dotaci do 30. listopadu 2019.

Pokračování zaměřené na konkrétní dotační programy na podporu úspor energie bude následovat v příštím týdnu.

Foto: Vladimír Sochor archivMáte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ