Reklama

ODPADY

Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.


Společnost REMA ocenila obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které v roce 2019 vysbíraly nejvíce vysloužilých elektrozařízení. Nejlepší obce z každého kraje zapojené do jednoho z daných projektů získávají certifikát Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. 


Autorizovaná obalová společnoct EKO-KOM upravila od počátku července 2020 sazebník odměn za zajištění úpravy a využití odpadů z papírových obalů u subjektů úpravce odpadu. EKO-KOM zároveň zahájil program podpory rozvoje sběrné sítě pro kovy.


Zero waste komunita okolo neziskové organizace Bezobalu roste již šestým rokem. Díky tomu se zvětšuje objem ušetřených obalů. 


Že se dá kávový lógr zpracovat, už jste asi slyšeli. V zahraničí lze nalézt mnoho rozvinutých projektů, které už překonaly první nejisté krůčky startupů. Pojďme si tedy shrnout, co se dá s kávovým odpadem dělat.


Nejhorší dopady na životní prostředí má z českých nápojových obalů nevratná skleněná láhev. Ukázala to studie pro společnost ALPLA od dlouholetého vědeckého spolupracovníka Technické univerzity ve Vídni Rolanda Fehringera. 


Při řešení nedostatku vody má recyklace prioritu. Shodnou se na tom jak odborníci, tak veřejnost. V průzkumu agentury IBRS pro společnost Veolia se 95 % respondentů vyjádřilo pro větší využívání recyklované vody, a to především v průmyslu.


Přístav 18600 se stane ve spolupráci s organizací Bezobalu a Hlavním městem Praha vzorovým veřejným prostorem, který předchází vzniku odpadu. Slavnostní ocenění proběhne v úterý 30. 6. 2020. Programem bude provázet volné divadelní uskupení Spielraum Kollektiv.


V oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV, je řešením realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (DČOV).


S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na avizované omezení skládkování komunálních odpadů, ale i zvýšení cen svozu a likvidace komunálních odpadů se obce a menší města zamýšlejí nad přechodem k systému tzv. door to door, kdy má každá nemovitost možnost třídit odpad samostatně, a to do nádob či pytlů.


PARTNEŘI