Reklama

ODPADY

V Olomouci probíhá dvoudenní konference Národní sítě zdravých měst pod názvem Síťujeme a podporujeme obce 2020. Cílem akce je představit dobrou praxi v oblastech, kde již zvyšování kvality života aktivně funguje.


Zlín je město historicky proslavené výrobou obuvi a jen málo lidí na světě se nesetkalo se jménem Baťa. Toto krajské město je ale také výjimečné svým nakládáním s odpadem. Jde vstříc efektivitě v řešení odpadového hospodářství a tím i k šetření zdrojů a životního prostředí.


Podle informací Státního fondu pro životní prostředí je třeba zajistit výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury s předstihem. Již v 1. čtvrtletí roku 2020 se předkládá komplexní dokumentace na SFŽP ČR pro nově vysoutěžené provozovatele od 1. 1. 2021.


Školáci a studenti z celé republiky odevzdali během tříměsíční sběrové kampaně k recyklaci 60,2 tuny použitých baterií. Kampaň se uskutečnila v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět a zapojilo se do ní 912 škol.


V květnu 2016 byla na karlovarské čistírně odpadních vod instalována nízkoteplotní pásová sušárna. Byla první svého druhu v České republice a již se chystá realizace dalších projektů.


Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod. Příjem žádostí bude probíhat od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021, případně do vyčerpání alokace.


Již příští týden se můžete těšit na konferenci NSZM ČR. Konat se bude 23. až 24. 1. 2020 v Olomouci. Máte možnost získat inspiraci z praxe měst, obcí a regionů.


Obec Skašov realizovala výstavbu vegetační čistírny odpadních vod (VČOV). Přírodní čistírna byla vyhodnocena v tomto případě jako nejlepší dostupná technologie.Pardubice, podobně jako řada jiných měst, letos zvýší poplatek občanů za likvidaci odpadů. Neměnil se víc než deset let, přestože stoupá objem likvidovaných odpadů i komfort služeb, které obyvatelé Pardubic v tomto směru mají.Není novinkou, že Češi patří k nejvíce zodpovědným v oblasti třídění odpadu. Podle statistik třídí odpad téměř tři čtvrtiny populace, především pak sklo, papír a plasty.


PARTNEŘI