Reklama

ODPADY

ČR v roce 2018 vyprodukovala přes 28 milionů tun odpadů, z toho 3,7 milionu tun odpadu komunálního. V přepočtu na 1 občana tvořil komunální odpad 351 kg, což je necelý 1 kg denně. Obce tak řeší nejenom nerudovskou otázku „Kam s ním“?, ale i „Co s ním“?


Vyhláška č. 437/2016 Sb. nastavuje jednotné limity pro obsah patogenních mikroorganismů po úpravě, hygienizaci, v kalech používaných na zemědělské půdě. Tyto zpřísněné limity měly být původně závazné již od 1. ledna 2020.


Z vysloužilých zářivek se tak do přírody nedostalo 240 kilogramů toxické rtuti. Čistě teoreticky by takové množství rtuti mohlo znečistit vodu v objemu 15 nádrží Lipno nebo 760 Máchových jezer.


V Praze na Vinohradech najdete novou bezobalovou prodejnu Bout. Chce pomoci českým domácnostem zbavit se zbytečného plastu a chemie a snížit produkci odpadu. Snaží se ukázat, že ekologické může být ekonomické.


Původně se hovořilo o termínu od 1. ledna 2020, kdy již nebude možné na řadě ČOV využívat stávající cesty likvidace kalů. Mnoho dotčených subjektů a technologií však na změnu není připraveno.


Vláda se začíná zabývat odpadovou legislativou. Bude se zabývat složitými aspekty, které mají dle návrhu vést k opatrnému odklonu odpadu ze skládek. Tam dole, daleko pod úrovní vlády, v marasmu každodenní reality obcí bude všechno úplně jinak.


Mezi města a obce, které věnují pozornost správnému nakládání s odpady, patří také Nymburk a Pohořelice. Města zavedla adresné třídění odpadu, aby snížila objem vyprodukovaného směsného komunálního odpadu (SKO).


Před více než 20 lety stály obce v Dolním Rakousku před problémem. Třídění bylo v plenkách, nevědělo se kam s odpadem, a vyvstal požadavek začít dělat odpadové hospodářství skutečně efektivně. Jak si s tím Dolnorakouské obce poradily?


O jedlé sodě už slyšel asi každý. Je součástí mnoha běžných výrobků jako je třeba kypřící prášek do pečiva, prostředky na pálení žáhy či bělení zubů atd. V domácnostech, které preferují život bez nadbytečné chemie, je to poklad k nezaplacení.


Třídění odpadu má za primární cíl snížit negativní dopad produkce obalového průmyslu na životní prostředí. Účelem třídění odpadu je vytřídit z komunálního odpadu ty složky, které je možné dále využívat a poskytnout je tak zpracovatelům k využití. 


PARTNEŘI