Reklama

ODPADY

Zástupci kolektivních systému se vyjadřují k ekomodulaci příspěvků za zpětný odběr a křížovému financování mezi 6 skupinami elektroodpadu.

Seriál o příkladech dobré praxe v odpadovém hospodářství vám přinese případové studie obcí. Každý týden se budete moci postupně seznámit s jednou z dvaceti studií, a to napříč celou ČR a současně mapující celé velikostní spektrum obcí.

Nejčastějšími důvody, proč domácnosti vyhazují potraviny, je fakt, že se jídlo zkazilo nebo se všechno nespotřebovalo. Tomu můžeme zabránit správným skladováním a vařením s využitím všech surovin.

Modernizace Teplárny Přerov, kterou provede společnost Veolia, bude spojena s budoucím využíváním odpadu prostřednictvím z něj vyrobeného tuhého alternativního paliva – TAP.

O Dobrovolném svazku obcí Technické služby Malá Haná jsme vás již před časem informovali. Svazek zajišťuje vlastní svoz odpadu prostřednictvím svozové společnosti Technické služby Malá Haná.

Pravda je kolikrát bolestná. Jsme skládková velmoc. Skládkové a svozové společnosti jako chobotnice prorostly do systému a useknout chapadla chce odvahu.

Třetina všeho vyprodukovaného jídla na světě se vyhodí nebo znehodnotí. Zabránit plýtvání můžeme všichni, protože nejvíc vyhazujeme právě v našich kuchyních.

Na výzkumu spolupracuje společnost SAKO s brněnskou Mendelovou univerzitou a společností Green Solution. Cílem je zjistit, jaký je ve vybraných lokalitách podíl vyhozených potravin ve směsném komunálním odpadu a jaký vliv má na tento podíl zapojení různých osvětových nástrojů.

Skládka Celio je taková spalovna pod širým nebem bez technologií na čištění spalin. Je to ten nejhorší způsob likvidace odpadu. Bez kotlů, levný, jen bohužel neohřeje vodu či nevyrobí elektřinu. Naposledy v Celio hořelo 28. 6. tohoto roku.

Počátkem července společnost SAKO Brno spouští novou aplikaci na ohlašování plných kontejnerů na tříděný odpad. Aplikace umožňuje rychle informovat dispečink svozu o plné nádobě, pomůže vyhledat nejbližší sběrné středisko nebo stanoviště barevných kontejnerů. Má název „Třídění odpadu v Brně“ a je...