Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vladimír Sochor: MPO nabízí státní podporu i na zpracování studie proveditelnosti

| autor: redakce/ Vladimír Sochor, ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, MPO ČR0

Vladimír Sochor: MPO nabízí státní podporu i na  zpracování studie proveditelnosti

DOTACE NA PODPORU ÚSPOR ENERGIE

Program EFEKT se zaměřuje zejména na neinvestiční dotace, které motivují k přípravě kvalitního energeticky úsporného projektu, na což mohou města, obce a kraje využít několika forem. Pro rok 2020 si mohou například požádat o dotaci až 500 tisíc Kč na zavedení energetického managementu, což platí pro kraje, a města a městské části s počtem obyvatel nad 5 tisíc obyvatel (ještě pro rok 2018 to bylo nad 10 tisíc obyvatel). Kraje, město Praha a statutární města také mohou získat dotaci až 800 tisíc Kč na zpracování územní energetické koncepce.

Dále je možné získat dotaci až 200 tisíc Kč na ověření, zda jsou jejich objekty vhodné pro projekt řešený metodou EPC, což je dnes známá a specifická forma realizace energeticky úsporných projektů, kdy vybraný dodavatel zainvestuje návrh energeticky úsporných opatření a ručí za smluvně sjednaný objem úspor energie v podobě snížení provozních nákladů, pomocí kterých je splácena úvodní investice. MPO tento model projektů podporuje, protože výtěžnost úspor energie vůči objemu investovaných prostředků je nejvyšší ve srovnání s ostatními typy projektů.
PODPORA ÚVODNÍ STUDIE NA ÚSPORY ENERGIE

Velmi podstatnou novou formou dotace lze získat ve veřejném sektoru až 100 tisíc Kč na zpracování komplexního energetického posouzení objektu v podobě studie proveditelnosti. Taková studie by měla vlastníka objektu informovat o všech možných energeticky úsporných opatření, která by vedla ke snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie, a zjistit jejich optimální kombinaci, která je pro spotřebitele energie výhodná.

Zpracovávat takové studie proveditelnosti mohou různé firmy, které k tomu aktivně přistupují a mají zájem připravovat kvalitní a komplexní energeticky úsporné projekty. Při zpracování takové studie by zákazníkovi měly být navrženy varianty technického a finančního řešení, které pro něho budou přijatelné při realizaci připravovaného projektu. A ten, kdo takový materiál zpracuje, může zároveň nabídnout i provedení realizace, najít vhodný finanční model, nebo také zajistit provoz energetických zařízení a konečně i samotnou dodávku energie.

Podávání žádostí o dotace je pro tuto aktivitu odlišné od ostatních a je podáváno ex post, tedy po zpracování příslušné studie, která je přikládána k žádosti. Následně je posouzena a v případě, že je vše v pořádku, je poskytnuta dotace. Výzva v rámci programu EFEKT je pro rok 2019 uveřejněná a žádat o dotaci je možné v letošním roce průběžně do 18. října. Pro rok 2020 bude výzva uveřejněna koncem roku s možností podávat žádosti o dotaci od 1. ledna až do druhé poloviny října 2020.

Aktuálně významnou by se pro města mohla stát výzva k podání žádostí o dotaci na činnost energetického, konzultačního a informačního střediska (EKIS). MPO dlouhodobě podporuje vybraná střediska EKIS, která v rámci stanovených podmínek poskytují poradenství zdarma. Takových středisek funguje po celé zemi přes sedmdesát a MPO by rádo povzbudilo města, aby taková střediska v rámci své působnosti zřizovala a je připravené je podporovat. Příkladem mohou být města Žďár nad Sázavou, Vsetín nebo Městská část Praha 3, která střediska EKIS již provozují. Pro rok 2020 bude výzva pro střediska EKIS vyhlášena také a bude možnost žádost o podporu podat do konce září 2019.

Pokračování zaměřené na dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení a snižování světelného znečištění přineseme příští týden.


Foto: Vladimír Sochor archiv
Máte dotazy či připomínky?

Napište nám,

vaše názory nás zajímají.

tento portál tvoříme společně.Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert