Reklama

ODPADY

Komunální ekologie podporuje předcházení vzniku odpadu. Proto nás zaujala zpráva o aerolinkách, které zavedly bezodpadové lety.

Jak chtějí zajistit zvýšení třídění komunálních odpadů obce v regionu Malá Haná vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. Zdůrazňuje také význam kontrolních procesů v odpadovém hospodářství a nutnost osvěty občanů.

Návrhy nové odpadové legislativy vzbuzují mnoho reakcí. Vznikají otevřené dopisy, nové iniciativy. MŽP sbírá připomínky. Objevují se názory, že zákony neumíme připravit a vlastně je ani nepotřebujeme.

O tom, jak vás život dovede od pomoci v neziskových organizacích až k založení vlastního obchodu, vypráví Šárka Petrovičová, majitelka obchodu bez obalů Neobaleno.

Od roku 2019 se mění zařazování elektroodpadu do jednotlivých skupin neboli kategorií elektrozařízení. Tzv. rekategorizace elektroodpadu znamená zjednodušení administrativy a výraznější zacílení na životní prostředí.

Vážení čtenáři,   dnešním úvodním článkem Vladimíra Sochora, ředitele odboru energetické účinnosti a úspor MPO ČR, pomalu uzavíráme tématický celek Veřejné osvětlení. V dalších dvou týdnech se můžete těšit na pokračování informací o dotacích MPO ČR. Neznamená to ovšem, že už nás tzv. Véóčko...

O tom, jak se obce v regionu Malá Haná rozhodly převzít kontrolu nad vlastním odpadovým hospodářstvím, vypráví starostka obce Sudice Olga Dočkalová. V Jihomoravském kraji funguje již několik svozových společností vlastněných obcemi.

Ve městech a obcích mohou dnes lidé odevzdávat baterie ve sběrných dvorech, do červených venkovních kontejnerů a stále častěji jsou jim k dispozici také sběrné nádoby přímo na úřadech. Na sběrná místa, která jsou zřizována městskými a obecními úřady, byla uložena celá čtvrtina baterií, které byly...

Jaromír Manhart se v médiích vyjádřil k iniciativě signatářů Otevřeného dopisu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi ve věci nové odpadové legislativy. Signatáři zveřejnili rozbor, ve kterém komentují jeho výroky.

Každoročně se do směsného komunálního odpadu vyhodí celkem 187 miliard plenek, ale na rozdíl od lahví, plechovek nebo papíru se jen těžko recyklují. Vozí se především na skládky. Kvůli jejich složení je ve spalovnách odebírají jen ve velmi malém množství.