Reklama

ODPADY

Aby bylo možné udržet základní občanské služby, jako je svoz a likvidace odpadů, je třeba dodržovat doporučení při nakládání jak s komunálními, tak i vytříděnými odpady.


Klíčové pro zařazení odpadu z jednorázových ochranných pomůcek je rozdělení podle pracoviště. Konkrétně na pracoviště bez rizika infekce a na místa, kde se dá riziko infekce předpokládat.


Před vyhlášením stavu nouze bylo naplánováno přes 2400 organizovaných úklidových akcí. S ohledem na aktuální bezpečnostní opatření je však jejich konání pozastaveno.


Zvýšené dodržování základních hygienických a bezpečnostních postupů v oblasti nakládání s odpady má sloužit k ochraně spoluobčanů i pracovníků nakládajících s odpady.


Když jsem si představovala, jak oslavíme tyto narozeniny, ani ve snu by mě nenapadlo, že to proběhne v době vyhlášeného stavu nouze. A že se na obcích bude kromě vody, odpadů a kupy dalších problémů řešit hlavně nový koronavirus.


V přepočtu na obyvatele lidé sesbírali nejvíce světelných zdrojů v krajích Královéhradeckém a Praze, nejméně ve Středočeském. Kompaktní zářivky nerecykluje 32 procent spotřebitelů, vyhodí je do směsného odpadu.


Problémy, které přináší středočeskému Kostelci nad Černými lesy velký počet trvale nehlášených občanů, jsme vám přiblížili. Jak jsou na tom jiná města o obce v ČR? Řeší podobné obtíže?


Na počátku letošního roku se začaly hromadit stížnosti obcí na zhoršené podmínky odbytu vytříděných surovin. Za separovaný papír a plast již nedostávali peníze. Naopak za jeho odvoz museli tvrdě zaplatit.


Státní zdravotní ústav aktualizoval stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů v souvislosti s onemocněním COVID-19, které je způsobeno virem SARS-CoV-2 .


Státní zdravotní ústav aktualizoval stanoviska pro nakládání s odpady na pracovištích bez rizika infekce i pro odpady vznikající v domácnosti u osob s potvrzeným onemocněním COVID-19 v domácí léčbě a u osob v domácí karanténě.


PARTNEŘI