Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Odpadový Oskar 2023: Podle dat se odpadové hospodářství zlepšuje

| zdroj: Milan Havel, Arnika0

kontejnery0.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Vyhlášením obcí s nejmenší produkcí směsného odpadu v roce 2022 končí devátý ročník soutěže Odpadový Oskar, kterou vyhlašuje spolek Arnika. Soutěží motivuje obce ke kvalitnímu odpadovému hospodářství. Vítězem se mohou stát obce, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok.

V roce 2022 vyprodukovaly nejméně odpadů obce Dalešice, Chvalšiny a Fulnek. Spolu s Vysokým Mýtem, které se umístilo ve své kategorii jako třetí, byly tyto obce oceněny v rámci Odpadového Oskara již dříve, jako příklady dobré praxe. Znamená to, že se problematice odpadů věnují dlouhodobě, komunikují ji se svými občany a snaží se je k recyklování odpadu motivovat. Motivací může být v tomto případě jak zavedení systému door-to door (spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění plastu a papíru u svého domu) tak motivační platby typu PAYT, kdy občané platí podle toho, kolik odpadu vyprodukují.

“V roce 2022 jsme registrovali největší počet měst s produkcí směsného odpadu pod 150 kg/ob (celkem 35). Největší, Pardubice, mají skoro 90 tisíc obyvatel. Velký potenciál pro snížení produkce směsného odpadu mají samozřejmě i malé obce. Oceněný příklad dobré praxe, Bílovice nad Svitavou, ukazuje, že produkci SKO lze výrazně snížit i z roku na rok. Uherčice jsou zase příkladem toho, že nízké produkce směsného odpadu lze docilovat dlouhodobě. Bioodpady stále zůstávají klíčovou složkou odpadu, kde lze udělat nejvíc.” říká koordinátor Odpadového Oskara, Milan Havel.

Kategorie 1: Obce s nejnižší produkcí směsného odpadu

(Pořadí obcí je stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel.)

obce do 1000 obyvatel

  1. Dalešice – Lbk - 205 obyvatel – 30,0 kg/ob
  2. Bílá Voda – Olk - 330 obyvatel – 36,2 kg/ob
  3. Stehlovice – Jck - 92 obyvatel – 53,2 kg/ob

obce od 1001 do 5000 obyvatel

  1. Chvalšiny – Jck - 1244 obyvatel – 46,2 kg/ob
  2. Písečná – Msk - 1047 obyvatel – 75,4 kg/ob
  3. Bukovec - Msk – 1367 obyvatel – 76,1 kg/ob

obce nad 5000 obyvatel

  1. Fulnek – Msk - 5484 obyvatel – 97,4 kg/ob
  2. Bystřice - Msk – 5261 obyvatel – 110,9 kg/ob
  3. Vysoké Mýto – Pak – 12007 obyvatel – 115,8 kg/ob

Kategorie 2: Příklady dobré praxe

(Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní. Oceněny mohou být i zajímavé nápady.)

Bílovice nad Svitavou (3725 obyvatel) – oceňujeme jako příklad dobré praxe za úspěšný přechod na systém door to door (třídění papíru, plastu a bioodpadu přímo u domu). Po zavedení tohoto systému klesla produkce směsného odpadu ze 195,8 na 118,2 kg/ob a míra třídění vzrostla z 35,8 na 54 %. Oceňujeme i to, že obce přehledně zveřejňuje výsledky odpadového hospodářství.

Uherčice (1073 obyvatel) – patří mezi obec s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v Jihomoravském kraji. Své výsledky dosahuje dlouhodobě a již několikrát v rámci Odpadového Oskara oceněny. Obec má zaveden motivační systém MESOH, který domácnosti slevou na poplatku motivuje k předcházení vzniku odpadů a třídění. Obec dlouhodobě dosahuje míry třídění přes 60 %.

Jak vidíte v níže uvedené tabulce, odpadové hospodářství obcí zlepšuje. Roste počet obcí s produkcí pod 150 kg/ob/rok. Produkce pod 150 kg/ob/rok dosahují větší města. K nejvýznamnějšímu poklesu směsného odpadu dochází v obcích, které zavedly svoz bioodpadu od domu a které současně omezily vývoz popelnic (svoz směsného odpadu).

Tabulka: Vývoj produkce směsného odpadu v krajích ČR v letech 2010 až 2021 (kg/ob)

odpadovyoskar tabulka

Zdroje informací:

Obce poskytli informace na naši žádost. Obce jsou povinni každý rok zveřejňovat kvantifikované výsledky svého odpadového hospodářství. Děkujeme všem, kdo tak činí. V samostatné příloze najdete přehled všech obcí, u kterých jsme zjistili produkci směsného odpadu pod 150/130/100 kg/ob/rok (v závislosti na velikosti obce).

Tabulka s pořadím všech obcí (příloha)

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ